LA CANDIDATA A LA PRESID√ąNCIA DE LA CE, SORPRESA PER LA NEGATIVA DEL SUPREM A JUNQUERAS

La can­di­data a pre­si­dir la Comissió Euro­pea, l’euro­di­pu­tada ale­ma­nya Ska Keller dels Verds ha mos­trat aquest diven­dres la seva estu­pe­facció per la dene­gació del Tri­bu­nal Suprem a què el pre­si­dent d’ERC i euro­di­pu­tat electe, Oriol Jun­que­ras, pugui reco­llir la seva acta d’euro­di­pu­tat. Keller ho ha fet a través d’un mis­satge des del seu tuit­ter ofi­cial.

Per la seva banda, la pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôAlian√ßa Lliure Euro¬≠pea (ALE), Lorena L√≥pez de Laca¬≠lle, ha avi¬≠sat aquest diven¬≠dres que la cons¬≠ti¬≠tuci√≥ de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra ser√† ‚Äúanti¬≠de¬≠mocr√†tica‚ÄĚ si l‚Äôabs√®ncia de per¬≠so¬≠nes elec¬≠tes ‚Äúpassa sense m√©s‚ÄĚ i Oriol Jun¬≠que¬≠ras no pot ser-hi pre¬≠sent.

En una entre¬≠vista telef√≤nica amb l‚ÄôACN, la pre¬≠si¬≠denta del par¬≠tit euro¬≠peu on s‚Äôinte¬≠gra Esquerra cri¬≠tica la decisi√≥ del Suprem d‚Äôimpe¬≠dir a Jun¬≠que¬≠ras reco¬≠llir l‚Äôacta d‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tat i creu que part del rao¬≠na¬≠ment expres¬≠sat pel tri¬≠bu¬≠nal √©s ‚Äúpol√≠tic‚ÄĚ i no ‚Äújur√≠dic‚ÄĚ, en relaci√≥ a les al¬∑lusi¬≠ons de l‚Äôescrit a la pres√®ncia de Puig¬≠de¬≠mont a Brus¬≠sel¬∑les.

En aquest sen¬≠tit, Lorena L√≥pez de Laca¬≠lle asse¬≠nyala a m√©s que l‚Äôargu¬≠ment del Suprem √©s ‚Äúincor¬≠recte‚ÄĚ perqu√® la sessi√≥ cons¬≠ti¬≠tu¬≠tiva √©s far√† a Estras¬≠burg i no a Brus¬≠sel¬∑les i defensa que, en tot cas, hi ha ‚Äúmit¬≠jans‚ÄĚ per garan¬≠tir la lliure cir¬≠cu¬≠laci√≥ perqu√® el l√≠der d‚ÄôERC ocupi el seu esc√≥.

 

Sorpresa per l’actitut espanyola

 

D‚Äôaltra banda, Laca¬≠lle veu ‚Äútotal¬≠ment excep¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ que les auto¬≠ri¬≠tats espa¬≠nyo¬≠les dema¬≠nin pri¬≠mer pas¬≠sar per l‚Äôestat per anar amb els cre¬≠den¬≠ci¬≠als a Europa. ‚ÄúEl 90% dels euro¬≠di¬≠pu¬≠tats del par¬≠la¬≠ment en tenen prou amb el resul¬≠tat de la llista de per¬≠so¬≠nes elec¬≠tes‚ÄĚ, asse¬≠gura a l‚ÄôACN. Segons ella, el pas d‚Äôaca¬≠tar la Cons¬≠ti¬≠tuci√≥ espa¬≠nyola √©s un ‚Äútr√†mit addi¬≠ci¬≠o¬≠nal que demos¬≠tra que la Tran¬≠sici√≥ √©s fallida‚ÄĚ i que la plu¬≠ri¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠li¬≠tat nom√©s exis¬≠teix sobre el paper.

Davant d‚Äôaquests fets, tant ella com l‚Äôescoc√®s Alyn Smith, pre¬≠si¬≠dent del sub¬≠grup par¬≠la¬≠men¬≠tari a la cam¬≠bra, faran ‚Äútotes les pres¬≠si¬≠ons‚ÄĚ a trav√©s dels dife¬≠rents grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris perqu√® la cons¬≠ti¬≠tuci√≥ del nou hemi¬≠ci¬≠cle es faci ‚Äúen ter¬≠mes democr√†tics‚ÄĚ. Si hi fal¬≠ten per¬≠so¬≠nes ele¬≠gi¬≠des el 26-M, adver¬≠teix Laca¬≠lle, ‚Äúfal¬≠ta¬≠rien per¬≠so¬≠nes els drets dels quals s‚Äôestan sos¬≠ca¬≠vant‚ÄĚ.

La pre¬≠si¬≠denta d‚ÄôALE remarca que el grup par¬≠la¬≠men¬≠tari √©s el quart a la cam¬≠bra i el Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu ‚Äús‚Äôhaur√† de pro¬≠nun¬≠ciar sobre la no pres√®ncia de Jun¬≠que¬≠ras‚ÄĚ. Des de l‚ÄôALE, per√≤, tamb√© espe¬≠ren que es pro¬≠nunci√Į la Comissi√≥ Euro¬≠pea, ja que el repu¬≠blic√† √©s el pre¬≠si¬≠den¬≠ci¬≠a¬≠ble d‚Äôaquest grup a suc¬≠ceir Juncker. ‚ÄúQuan es parli de la pre¬≠sid√®ncia de la CE, el nom de Jun¬≠que¬≠ras tamb√© ha de figu¬≠rar i que no pugui ser a les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons hau¬≠ria de fer que la Comissi√≥ prengu√©s car¬≠tes en l‚Äôassumpte‚ÄĚ, apunta.

Laca¬≠lle tamb√© con¬≠fia que ‚Äútard o d‚Äôhora‚ÄĚ s‚Äôhau¬≠ran de pro¬≠nun¬≠ciar el Tri¬≠bu¬≠nal de Just√≠cia de la UE, el Tri¬≠bu¬≠nal Euro¬≠peu de Drets Humans i altres inst√†ncies de l‚ÄôONU. ‚ÄúEstem par¬≠lant de drets i democr√†cia i aix√≤ mai √©s cons¬≠ti¬≠tu¬≠tiu de delicte”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-6-2019)

348 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: