GREU IRRESPONSABILITAT DE TORRENT: EL PARLAMENT: RENUNCIA A LA UNILATERALITAT

El Par¬≠la¬≠ment de Cata¬≠lu¬≠nya ha apro¬≠vat una moci√≥ on ‚Äúrenun¬≠cia‚ÄĚ a qual¬≠se¬≠vol ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva ‚Äúuni¬≠la¬≠te¬≠ral o il¬∑legal‚ÄĚ per poder ini¬≠ciar una relaci√≥ ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal ‚Äúlle¬≠ial i sin¬≠cera‚ÄĚ amb l‚ÄôEstat i abor¬≠dar aix√≠ ‚Äúels temes d‚Äôinter√®s‚ÄĚ dels ciu¬≠ta¬≠dans. La moci√≥, pre¬≠sen¬≠tada pel PSC, ha comp¬≠tat amb el suport dels soci¬≠a¬≠lis¬≠tes, Ciu¬≠ta¬≠dans, el PP i CatECP (64 a favor) i amb nom√©s 61 vots de les for¬≠ma¬≠ci¬≠ons inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes, de manera que la majo¬≠ria inde¬≠pen¬≠den¬≠tista al Par¬≠la¬≠ment no era pre¬≠sent a la votaci√≥ i s‚Äôha aca¬≠bat apro¬≠vant. Tamb√© s‚Äôha apro¬≠vat un punt del text on el Par¬≠la¬≠ment es com¬≠pro¬≠met a garan¬≠tir ‚Äúl‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat pol√≠tica i la segu¬≠re¬≠tat jur√≠dica‚ÄĚ perqu√® les acti¬≠vi¬≠tats econ√≤miques es puguin fer ‚Äúamb nor¬≠ma¬≠li¬≠tat‚ÄĚ.

Als altres punts de la moci√≥, que no s‚Äôhan apro¬≠vat, els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes tamb√© pro¬≠po¬≠sa¬≠ven que la cam¬≠bra rebutg√©s els alda¬≠rulls i ‚Äúla viol√®ncia‚ÄĚ a Bar¬≠ce¬≠lona perqu√® ‚Äúhan apro¬≠fun¬≠dit la tensi√≥ pol√≠tica i social‚ÄĚ i han per¬≠ju¬≠di¬≠cat la imatge, la repu¬≠taci√≥ i l‚Äôeco¬≠no¬≠mia‚ÄĚ, aix√≠ com el rebuig de la viol√®ncia com a ‚Äúins¬≠tru¬≠ment leg√≠tim‚ÄĚ.

Tamb√© s‚Äôha rebut¬≠jat donar ‚Äúple suport‚ÄĚ als cos¬≠sos poli¬≠ci¬≠als i ‚Äútre¬≠ba¬≠llar per recu¬≠pe¬≠rar la con¬≠viv√®ncia‚ÄĚ, aix√≠ com con¬≠vo¬≠car tots els grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris per obrir ‚Äúun di√†leg sin¬≠cer‚ÄĚ sobre la situ¬≠aci√≥ pol√≠tica a Cata¬≠lu¬≠nya i bus¬≠car els aspec¬≠tes ‚Äúque unei¬≠xen per sobre dels que sepa¬≠ren‚ÄĚ.

Durant el debat els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes han recla¬≠mat a l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu i al pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, que no ‚Äúcon¬≠dem¬≠nin la viol√®ncia‚ÄĚ i els han avi¬≠sat que no es pot ser ‚Äútebi‚ÄĚ davant qui fa ser¬≠vir ‚Äúmeca¬≠nis¬≠mes no democr√†tics‚ÄĚ. ‚ÄúTot¬≠hom pot fer defensa leg√≠tima de les seves idees per√≤ no es pot uti¬≠lit¬≠zar la viol√®ncia‚ÄĚ, ha subrat¬≠llat la dipu¬≠tada Al√≠cia Romero.

Durant el debat, Ciu¬≠ta¬≠dans ha retret al Govern que hi hagi hagut ‚Äúactu¬≠a¬≠ci¬≠ons inas¬≠su¬≠mi¬≠bles en democr√†cia‚ÄĚ i s‚Äôha refe¬≠rit al tall de car¬≠re¬≠tera con¬≠vo¬≠cat per Tsu¬≠nami Democr√†tic a l‚ÄôAP-7, que ha asse¬≠gu¬≠rat que l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu ‚Äúavala‚ÄĚ. Aix√≠, han insis¬≠tit que no hi pot haver ‚Äúdi√†leg‚ÄĚ amb un Govern que ‚Äúes fa sel¬≠fies amb coman¬≠dos radi¬≠cals‚ÄĚ i ‚Äúq√ľesti¬≠ona‚ÄĚ la poli¬≠cia. ‚ÄúQui genera el caos √©s aplau¬≠dit, i qui garan¬≠teix l‚Äôodre √©s q√ľesti¬≠o¬≠nat‚ÄĚ, han reblat.

Tant ERC com JxCat, per la seva banda, han recri¬≠mi¬≠nat als soci¬≠a¬≠lis¬≠tes que a la moci√≥ apos¬≠tin per un ‚Äúdi√†leg sin¬≠cer‚ÄĚ quan al govern espa¬≠nyol amb Pedro S√°nchez no tre¬≠ba¬≠llen en la mateixa l√≠nia. De fet, el dipu¬≠tat d‚ÄôERC, Ber¬≠nat Soler, ha afe¬≠git que aquesta moci√≥ la van pre¬≠sen¬≠tar els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes en cam¬≠pa¬≠nya elec¬≠to¬≠ral i que, un cop aca¬≠bada la cam¬≠pa¬≠nya, canvi√Įn el dis¬≠curs.

Tamb√© en la l√≠nia del di√†leg Susanna Sego¬≠via (CatECP) els ha retret que dema¬≠nin di√†leg per√≤ despr√©s ‚Äúno aga¬≠fin les tru¬≠ca¬≠des‚ÄĚ del pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra. ‚ÄúDe quin di√†leg honest i sin¬≠cer par¬≠lem? De seguir judi¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zant, uti¬≠lit¬≠zant el TC? El PSC s‚Äôhau¬≠ria de replan¬≠te¬≠jar el seu paper en el di√†leg‚ÄĚ, ha afe¬≠git.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (13-11-2019)
N.de la R.
La irresponsabilitat del pressident de Parlament, Roger Torrent, √©s total i absoluta.Ha convocat el ple d’amagatotis quan el Govern estava reunit a la mateixa hora. Aix√≤ ha fet que els diputats independentistes f√≤ssin minoria al Parlament i, per tant, era previsible la p√®rdua de moltes mocions.D’altra banda ha fet aprovar la moci√≥ de la CUP sobre l’autodeterminaci√≥ que ha estat suspesa pel TC immediatament i no s’ha volgut publicar al DOC per evitar-ne repres√†lies.Toti i aix√≤, la fiscalia n’ha obert dilig√®ncies.Cal preguntar-se, a qu√® juga Torrent?

365 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: