LA LLENGUA DESCONFINADA: TROBADES VIRTUALS AMB “APPARELLA’ T “

“La llengua, desconfinada ”
S’han superat les 10.000 descàrregues de l’Apparella’t de la Plataforma per la Llengua
Durant el confinament s’han mantingut trobades virtuals
( GEMMA BUSQUETS ROS – GIRONA )
Prop de 400 usuaris de les comarques gironines s‚Äôhan registrat a l‚Äôaplicaci√≥ ling√ľ√≠stica
Ha estat una sor­presa fins i tot per la mateixa Pla­ta­forma per la Llen­gua . Des que fa un any va posar en marxa l’apli­cació Appa­re­lla’t , s’han superat les 10.000 descàrre­gues, que era l’objec­tiu fixat. Amb el con­fi­na­ment, però, hi ha hagut un incre­ment amb l’objec­tiu d’ense­nyar i apren­dre català. A final d’abril s’havien arri­bat a les 10.284 descàrre­gues, i a final de maig ja són 11.400. A les comar­ques giro­ni­nes hi ha prop de 400 usu­a­ris, amb més pro­porció d’ense­nyants que d’apre­nents, molts dels quals són de fora, sobre­tot pro­vi­nent d’Europa i d’Amèrica Lla­tina, que estu­dien català a la uni­ver­si­tat.

Crida d’apre­nents

La vice¬≠pre¬≠si¬≠denta de la Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua, Mireia Plana, des¬≠taca el fet que durant els mesos de con¬≠fi¬≠na¬≠ment les pare¬≠lles ling√ľ√≠sti¬≠ques ‚Äďun pro¬≠jecte del Con¬≠sorci de Nor¬≠ma¬≠lit¬≠zaci√≥ Ling√ľ√≠stica al qual la Pla¬≠ta¬≠forma dona suport‚Äď han man¬≠tin¬≠gut el con¬≠tacte a trav√©s de vide¬≠o¬≠tru¬≠ca¬≠des: ‚ÄúLa gr√†cia d‚Äôaquest sis¬≠tema d‚Äôapre¬≠nen¬≠tatge √©s que esta¬≠blei¬≠xes un vin¬≠cle per¬≠so¬≠nal‚ÄĚ, explica Mireia Plana. ‚ÄúCre¬≠iem en el pro¬≠jecte de pare¬≠lles ling√ľ√≠sti¬≠ques, i per aix√≤ l‚Äôhem mate¬≠ri¬≠a¬≠lit¬≠zat amb la cre¬≠aci√≥ d‚Äôaquesta apli¬≠caci√≥‚ÄĚ, asse¬≠nyala. Sobre el fet que hi hagi m√©s ense¬≠nyants que apre¬≠nents regis¬≠trats, Mireia Plana fa una crida a fomen¬≠tar les vir¬≠tuts d‚Äôaquest sis¬≠tema d‚Äôapre¬≠nen¬≠tatge. ‚Äú√Čs molt bo i dona molt bons fruits, perqu√® no nom√©s trans¬≠mets la llen¬≠gua, sin√≥ tota una cul¬≠tura. Es pro¬≠du¬≠eix un inter¬≠canvi per¬≠so¬≠nal i aix√≤ sem¬≠pre √©s molt m√©s pro¬≠per que un curs en l√≠nia o que un manual de text.‚ÄĚ Des de la Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua es vol fer fomen¬≠tar aquesta ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva per tro¬≠bar m√©s apre¬≠nents. Mireia Plana explica el cas con¬≠cret d‚Äôuna apre¬≠nent peru¬≠ana que s‚Äôha pro¬≠po¬≠sat com a ense¬≠nyant a per¬≠so¬≠nes del seu pa√≠s en una figura que con¬≠si¬≠dera ‚Äúcom una medi¬≠a¬≠dora cul¬≠tu¬≠ral‚ÄĚ. ‚ÄúNo √©s nom√©s aquest inter¬≠canvi de cul¬≠tu¬≠res, que √©s prou interes¬≠sant, sin√≥ que, a m√©s a m√©s, s√≥n gent que ha fet el clic i est√† aju¬≠dant nou¬≠vin¬≠guts dels seus pa√Įsos i d‚Äôaltres que estan fent el mateix proc√©s‚ÄĚ, recorda Mireia Plana.


El català obre por­tes

La vice¬≠pre¬≠si¬≠denta de la Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua, Mireia Plana, asse¬≠nyala que si alguna cosa posi¬≠tiva, rela¬≠tiva a l‚Äôapre¬≠nen¬≠tatge del catal√†, ha tin¬≠gut la crisi sanit√†ria ha estat l‚Äôincre¬≠ment del nom¬≠bre d‚Äôusu¬≠a¬≠ris a l‚Äôapli¬≠caci√≥: ‚ÄúLa gent s‚Äôha ani¬≠mat, ha tin¬≠gut m√©s temps, i l‚Äôapli¬≠caci√≥, en temps de man¬≠te¬≠nir la dist√†ncia, hi ajuda.‚ÄĚ Sobre si la crisi econ√≤mica post-Covid-19 pot anar en retroc√©s de l‚Äôapre¬≠nen¬≠tatge de la llen¬≠gua, Mireia Plana explica que aquesta ‚Äúexcusa‚ÄĚ ja √©s habi¬≠tual en ‚Äútemps de nor¬≠ma¬≠li¬≠tat‚ÄĚ.

‚ÄúEl catal√† ha de ser una eina m√©s per faci¬≠li¬≠tar la pos¬≠si¬≠ble tro¬≠bada de feina; la llen¬≠gua ser¬≠veix per inte¬≠grar la per¬≠sona a la soci¬≠e¬≠tat, i per tant √©s un fac¬≠tor clau per obrir por¬≠tes‚ÄĚ, remarca Plana. La vice¬≠pre¬≠si¬≠denta de l‚Äôenti¬≠tat recorda que tamb√© els cata¬≠lans hem de valo¬≠rar el conei¬≠xe¬≠ment del catal√† per acce¬≠dir a una bona feina.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-6-2020)

283 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: