JxCAT, INDEPENDENTISTES INDEPENDENTS

“Independentistes independents”
(SALVADOR COT)
No n‚Äôhi ha prou amb una con¬≠jun¬≠tura par¬≠la¬≠ment√†ria afor¬≠tu¬≠nada per can¬≠viar el curs de la Hist√≤ria, aix√≤ √©s el pri¬≠mer que cal tenir clar. Per√≤ tamb√© √©s evi¬≠dent que l‚Äôasset¬≠ja¬≠ment ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal a qu√® han sotm√®s Junts acaba pas¬≠sant fac¬≠tura, sobre¬≠tot al soci¬≠a¬≠lisme espa¬≠nyol. En aquests √ļltims temps el PSC ha acon¬≠se¬≠guit ‚Äďamb la col¬∑labo¬≠raci√≥ d‚ÄôERC, en oca¬≠si¬≠ons i, en d‚Äôaltres, amb els comuns i el PP‚Äď que Junts hagi per¬≠dut, suc¬≠ces¬≠si¬≠va¬≠ment, l‚Äôalcal¬≠dia de Bar¬≠ce¬≠lona i una quota ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal impor¬≠tant a les dipu¬≠ta¬≠ci¬≠ons, un fet que se suma a la sor¬≠tida dels jun¬≠tai¬≠res del govern de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat.

En defi¬≠ni¬≠tiva, entre tots han plo¬≠mat Junts sense tenir en compte la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat ‚Äďper remota que fos‚Äď que, al final, la super¬≠viv√®ncia de Pedro S√°nchez depengu√©s, pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment, del par¬≠tit que t√© menor quota de c√†rrecs de con¬≠fian√ßa i des¬≠pat¬≠xos de paga¬≠ment. Dit d‚Äôuna altra manera, sense un alcalde Trias que hau¬≠ria pres¬≠si¬≠o¬≠nat per l‚Äôacord per super¬≠viv√®ncia pr√≤pia, sense un vice¬≠pre¬≠si¬≠dent Puig¬≠ner√≥ que hau¬≠ria bus¬≠cat la con¬≠tinu√Įtat del govern i la flu√Įdesa amb els minis¬≠te¬≠ris de Madrid, sense un con¬≠se¬≠ller Gir√≥ que hau¬≠ria vol¬≠gut qual¬≠se¬≠vol acord que li per¬≠met√©s pac¬≠tar amb els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes els pr√≤xims pres¬≠su¬≠pos¬≠tos, sense un bon gra¬≠pat de c√†rrecs i recur¬≠sos deri¬≠vats de la Dipu¬≠taci√≥ de Bar¬≠ce¬≠lona… Sense tot aix√≤, Junts √©s el m√©s sem¬≠blant a un par¬≠tit inde¬≠pen¬≠dent i inde¬≠pen¬≠den¬≠tista. Al cap¬≠da¬≠vall, el mons¬≠tre que sobre¬≠viu fora del sis¬≠tema l‚Äôhan cons¬≠tru√Įt ells. Fins al punt que Junts √©s un par¬≠tit m√©s ideol√≤gic que pragm√†tic, que t√© les mans lliu¬≠res per fer repe¬≠tir les elec¬≠ci¬≠ons si no obt√©, com a m√≠nim, un Majes¬≠tic del segle XXI. I aix√≤ ja √©s molt dir. Per si fos poc, Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont viu asset¬≠jat pel sis¬≠tema i, de fet, ser√† qui tin¬≠gui l‚Äô√ļltima paraula en la nego¬≠ci¬≠aci√≥. En defi¬≠ni¬≠tiva, Junts no t√© cap incen¬≠tiu per enga¬≠nyar el seu elec¬≠to¬≠rat, i aix√≤, es miri com es miri, √©s una nove¬≠tat. Immensa, per cert.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT 29-VII-2023)

63 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: