LA CONSELLERA VERGÉS HA DONAT PER FETA LA PRÒRROGA DEL TOC DE QUEDA

La con­se­llera de Salut, Alba Vergés, ha donat per feta la pròrroga del toc de queda, que fina­litza el període de 15 dies ini­ci­als aquest dilluns. “Con­ti­nuarà segur”, ha avançat en decla­ra­ci­ons a Ràdio 4, al temps que ha apun­tat que s’allar­ga­ria per 15 dies més.

De la mateixa manera ha asse­gu­rat que mira­ran “de quina manera es pror­ro­guen” la resta de mesu­res i en ser pre­gun­tada sobre la pos­si­bi­li­tat d’una ober­tura par­cial de la res­tau­ració, per exem­ple les ter­ras­ses, no ho ha des­car­tat però ha aler­tat que “no es pot córrer”.

D’altra banda, ha augu­rat un Nadal “molt com­pli­cat” pel que fa a la situ­ació epi­de­miològica. Ha con­si­de­rat, en aquest sen­tit, que els grans dinars s’hau­ran “d’evi­tar del tot” i ha ins­tat a fer tro­ba­des reduïdes i espa­ia­des en els dies.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-11-2020)

319 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: