En un v√≠deo publi¬≠cat aquest diven¬≠dres a la tarda a les xar¬≠xes soci¬≠als, el l√≠der de Podem asse¬≠gura que en els √ļltims dies ha estat ‚Äúrefle¬≠xi¬≠o¬≠nant‚ÄĚ i ha arri¬≠bat a la con¬≠clusi√≥ que no vol ser ‚Äúl‚Äôexcusa perqu√® el PSOE eviti un govern de coa¬≠lici√≥‚ÄĚ d‚Äôesquer¬≠res que situ√Į ‚Äúels drets soci¬≠als a l‚Äôeix del govern‚ÄĚ.

‚ÄúLa meva pres√®ncia al Con¬≠sell de Minis¬≠tres no ser√† el pro¬≠blema‚ÄĚ sem¬≠pre que el PSOE ‚Äúassu¬≠meixi que no hi pot haver m√©s vetos‚ÄĚ i que la repre¬≠sen¬≠taci√≥ de la seva for¬≠maci√≥ al govern ha de ser ‚Äúpro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nal als vots‚ÄĚ.

El secre¬≠tari gene¬≠ral de la for¬≠maci√≥ morada ja ha comu¬≠ni¬≠cat la seva decisi√≥ a Pedro S√°nchez i ha encar¬≠re¬≠gat al secre¬≠tari d‚ÄôAcci√≥ Pol√≠tica de Podem, Pablo Eche¬≠ni¬≠que ‚Äďque porta les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons amb els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes‚Äď, que tras¬≠lladi al PSOE la seva volun¬≠tat d‚Äôarri¬≠bar a un acord de ‚Äúcoa¬≠lici√≥ inte¬≠gral, de pro¬≠grama i equip, per tirar enda¬≠vant la inves¬≠ti¬≠dura la set¬≠mana vinent‚ÄĚ.

L’anunci d’Igle­sias acosta la pos­si­bi­li­tat d’un acord entre les dues for­ma­ci­ons abans de dijous, quan es pro­duirà la segona votació d’inves­ti­dura de Pedro Sánchez, on el can­di­dat només ha d’obte­nir més vots a favor que no en con­tra.

L‚Äôequip de Pedro S√°nchez t√© ara sobre la taula res¬≠pon¬≠dre si accepta aquesta f√≥rmula o b√© fa marxa enrere i endu¬≠reix de nou els requi¬≠sits dels per¬≠fils que ha anat esta¬≠blint per a la desig¬≠naci√≥ de minis¬≠tres de l‚Äôentorn de Podem, que han pas¬≠sat de ser per¬≠fils ‚Äút√®cnics‚ÄĚ a ‚Äúqua¬≠li¬≠fi¬≠cats‚ÄĚ en les √ļlti¬≠mes hores.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-7-2019)