LA DELEGACIÓ DE LA JUSTÍCIA CASTELLANA (TSJC) IMPIDEIX PRIORITZAR EL CATALÀ A LA SELECTIVITAT

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat les mesures cautelaríssimes sol·licitades per l’entitat Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya en relació a les llengües dels models d’examen de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2021. La selectivitat comença aquest dimarts. Concretament, la sala contenciosa-administrativa ordena que el català no pot ser la llengua “determinada” per l’administració en els enunciats de les proves.

El tribunal estableix que els enunciats dels exàmens han d’estar en les tres llengües oficials -català, castellà i aranès- i que s’haurà d’oferir a cada alumne, de manera individual, l’opció d’escollir l’enunciat en l’idioma que vulgui. El català, diu el tribunal, no pot ser l’opció “determinada” per l’administració. L’ordre no afecta els exàmens de llengua catalana, literatura catalana, llengua castellana, literatura castellana i llengua estrangera. En aquests casos, els enunciats seran amb la llengua que correspongui.

La sala també ha acordat la suspensió d’una part de les instruccions sobre el funcionament dels tribunals de les PAU destinades als vocals del tribunal i elaborades pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Aquesta part, concretament l’apartat 1.2.2 del tercer paràgraf, diu que s’haurà de repartir primer l’examen en català i, només si algun alumne ho demana, lliurar-li la versió en castellà i recuperar la versió en català. Aquest punt s’ha anul·lat i el tribunal considera que tracta de manera “residual” el castellà i s’oblida de l’aranès.

La sala, doncs, requerirà al president i al secretari del CIC perquè faci el que convingui per executar l’ordre de la sala. La Generalitat té ara tres dies per presentar al·legacions, però la decisió cautelar ja afectarà els exàmens de juny, que comencen aquest dimarts i s’allargaran fins divendres i si no hi ha cap canvi també a les proves de setembre. Les cautelars no prejutgen el fons del recurs, que encara s’ha d’abordar per part del tribunal.
Informa:NACIODIGITAL.CAT (7-6-2021)

274 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: