JxCAT EMPENY PUIGDEMONT, QUE REOBRE LA PORTA A TORNAR

( ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
L‚Äôexpre¬≠si¬≠dent Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont ha tor¬≠nat a fer tron¬≠to¬≠llar l‚Äôesca¬≠quer pol√≠tic, despr√©s que diu¬≠menge a la nit a TV3 deix√©s oberta la porta a repe¬≠tir com a cap de llista del que ser√† ja el seu nou par¬≠tit, Junts per Cata¬≠lu¬≠nya -‚Äúsi hagu√©s de pren¬≠dre la decisi√≥ avui, segu¬≠ra¬≠ment seria que no, per√≤ la meva vida no pot pla¬≠ni¬≠fi¬≠car-se amb una pre¬≠visi√≥ de m√©s d‚Äôuna set¬≠mana‚ÄĚ, va dir-, en les elec¬≠ci¬≠ons cata¬≠la¬≠nes que s‚Äôhan de con¬≠vo¬≠car en els pro¬≠pers mesos. Encara m√©s: el l√≠der exi¬≠liat no va dub¬≠tar a repe¬≠tir la pro¬≠mesa que ja va fer far√† tres anys, abans del 21-D, quan va dir que si era inves¬≠tit a dist√†ncia tor¬≠na¬≠ria a Cata¬≠lu¬≠nya, un fet que diu¬≠menge va reve¬≠lar que ja tenia pla¬≠ni¬≠fi¬≠cat per als dies poste¬≠ri¬≠ors al 30 de gener del 2018 -‚Äúno era f√†cil, per√≤ era molt pos¬≠si¬≠ble‚ÄĚ, des¬≠ve¬≠lava-, si b√© la des¬≠con¬≠vo¬≠cat√≤ria del ple, arran de l‚Äôadver¬≠ti¬≠ment penal del TC a la mesa, ho va fer anar tot en orris. ‚ÄúSi el Par¬≠la¬≠ment no t√© capa¬≠ci¬≠tat d‚Äôinves¬≠tir-me de manera telem√†tica, no t√© cap sen¬≠tit‚ÄĚ, va acla¬≠rir, en tot cas.

La pon√®ncia encar¬≠re¬≠gada de la modi¬≠fi¬≠caci√≥ del regla¬≠ment que ho hau¬≠ria de fer pos¬≠si¬≠ble, cons¬≠titu√Įda a prin¬≠ci¬≠pis de la legis¬≠la¬≠tura i que es va reac¬≠ti¬≠var arran de la Covid-19, va avan√ßar en la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de fer acti¬≠vi¬≠tat telem√†tica, fins i tot plens i vota¬≠ci¬≠ons, per√≤ la nego¬≠ci¬≠aci√≥ amb l‚Äôopo¬≠sici√≥ es va enca¬≠llar al maig arran pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment de la seva nega¬≠tiva a accep¬≠tar cap inves¬≠ti¬≠dura telem√†tica. Els grups inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes, aix√≤ s√≠, es van com¬≠pro¬≠me¬≠tre a con¬≠ti¬≠nuar sols, tot reco¬≠llint els con¬≠sen¬≠sos ja asso¬≠lits per redac¬≠tar un docu¬≠ment con¬≠junt que s‚Äôha de tra¬≠mi¬≠tar com a pro¬≠po¬≠sici√≥ de llei en un ple. Fonts par¬≠la¬≠ment√†ries con¬≠sul¬≠ta¬≠des ahir, per√≤, adme¬≠tien que les coses ‚Äúno s‚Äôhan mogut gaire‚ÄĚ de lla¬≠vors en√ß√†.

Ahir, l‚Äôaltre gran impul¬≠sor de JxCat, Jordi S√†nchez, va ani¬≠mar l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent a repe¬≠tir com a can¬≠di¬≠dat perqu√® tin¬≠dria el suport un√†nime de les bases. ‚ÄúPro¬≠ba¬≠ble¬≠ment tots volem que la decisi√≥ de Puig¬≠de¬≠mont sigui tre¬≠ba¬≠llar per encap√ßalar la can¬≠di¬≠da¬≠tura‚ÄĚ, asse¬≠nya¬≠lava a R√†dio Euskadi, ja que la seva figura ‚Äú√©s la millor carta de pre¬≠sen¬≠taci√≥ que tenim al con¬≠junt de l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme‚ÄĚ, llo¬≠ava. En tot cas, si es pre¬≠senta haur√† de ser rati¬≠fi¬≠cat en un proc√©s previ de prim√†ries. De moment, el que es va ini¬≠ciar ahir va ser el per√≠ode de pre¬≠sen¬≠taci√≥ de can¬≠di¬≠da¬≠tu¬≠res, que es tanca dis¬≠sabte, a la direcci√≥ del par¬≠tit, que tamb√© es dona per fet que encap√ßalar√† l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent amb S√†nchez de secre¬≠tari gene¬≠ral. Segons l‚ÄôACN, la seva idea √©s envol¬≠tar-se de c√†rrecs de JxCat al Par¬≠la¬≠ment i les corts espa¬≠nyo¬≠les, diri¬≠gents locals, per arre¬≠lar el par¬≠tit al ter¬≠ri¬≠tori, exi¬≠li¬≠ats com Llu√≠s Puig i Toni Com√≠n, i altres noms pro¬≠ce¬≠dents de la Crida.

L‚Äôanunci de Puig¬≠de¬≠mont va aixe¬≠car ahir les cr√≠tiques de l‚Äôopo¬≠sici√≥. Des dels comuns, J√©ssica Albi¬≠ach feia notar el seu escep¬≠ti¬≠cisme, perqu√® ‚Äú√©s la mateixa pro¬≠mesa que ja no va com¬≠plir al seu moment‚ÄĚ. ‚ÄúNo s√© per qu√® ara s√≠ que la com¬≠pli¬≠ria‚ÄĚ, asse¬≠nya¬≠lava, men¬≠tre dei¬≠xava ‚Äúben clar‚ÄĚ que ‚Äúgover¬≠nar Cata¬≠lu¬≠nya s‚Äôha de fer des de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ. La l√≠der de Cs, Lorena Rold√°n, etzi¬≠bava que el que ha de fer l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent √©s ‚Äúdei¬≠xar de donar lli√ßons i tor¬≠nar a Cata¬≠lu¬≠nya, dema¬≠nar perd√≥ i assu¬≠mir-ne les con¬≠seq√ľ√®ncies legals‚ÄĚ. Rold√°n troba una ‚Äúver¬≠go¬≠nya‚ÄĚ que el direc¬≠tor i un equip de TV3 anes¬≠sin a B√®lgica a entre¬≠vis¬≠tar Puig¬≠de¬≠mont, i ahir Cs va pre¬≠sen¬≠tar pre¬≠gun¬≠tes per escrit al Par¬≠la¬≠ment per dema¬≠nar-ne el cost i expli¬≠ca¬≠ci¬≠ons.

Vilalta, molesta

ERC ahir va evi¬≠tar valo¬≠rar la q√ľesti√≥. ‚ÄúNo volem opi¬≠nar sobre pro¬≠me¬≠ses que es puguin haver fet o que es puguin fer‚ÄĚ, etzi¬≠bava la por¬≠ta¬≠veu, Marta Vilalta. ‚ÄúI m√©s si s√≥n els nos¬≠tres ali¬≠ats‚ÄĚ, rema¬≠tava. Sense esmen¬≠tar ning√ļ, aix√≤ s√≠, els repu¬≠bli¬≠cans es mos¬≠tra¬≠ven dol¬≠guts per la falta de volun¬≠tat per tor¬≠nar a con¬≠vo¬≠car la taula de di√†leg entre governs, al¬∑ludint al PSOE, per√≤ tamb√© a JxCat. ‚ÄúTot¬≠hom est√† uti¬≠lit¬≠zant la taula elec¬≠to¬≠ral¬≠ment i ens sap greu que sigui aix√≠‚ÄĚ, acu¬≠sava Vilalta, que veu ‚Äúirres¬≠pon¬≠sa¬≠ble‚ÄĚ renun¬≠ciar a un marc com aquest, que insis¬≠teix a apro¬≠fi¬≠tar. ‚ÄúPer ERC no que¬≠dar√†; no hi posa¬≠rem excu¬≠ses i no juga¬≠rem a aquest joc‚ÄĚ, afir¬≠mava. Puig¬≠de¬≠mont havia cri¬≠ti¬≠cat diu¬≠menge els escas¬≠sos resul¬≠tats fins ara de la taula i la nul¬∑la volun¬≠tat del govern espa¬≠nyol, ja que avui Cata¬≠lu¬≠nya t√© ‚Äúmenys com¬≠pet√®ncies i recur¬≠sos‚ÄĚ que abans de comen√ßar les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-7-2020)

325 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: