LA GENT GRAN S’HA DE MORIR EN CASTELLÀ PER L’IGNORÀNCIA DE LES CUIDADORES

Una de les situacions més dures que es repeteixen en l’àmbit de la dependència és la de les persones majors que, en molts casos, tenen moltes dificultats per expressar-se en un altre idioma que no sigui el català, són ateses per persones que no només no parlen en mallorquí, sinó que ni tan sols l’entenen.

Aquesta és la situació que una filla d’una usuària dels serveis de dependència del Govern ha denunciat al registre de queixes del Govern. Amb l’afegit que, tot i sol·licitar que li responguessin en català, la documentació rebuda no estava en aquesta llengua oficial a les Illes Balears.

Aquest és el text enviat al Govern:

«El 12 de febrer de 2020 ja vaig presentar una queixa (Ref: Qssi-20200129) que va ser amablement contestada, però tan amable com inútilment, ja que continuo rebent tota la documentació en castellà i només en castellà.

I no és només això: les treballadores que van a casa de ma mare, algunes no és ja que no el parlin, és que ni tan sols entenen el mallorquí (català, és igual). Ma mare va créixer sota l’amenaça de pals i càstigs si no parlava castellà, i evidentment està acostumada a doblegar-se i mostrar-se ‘educada’ i parlar castellà mostrant un gran somriure. Per això si li xerren castellà ella també el xerrarà i no dirà res, però la realitat és que així mai no agafarà confiança ni es sentirà protegida. És tasca de les persones que la cuiden donar-li el servei en la seva llengua i fer-la sentir bé, no tasca de ma mare fer de ‘resistència activa’ que, per la seva educació en temps del franquisme, ni es planteja.

No hi ha forma de respectar de manera efectiva els nostres drets lingüístics? Aquesta no és forma de protegir la nostra minoritzada llengua, que ja de per si està en desavantatge a la constitució davant la llengua castellana, pel fet de ser voluntària enfront la obligatorietat del castellà.

Per favor, feis alguna cosa, que els mallorquins catalanoparlants ens asfixiam, rebem pals de per tot i hem de queixar-nos contínuament només per poder viure de forma NORMAL en la nostra llengua, i això no pot ser. Al menys des de les nostres institucions hauríem d’estar més ben protegits, que se’ns mengen».
Informa:DBALEARS.CAT (11-7-2020)
N.de la R.
Bingo! Vet aquí un tema molt sensible del qual se’n parla ben poc a Catalunya.I és que la gent gran s’ha de morir en castellà perquè les cuidadores generalment no entenen el català i,el que és més important, no en tenen cap obligació.Ara que cuidar la gent és i serà una professió amb futur seria hora que la gent que en té cura hauria de saber el català, altrament ens haurem de morir tots en castellà.I sembla que a ningú li preocupi.Per tant,gràcies a aquesta al·lota mallorquina per la carta.

252 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: