JxCAT EMPLA√áA ERC A PROPOSAR GOVERNS INDEPENDENTISTES I A FER “MARXA ENRERE” AMB ELPSC

JxCat empla√ßa ERC a pro¬≠po¬≠sar governs d‚Äôuni¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista i a repen¬≠sar tots els acord muni¬≠ci¬≠pa¬≠lis¬≠tes ‚Äúsi vol uni¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista‚ÄĚ. En un docu¬≠ment intern de la for¬≠maci√≥ al quan ha tin¬≠gut acc√©s l‚ÄôACN, la for¬≠maci√≥ que lidera Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont reclama als repu¬≠bli¬≠cans que facin ‚Äúmarxa enrere‚ÄĚ amb els pac¬≠tes tri¬≠par¬≠tits que pri¬≠o¬≠rit¬≠zen l‚Äôacords d‚Äôesquer¬≠res i ‚Äúfan fora‚ÄĚ JxCat com denun¬≠cien que ha pas¬≠sat en 26 muni¬≠ci¬≠pis. Pel que fa al pacte que han arri¬≠bat amb el PSC a la Dipu¬≠taci√≥ de Bar¬≠ce¬≠lona, els post¬≠con¬≠ver¬≠gents con¬≠vi¬≠den els repu¬≠bli¬≠cans a apli¬≠car ‚Äúel gir cap a la mode¬≠raci√≥‚ÄĚ que cons¬≠ta¬≠ten que ERC ha fet dar¬≠re¬≠ra¬≠ment amb la seva estrat√®gia pol√≠tica i els pro¬≠po¬≠sen ‚Äúrefer la uni¬≠tat‚ÄĚ. Fonts de JxCat con¬≠sul¬≠ta¬≠des per l‚ÄôACN han expli¬≠cat que aquest dilluns tenen pre¬≠vist cele¬≠brar una reuni√≥ interna despr√©s de la crisi entre JxCat i ERC encap√ßalada pel pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, i l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont.

La tro­bada se cele­brarà després que aquest diven­dres s’hagi fet una cimera inde­pen­den­tista a Gine­bra per traçar una uni­tat estratègica i la reacció a la sentència del judici de l’1-O. A més de Torra, a la reunió hi ha assis­tit l’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Car­les Puig­de­mont, la secretària gene­ral d’ERC, Marta Rovira, amb altres repre­sen­tants de la for­mació repu­bli­cana; JxCat; dos por­ta­veus de la CUP i dos mem­bres d’Òmnium. També hi hau­ria repre­sen­tat algun res­pon­sa­ble de l’ANC.

JxCat pre¬≠fe¬≠ria ‚Äúun altre esce¬≠nari‚ÄĚ a la Dipu¬≠taci√≥

Entre els 26 muni¬≠ci¬≠pis que JxCat lamenta que ERC ha pri¬≠o¬≠rit¬≠zat acords d‚Äôesquer¬≠res tri¬≠par¬≠tits per fer-los fora hi ha loca¬≠li¬≠tats com Sant Cugat, Figue¬≠res o T√†rrega. Tamb√© els recla¬≠men l‚Äôalcal¬≠dia de Platja d‚ÄôAro que ‚ÄúERC va faci¬≠li¬≠tar al PSC, tot hi haver gua¬≠nyat JxCat‚ÄĚ. De l‚Äôacord amb els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes a la Dipu¬≠taci√≥ cons¬≠ta¬≠ten que ‚Äúa tots ens hagu√©s agra¬≠dat un altre esce¬≠nari, per√≤ no era pos¬≠si¬≠ble, perqu√® no exis¬≠tia‚ÄĚ. La for¬≠maci√≥ des¬≠taca que la decisi√≥ s‚Äôha pres ‚Äúper res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat amb els votants, per desen¬≠vo¬≠lu¬≠par els pro¬≠gra¬≠mes i pel com¬≠prom√≠s amb la cons¬≠trucci√≥ d‚Äôestruc¬≠tu¬≠res de pa√≠s i de rep√ļblica‚ÄĚ.

Afir­men que ERC no els va pre­sen­tar cap pro­posta de govern

Recor¬≠den que nom√©s hi havia dues pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tats de govern on ells hi tin¬≠gues¬≠sin lloc, que eren amb el PSC o amb ERC i Comuns. Aquesta dar¬≠rera opci√≥ ‚Äúno era pos¬≠si¬≠ble perqu√® els Comuns no volien que JxCat fos al govern‚ÄĚ. ‚ÄúTant ells com ERC pre¬≠te¬≠nien que la pres√®ncia de JxCat fos simb√≤lica i nom√©s impliqu√©s el vot a favor de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu bipar¬≠tit entre Comuns i ERC‚ÄĚ, cri¬≠ti¬≠quen. A m√©s a m√©s, a difer√®ncia del que asse¬≠gu¬≠ren fonts d‚ÄôERC, JxCat afirma que no van rebre ‚Äúcap pro¬≠posta de govern per part d‚ÄôERC‚ÄĚ.


Es com­pro­me­ten amb polítiques inde­pen­den­tis­tes

Els post¬≠con¬≠ver¬≠gents afe¬≠gei¬≠xen, a m√©s, que l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme ser√† pre¬≠sent a l‚Äôequip de govern a la Dipu¬≠taci√≥ de Bar¬≠ce¬≠lona i que s‚Äôapli¬≠ca¬≠ran pol√≠tiques inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes i repu¬≠bli¬≠ca¬≠nes en les √†rees que ges¬≠ti¬≠oni. Retre¬≠uen a ERC que ‚Äúaposti‚ÄĚ per governs d‚Äôesquer¬≠res sense JxCat i que ‚Äúno passi dia que no par¬≠lin d‚Äôavan√ßar elec¬≠ci¬≠ons al Par¬≠la¬≠ment i de fer governs d‚Äôesquer¬≠res o tri¬≠par¬≠tits com a pri¬≠o¬≠ri¬≠tats‚ÄĚ.

‚ÄúAmb llis¬≠tes unit√†ries aquest debat avui no exis¬≠ti¬≠ria‚ÄĚ

En el docu¬≠ment acu¬≠sen el par¬≠tit d‚ÄôOriol Jun¬≠que¬≠ras d‚Äôhaver-se negat a la uni¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista en no haver vol¬≠gut fer llis¬≠tes unit√†ries els dar¬≠rers comi¬≠cis elec¬≠to¬≠rals. ‚ÄúAmb llis¬≠tes unit√†ries aquest debat sobre ajun¬≠ta¬≠ments i dipu¬≠ta¬≠ci¬≠ons avui no exis¬≠ti¬≠ria‚ÄĚ, han cons¬≠ta¬≠tat. En un altre punt, dema¬≠nen que ERC ‚Äúdeixi de vetar‚ÄĚ l‚Äôentrada de Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont i Toni Com√≠n al grup par¬≠la¬≠men¬≠tari euro¬≠peu ALE.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-7-2019)

419 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: