LA CAMBRA: MANCANCES DEL PLA SÁNCHEZ COMPARAT AMB ALTRES PAÏSOS

La Cambra de Comerç de Barcelona evidencia les mancances de les mesures de Pedro Sánchez per pal·liar la crisi del coronavirus comparant-les amb les que s’han pres a altres països europeus com Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Dinamarca, el Regne Unit i també fora d’Europa, als Estats Units. D’aquesta manera, la institució considera que “l’Estat espanyol té encara marge per aprovar mesures de reactivació de l’economia”.

En aquest sentit, tot i que el paquet de mesures anunciades el passat 31 de març per part del Govern central permet l’ajornament d’alguns impostos, el quadre comparatiu permet identificar que l’Estat “no ha actuat suficient en alguns àmbits de la despesa i de la reducció temporal de la pressió fiscal”. De fet, les mesures del govern espanyol ha aixecat moltes crítiques entre empresaris i autònoms, que consideren que la crisi “la tornen a pagar els mateixos de sempre”, i la manca de concreció o les condicions per assolir les ajudes no acaben d’agradar.

En gran mesura, les crítiques sorgeixen per part dels col·lectius més vulnerables, com els autònoms o les micro, petites i mitjanes empreses, que es veuren obligades a abonar sous i pagar impostos sense estar facturant res. És en aquest context que la Cambra analitza les mesures.

Pel que fa a la despesa, països com Alemanya, França, Bèlgica, Dinamarca o el Regne Unit han assumit (en determinades condicions) una fracció dels salaris de les empreses per evitar un augment molt significatiu de l’ocupació i el tancament o l’endeutament excessiu de les empreses un cop se superi l’estat d’alarma. Per tant, des de la institució que lidera Joan Canadell “considerem que el govern central hauria d’estudiar aquesta alternativa i quantificar l’impacte econòmic d’aquesta mesura”.

És en aquest sentit que la Cambra ha elaborat un quadre comparatiu que aprofundeix en les mesures preses per cada govern.

En aquest sentit, recorden que a Dinamarca les empreses que volien reduir la seva plantilla en més d’un 30% o com a mínim a 50 empleats, l’Estat garanteix el pagament del 75% del sou durant tres mesos. El Regne Unit aplica una mesura similar, ja que cobreix el 80% del salari als treballadors que no poden anar a la feina pel confinament però que segueixen tenint un contracte amb l’empresa. Un altre cas seria el d’Alemanya, on el govern assumirà el 60% del salari net del treballador de les empreses que experimentin una caiguda del volum de feina per treballador de més del 10%, de la plantilla.

Tenint en compte la pressió fiscal, tots els països del quadre -exceptuant Itàlia- han adoptat mesures “més flexibles i generoses”, assegura la institució, “pel que fa a l’ajornament i a la suspensió temporal dels impostos”. En aquest sentit, “si bé el context actual d’elevat endeutament a Espanya dificulta la suspensió d’impostos de forma indiscriminada, caldria estudiar mecanismes per reduir la pressió fiscal, especialment en aquells col·lectius més vulnerables”, expliquen.

Supressió i ajornament d’impostos

Com a exemple de suspensió d’impostos, assenyalen que a Alemanya la base impositiva d’alguns pagaments anticipats per part d’empreses i autònoms es pot reduir si es preveu que una caiguda d’ingressos i salaris durant tot l’exercici del 2020. Un altre cas seria el del Regne Unit, on l’impost sobre la propietat se suspèn durant un any a Anglaterra en els sectors de l’oci, el comerç minorista, l’hostaleria i els negocis de caràcter sanitari.

Pel que fa a l’ajornament fiscal, la Cambra insisteix que la majoria de governs estudiats han adoptat mesures “més generoses pel que fa a la quantitat, al període de pròrroga i en relació amb la proporció d’empreses que es poden acollir a aquestes polítiques”. Per exemple, a Alemanya les empreses que demostren que s’han vist afectades pel coronavirus poden ajornar els pagaments de l’IVA, cotitzacions i impost de societats fins a finals del 2020.

A França, totes les companyies poden diferir el pagament de l’impost de societats i les cotitzacions social durant tres mesos. Al Regne Unit, el pagament de l’IVA entre el 20 de març i el 30 de juny de 2020 es pot ajornar fins a finals de març de 2021 i als Estats Units les empreses poden diferir el la meitat de les cotitzacions socials a finals de 2021 i el 50% restant a finals del 2022. A Bèlgica i Dinamarca s’han aprovat mesures per diferir el pagament de l’IVA i les cotitzacions socials de totes les empreses.

En relació a les mesures de liquiditat, l’Estat espanyol va aprovar fons de liquiditat de 100.000 milions, el que suposa aproximadament el 8% del PIB espanyol. La Cambra afirma que els països estudiats han destinat un percentatge superior als crèdits avalats per l’Estat. En el cas d’Alemanya i el Regne Unit, el volum dels crèdits aprovat representen aproximadament un 13,5% i un 15% del PIB, respectivament. A França, Bèlgica i Dinamarca les mesures de liquiditat suposen el 12,4%, 10,6% i el 8% del PIB a cada país.
Informa:ELNACIONAL.CAT (6-4-2020)

265 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: