‚ÄúA qui molesta tant la cam¬≠pa¬≠nya ‚ÄėCon¬≠sum estrat√®gic‚Äô de l‚ÄôANC que Foment l‚Äôhagi de denun¬≠ciar?

Ni aix√≤, Josep S√°nchez, no pot fer l‚ÄôANC? Ni infor¬≠mar els usu¬≠a¬≠ris de les carac¬≠ter√≠sti¬≠ques de les empre¬≠ses que ope¬≠ren al pa√≠s? Aquest √©s el gran paper que ha de fer Foment? Denun¬≠ciar l‚ÄôANC? I dema¬≠nar ‚Äúque s‚Äôimposi una multa en el grau m√†xim a cadas¬≠cun dels repre¬≠sen¬≠tats legals de l‚Äôenti¬≠tat‚ÄĚ? Paper√†s, Foment, paper√†s. L‚ÄôANC, ja ho saben vost√®s, va pre¬≠sen¬≠tar mesos enrere una cam¬≠pa¬≠nya (con¬≠su¬≠mes¬≠tra¬≠te¬≠gic.cat, facin el favor de visi¬≠tar el web) que pret√©n ‚Äúenfor¬≠tir el tei¬≠xit empre¬≠sa¬≠rial a Cata¬≠lu¬≠nya que res¬≠pon¬≠gui a valors de lliure mer¬≠cat i de no-inger√®ncia dels poders pol√≠tics‚ÄĚ. O el que √©s el mateix, pret√©n posar en con¬≠tacte con¬≠su¬≠mi¬≠dors cata¬≠lans amb empre¬≠ses del pa√≠s que despr√©s de l‚Äô1-O no van desu¬≠bi¬≠car la seva seu al dic¬≠tat del govern espa¬≠nyol i que apos¬≠ten per una eco¬≠no¬≠mia vin¬≠cu¬≠lada amb els valors repu¬≠bli¬≠cans.

Doncs aix√≤, que l‚ÄôANC pro¬≠mo¬≠gui deter¬≠mi¬≠na¬≠des empre¬≠ses que no hagin par¬≠ti¬≠ci¬≠pat en la cam¬≠pa¬≠nya de la por, es veu que a Foment l‚Äôha fet posar nervi√≥s. Tant que ha denun¬≠ciat l‚ÄôANC a l‚ÄôAuto¬≠ri¬≠tat Cata¬≠lana de la Com¬≠pet√®ncia, ha dema¬≠nat ‚Äúla multa en el grau m√†xim‚ÄĚ per als res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de l‚Äôenti¬≠tat sobi¬≠ra¬≠nista, i demana que es pro¬≠hi¬≠beixi a l‚ÄôAssem¬≠blea fer decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons p√ļbli¬≠ques sobre aquest tema. Paper√†s. √Čs evi¬≠dent que la cam¬≠pa¬≠nya devia fer posar molt ner¬≠vi¬≠o¬≠ses segons qui¬≠nes grans com¬≠pa¬≠nyies i que aques¬≠tes neces¬≠si¬≠ta¬≠ven, √©s clar, que alg√ļ fes el paper√†s que li ha tocat fer a Josep S√°nchez Lli¬≠bre. I jo em pre¬≠gunto: i els meus drets com a con¬≠su¬≠mi¬≠dor, on s√≥n? Aquells qui no tenen prou ele¬≠ments o conei¬≠xe¬≠ment per valo¬≠rar-ho, no tenen el dret que alg√ļ els reco¬≠mani un pres¬≠ta¬≠dor de ser¬≠veis?

O √©s que √©s jus¬≠ta¬≠ment aix√≤, el que pret√©n la den√ļncia de Foment: impe¬≠dir que la soci¬≠e¬≠tat civil s‚Äôorga¬≠nitzi? Tanta por, fa aquesta cam¬≠pa¬≠nya de l‚ÄôANC? No tinc dret, jo, com a con¬≠su¬≠mi¬≠dor, que alg√ļ em reco¬≠mani unes deter¬≠mi¬≠na¬≠des com¬≠pa¬≠nyies i que jo, i no pas l‚ÄôANC, deci¬≠deixi final¬≠ment qu√® faig? Aix√≤, senyor S√°nchez, S√°nchez Lli¬≠bre, no √©s cap boi¬≠cot. √Čs una cam¬≠pa¬≠nya d‚Äôinfor¬≠maci√≥ al con¬≠su¬≠mi¬≠dor. O √©s que no √©s prou adult el con¬≠su¬≠mi¬≠dor per pren¬≠dre la decisi√≥ de qui con¬≠tracta? No em poden a mi reco¬≠ma¬≠nar uns ser¬≠veis? Es veu que no. Segons¬†Fomento, √©s clar.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-7-2019)