LA FRANJA DE PONENT, CADA COP MÉS CASTELLANA

“Una Franja cada vegada mĂŠs castellana ”
Davant els posicionaments anticatalanistes del secessionisme lingßístic aragonès, un estudi del lingßista Esteve Valls demostra que la pèrdua dels trets dialectals de la Franja es deu a la progressiva castellanització dels seus parlants, que avancen cap a un perillós procÊs de substitució lingßística.
( MARINA ALTUR )

Comarques de Ponent, zona catalana d’Aragó, Aragó català, Franja de Ponent o, senzillament, la Franja. Tots aquests i més noms s’han fet servir per anomenar els territoris de parla catalana sota administració aragonesa i, per tant, plenament castellana. Fins no fa molt, tanmateix, la Franja era el territori amb el coneixement oral del català més universalitzat entre la població, a pesar de no ser llengua oficial i tenir una presència quasi nul·la en l’àmbit públic. El caràcter rural de la zona, caracteritzada pel despoblament i l’escassa immigració, mantingué durant anys el català —pejorativament anomenat xapurriau— com la llengua única de comunicació entre franjolins. Ara, la pressió de l’estàndard castellà i el desprestigi dels parlars autòctons encenen les alarmes davant un risc real de substitució lingüística.

Així ho evidencia Esteve Valls, lingüista de la Universitat Internacional de Catalunya, a La llengua escapçada, un treball sobre el grau de manteniment de les formes dialectals nord-occidentals a les quatre comarques de la Franja i les vuit comarques frontereres de Catalunya. Els resultats, premiats amb la cinquena beca Joan Veny, il·lustren com l’efecte frontera afavoreix un procés d’anivellament amb la llengua espanyola i, en conseqüència, una progressiva pèrdua de parlants en favor del que és considerat l’estàndard de prestigi. És a dir, el castellà.

L’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja, elaborada per la Generalitat de Catalunya, reflectia que l’any 2004 el 71,1 % de la població manifestava tenir el català com a llengua inicial o primera llengua apresa. Aquesta tranquil·litzadora xifra va reduir-se més de 18 punts en els deu anys següents: l’any 2014, només el 52,8 % dels enquestats afirmava que era la seua llengua principal. Segons Valls, aquestes xifres no són tan greus si s’observen en conjunt, ja que “hi ha zones del País Valencià o d’Eivissa on la situació és encara pitjor”. L’alarmisme, tanmateix, sorgeix quan analitzem la distribució per edats. Les persones més grans, de 65 anys en endavant, són les que mantenen el català en major mesura, amb un 68,4 % de parlants. En canvi, a l’extrem contrari de la piràmide poblacional, només el 34 % dels informants d’entre 15 i 29 anys conserven el català com a llengua materna.

La pèrdua de catalanoparlants joves pot amenaçar una transmissió generacional que ara com ara es manté estable, amb petites alteracions. El 89,2 % dels habitants de la Franja que parlen català amb els progenitors transmeten la llengua als fills, mentre que entre els castellanoparlants aquest indicador es queda en un 87,5 %. A més, en un 63,9 % dels casos de bilingüisme familiar, es tendeix a privilegiar l’ús del català amb les generacions posteriors. Malgrat tot, també són diverses les llums d’alarma en observar que la intensitat d’aquest manteniment familiar s’ha reduït, encara que de forma molt matisada, mentre que el castellà ha recuperat algunes pèrdues de la dècada anterior.

Valls conclou que, mĂŠs enllĂ  dels habituals indicadors estadĂ­stics, hi ha canvis de normes i actituds que esdevenen sĂ­mptomes de la malaltia d’una llengua. D’acord amb els resultats de l’estudi, el 25,4 % dels preadolescents que usen el catalĂ  amb els pares parlen castellĂ  entre ells. A mĂŠs, el 67,6 % dels joves que utilitzen les dues llengĂźes amb els progenitors tambĂŠ desenvolupen els anomenats rols castellanoparlants. En aquest sentit, el procĂŠs de substituciĂł lingßística no es produiria per un trencament de la transmissiĂł intergeneracional, sinĂł que s’estaria iniciant en les interaccions entre iguals.

Així mateix, hi ha una tercera via que permet detectar aquesta progressiva decadència: el grau de castellanització dels parlars dialectals de la Franja. Quan les varietats d’un bloc dialectal es troben dividides per una frontera que les situa sota la influència de varietats estàndard diferents, el més habitual és que a cada banda es convergisca amb els respectius models de prestigi. D’acord amb els resultats de la investigació, la majoria dels trets diferencials dels parlars nord-occidentals han reculat de manera molt notable al llarg de les quatre generacions de parlants estudiades. A més, arreu de la Franja, molts parlants tendeixen a pronunciar amb fonètica castellana, un fenomen que també s’observa a unes altres àrees de l’àmbit lingüístic català, com ara la comarca de l’Alacantí. L’adopció de mots procedents de la llengua espanyola ha estat massiva entre els parlants de les noves generacions.

Així doncs, allà on la vitalitat de la llengua és menor, l’erosió dels trets autòctons és superior. I, per contra, com més viva és la llengua en una comunitat i menors són els símptomes de substitució lingüística, menys interferida es troba aquesta varietat. En paraules de Valls, “la castellanització no hauria de comportar necessàriament un procés de substitució lingüística”, però, en el cas de la Franja, s’afegeix a la precarietat funcional i el desprestigi secular que històricament han caracteritzat el català a l’Aragó.

El marc legal
Un cop alliberats de l’intent d’espoli lingßístic del franquisme, la DeclaraciĂł de Mequinensa, signada l’any 1984, va ser el primer pas cap a la protecciĂł legal del catalĂ  a la Franja, amb la creaciĂł d’una assignatura voluntĂ ria per al seu aprenentatge a nivell escolar. L’any 1999, la Llei de Patrimoni Cultural de l’AragĂł dotĂ  al catalĂ  d’un cert reconeixement oficial i explĂ­cit. Deu anys mĂŠs tard, la Llei de LlengĂźes consensuada pel PSOE i la Chunta Aragonesista (CHA) va passar a definir l’aragonès i el catalĂ  com a “llengĂźes pròpies originals i històriques” de l’AragĂł, encara que no va declarar explĂ­citament la seua cooficialitat. La normativa fou aprovada amb els vots en contra del Partit Popular i el Partit Aragonès Regionalista (PAR), que s’oposaven a la denominaciĂł de catalĂ  per a la llengua que es parla a les quatre comarques de l’AragĂł oriental.

La negació de la unitat de la llengua portà al posterior Govern conservador a modificar la legislació l’any 2013. Invertint posicions, aquesta vegada tant el Partit Popular com el Partit Aragonés votaren a favor d’una normativa que evitava qualsevol referència a la catalanitat i que es referia als parlars propis de la Franja amb el terme Lengua aragonesa propia del área oriental, popularitzat amb l’acrònim LAPAO.

El propi Valls planteja com a objectiu del seu estudi “neutralitzar els postulats del moribund secessionisme lingßístic aragonès”, que concep l’estandarditzaciĂł del catalĂ  com una amenaça per a l’autenticitat i la pervivència de les varietats de la Franja. ContrĂ riament, l’evidència empĂ­rica d’aquesta investigaciĂł demostra que “la prĂ ctica totalitat dels canvis detectats a la Franja —sempre en detriment de les formes patrimonials dels parlars autòctons— s’han produĂŻt per convergir sistemĂ ticament amb les solucions pròpies de la llengua espanyola, mai —llevat d’algun cas anecdòtic— amb l’estĂ ndard de la llengua catalana”.

L’any 2015, desprĂŠs de l’ascens a la presidència aragonesa del socialista Javier LambĂĄn, es va anunciar la recuperaciĂł de la legislaciĂł de 2009. El propi Esteve Valls confessa que des d’aleshores “se n’estĂ  fent molt mĂŠs, malgrat que continua sent insuficient”. Des del seu punt de vista, “cal actuar polĂ­ticament per dignificar la llengua a la Franja” i “treballar de manera urgent perquè la gent jove senti la necessitat d’aprendre-la”. Ja fa mĂŠs de trenta anys que a les escoles franjolines s’ofereix el catalĂ  com a matèria optativa. Aproximadament el 70 % de l’alumnat de la Franja de primĂ ria i l’ESO l’estudia i en algunes Ă rees, com Fraga i voltants, la Llitera i la Ribagorça Oriental, el percentatge puja fins al 90-95 %. Llavors, què passa? D’acord amb l’investigador, això demostra la insuficiència d’una polĂ­tica lingßística que qualifica de “simbòlica i poc efectiva”, la qual no ha servit per dignificar el catalĂ  ni per frenar un avanç castellanitzador que cada vegada sembla mĂŠs inevitable.

Davant aquestes conclusions desesperançadores, l’estudi és una oportunitat per detectar les àrees més amenaçades pel procés de substitució lingüística, de manera que les comunitats afectades puguen treballar per revertir-lo abans que siga massa tard i evitar que la frontera política i administrativa, resultat de l’autonomització de l’estat, esdevinga també una frontera lingüística.
Informa:ELTEMPS.CAT (7-3-2020)

236 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: