INSTITUCIONS CATALANES PAGUEN DIETES PER REUNIONS VIRTUALS

El Parlament, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, així com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estan pagant dietes als diputats, alcaldes i regidors des del començament de la pandèmia perquè assisteixin a reunions virtuals o que no s’han celebrat. El cas més il·lustratiu és el del Parlament, que des del maig ha abonat 1,4 milions d’euros als diputats per desplaçaments que es van produir en molt pocs casos, tot i que les altres d’administracions també van pagar aquests complements per connectar l’ordinador perquè constés la seva assistència a plens i comissions.

El cobrament de dietes genera des de fa anys una polèmica que s’agreuja en temps de crisi econòmica, perquè aquestes quantitats acaben sent un sobresou sense retenció de la Seguretat Social que compensa les exigües retribucions de molts alcaldes i regidors de petits municipis, que pertanyen a més d’una institució, però que també engreixen les ja inflades retribucions d’alguns càrrecs públics.

Al començament de la pandèmia la Mesa del Parlament va acordar de manera unànime donar el 25% dels ingressos de l’abril a entitats relacionades amb la lluita contra la pandèmia, tot i que finalment cadascú el va entregar a diferents causes. El tema es va tornar a debatre fa uns dies i no es va arribar a cap acord, però el programa Planta baixa de TV3 va revelar que des del maig s’han pagat 1,4 milions en concepte de dietes i desplaçaments que no s’han produït en la immensa majoria dels casos, perquè la presència en els plens ha sigut molt reduïda i gairebé totes les comissions han sigut virtuals.

Menys conegut és, no obstant, el que passa en altres institucions. A la Diputació de Barcelona, per exemple, des de l’abril s’han pagat dietes per assistència a plens i comissions en què no hi ha hagut el desplaçament físic del càrrec públic. Esquerra Republicana, que és a l’oposició, ha sigut el partit més beneficiat durant aquests mesos de pandèmia pel cobrament de les dietes. Un total de 13 diputats provincials sense dedicació exclusiva han percebut entre 1.332 i 1.751 euros mensuals, igual que uns altres dos diputats provincials de Ciutadans, al marge dels sous que tenen assignats als seus ajuntaments.

Cap diputat provincial de Junts cobra aquestes dietes, alguns perquè tenen assignat el sou de la Diputació. També la immensa majoria dels diputats provincials del PSC han renunciat al cobrament, tot i que hi ha tres excepcions. Una és la d’Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), que mai va tenir dedicació exclusiva de l’Ajuntament perquè va deixar d’exercir la medicina i percep els 1.751 euros.

També van renunciar a les dietes a la Diputació els càrrecs dels comuns, amb tres excepcions. Una és la del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Joan Subirats, que cobra com a professor universitari i percep 913 euros de la Diputació. L’altra és Rafael Duarte, tinent d’alcalde d’En Comú Guanyem al Prat, que ha cobrat els 1.751 euros durant aquests mesos per reunions virtuals i que ingressa íntegrament com a donació a la Fundació Nous Horitzons, així com Aida Llauradó, regidora de Badalona, que percep 1.332 euros mensuals des del setembre.

L’AMB, presidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i governada pels comuns, el PSC i Junts també ha pagat dietes per assistència virtual al consell metropolità, compost per 90 persones. Els comuns van renunciar en bloc a cobrar-les a l’inici del mandat, però no així els altres partits. Les quantitats oscil·len entre els 885 euros bruts que percep Antonio Balmón, alcalde de Cornellà i vicepresident executiu per assistir al consell metropolità o la junta de govern, que se celebra un cop al mes, i els 265 euros que percep el conseller de base. Colau i el PSC van pactar aquesta setmana una rebaixa de les dietes que representa una reducció del 15,2% de la quantitat destinada i que s’aplicarà al gener.

L’Ajuntament de Barcelona també ha continuat pagant les dietes estipulades per assistència al ple o comissions informatives des del començament de la pandèmia, tot i que s’hagin celebrat de manera virtual. Un regidor sense dedicació especial, la més baixa de la taula de dietes, ha percebut 1.630 euros per cada reunió, amb un màxim de dues assistències mensuals i un límit màxim anual de 32.616 euros. Tot això, al marge del seu salari assignat, que és de 47.928,95 euros en el cas d’un regidor de l’oposició amb una dedicació parcial del 85%.

COLLBONI: 1.751 EUROS AL MES PER UN PLE I DUES COMISSIONS
Un exemple que il·lustra la casuística és el de Jaume Collboni (PSC), primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i amb un sou de 98.192 euros i dedicació exclusiva municipal. També és vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, governada entre el PSC i Junts per Catalunya, i per aquest concepte té dret a percebre les dietes per assistència al ple que se celebra una vegada al mes (913,27 euros bruts), ja que no exerceix el càrrec amb dedicació exclusiva a la Diputació. També pot cobrar 419,03 euros per participar en les reunions de les comissions, amb un màxim de dues al mes.

Collboni és l’excepció del PSC, igual que el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé. Tots dos han percebut de la Diputació de Barcelona des de l’abril 1.751,33 euros bruts mensuals per reunions virtuals, excepte a l’agost, que no es van fer. Collboni, a través d’un portaveu, va justificar aquest cobrament argumentant que hi tenia dret perquè no percebia la nòmina de la Diputació. És el mateix que passa amb diversos alcaldes del PSC, que sí que van renunciar a aquests diners. La llei de Bases de Règim Local estableix que la percepció màxima a cobrar per tots els concepts és de 108.000 euros bruts.
Informa:

167 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: