LA LLISTA DE LES 40 MESURES QUE TORRA PROPOSA A SÁNCHEZ

El president Quim Torra va anunciar aquest dissabte en una compareixença institucional, que avui presentarà al president espanyol, Pedro Sánchez, un paquet de 40 mesures urgents en matèria social i econòmica que considera que l’Estat té pendents. Aquesta és la llista de propostes:

Està pendent la compensació pel canvi de sistema de gestió de l’IVA de l’any 2017. Per a la Generalitat s’estima que suposa una pèrdua de 458 milions d’euros de la liquidació del model de finançament del 2017 que s’hauria d’haver ingressat el 2019.
Reclamem el pagament dels següents deutes o que se superi l’infrafinançament dels següents serveis:
–710 M€ deute pendent acumulat pel no pagament de la Disposició addicional tercera de l’Estatut (dins aquest hi ha els 759M€ que s’havien de pagar els anys 2019, 2020 i 2021), i encara no se n’ha fet ni el rpimer pagament.
–249 M€ de deute acumulat pendent de finançament dels Mossos.
–11,3 M€ més 23M€ anuals de l’increment d’òrgans judicials a Catalunya des del 2017.
–37M€ del deute pendent dels Fons de Cohesió Sanitaria i del FOGA.
–418M€ per la manca de finançament de l’estat de la llei de Dependència.
–35M€ anuals pendents de diferència pel 0,7% IRPF amb finalitats socials a Catalunya.
–Cal corregir l’infrafinançament pels MENAs.
–Exigim que es fixi ja una data de creació del FONS COVID-19 i que facin el pagament de forma urgent i immediata. El càlcul que fa el govern són els 4.000M€ per compensar l’increment en depesa i menys ingressos durant la crisi de la Covid-19.
–Cal establir línies de subvenció directa a les empreses, aquestes mesures han de significar una injecció de liquiditat a les PIMES. Fins a l’actualitat s’han plantejat mesures que fomenten la liquiditat a través de préstecs. Les empreses necessiten ajuts directes a fons perdut. La finalitat d’aquests ajuts ha de permetre garantir el pagament de costos fixos de les empreses (pagament de lloguers, crèdits hipotecaris).
–Excepció dels pagaments de la Seguretat Social mentre duri l’estat alarma.
–Suspensió de la recaptació de tributs mentre l’estat d’alarma segueixi vigent. Una altra forma de garantir liquiditat a les PIMES és a través de la suspensió del pagament de tributs. La majoria de tributs vinculats a l’economia productiva són de competència estatal.
–Mantenir els ERTO tant com sigui necessari, i dotar-los de la flexibilitat adient que permeti esdevenir un estímul per a la reactivació econòmica.
–Exigim també recuperar la capacitat de decisió sobre el canvi de fases de la desescalada. La Generalitat vol fer una gestió integral de la reactivació per poder fer un enfocament de 360 graus.
–Demanem també el finançament que contempli la realització de la doble línia assistencial Covid i no Covid. Els recursos que ofereix ara l’estat són per la pandèmia, però necessitem també finançar adequadament la post pandèmia, i poder recuperar l’activitat sanitària demorada.
–A més, cal que facin arribar abans d’acabar el mes de maig la distribució dels 10.000 milions d’euros per compensar els costos assumits fins ara per causa de la COVID. El càlcul que s’havia fet era que per a Catalunya pertoquen uns 2.300 milions d’euros.
-Flexibilitzar criteris d’arrelament social perquè les més de 150.000 persones en situació irregular a Catalunya (més de 500.000 a nivell estatal) puguin buscar feina, crear autoocupació i contribuir a la sortida de la crisi amb igualtat.
–Que es reactivin els més de 215 milions d’euros per part del govern de l’estat que s’havien de destinar a fons de polítiques actives d’ocupació.
–Cal activar una prestació econòmica per la suspensió de contractes de treball per raons de cura d’infants i persones dependents o malaltes de la COVID19.
–En relació amb les activitats d’estiu, urgeix poder conèixer amb quines condicions es podran obrir les platges i les piscines i organitzar campus, casals i colònies esportives. I que les condicions de prevenció siguin raonables i no facin econòmicament inviable l’obertura de les instal·lacions ni l’organització de les activitats.
–Sobre el desconfinament esportiu, cal atendre les peticions de gimnasos i piscines de poder obrir amb mesures de precaució abans del que ha previst el govern espanyol.
–També demanem l’adopció urgent de mesures de suport al sector esportiu com són un tipus d’IVA reduït per al sector esportiu al 10%, el traspàs de recursos de la Fundación España Deporte Global a les comunitats o la Llei de Mecenatge esportiu.
–Suspensió de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local pensant ja en la seva futura derogació, així com de la flexibilització de la Llei d’Estabilitat pressupostària (necessitem una plena disposició del Superàvit dels ajuntaments per fer front a l’emergència econòmica i social). Cal assegurar que els ajuntaments poden afrontar aquesta crisi amb plenitud de les seves capacitats econòmiques.
–Demanem també l’acceleració de la tramitació dels ajuts estatals del Glòria, vinculats a la Declaració de zona d’especial afectació per emergència climàtica
–També exigim el retorn de les competències en matèria de convocatòria de places del cos d’Habilitats Nacionals (secretaris, interventors i tresorers).
–El fons del Pacte d’Estat 2020 contra la violència de gènere encara no ha fet ni els primers pagaments. De moment, s’han aprovat els imports però no han fet cap ingrés a les comunitats.
–Exigim la provisió urgent d’un Fons finalista i específic per al transport públic, amb dotació suficient per cobrir i mantenir els sobrecostos del sistema fins a la recuperació de la demanda. El dèficit real a 30 d’abril és de 115M€, l’estimació per al maig és de 195M€, i les projeccions són de fins a 500M€ de sobrecostos fins a desembre.
–Proposem l’habilitació d’un Fons de renovació urbanística, que inclou, d’una banda, l’ajut als ajuntaments per a la transformació del seu espai públic, amb espais més verds urbans i de millors espais comunitaris; i d’altra banda, ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La rehabilitació ha de ser una palanca important per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, i ha d’estar vinculada a l’agenda verda: eficiència energètica, cobertes verdes, cobertes solars.
–Cal doblar la quantitat dedicada del fons COVID-19 per ajuts al pagament de lloguers per cobrir més situacions de vulnerabilitat. Dels 14,5M€ que hem rebut (uns 3.000 ajuts), ens en caldrien el doble, 29M€ (és a dir, uns 100M€ addicionals a nivell estatal per llançar una nova convocatòria d’ajuts). També s’hauria de doblar l’import dedicat al “Plan Nacional de Vivienda”, que en el cas de Catalunya significaria passar de 200M€, ja establerts per al període 2018-21, a 400M€, per poder oferir subvencions i incentius a promotors públics i privats per incrementar la promoció d’habitatges de lloguer assequibles.
–També hem d’insistir en el Pla Delta. Cal constituir, al més aviat possible, una Comissió Mixta per a l’elaboració del Pla Delta de l’Ebre, formada per l’Estat, la Generalitat i la “Taula de Consens”, que inclogui els ajuntaments i les comunitats de regants de l’Ebre, per acordar i aprovar un full de ruta, i proveir i dotar econòmicament dels compromisos que se’n deriven.
–Una millora urgent i necessària en matèria de Protecció Civil és tenir accés al sistema ‘cellbroadcasting’ per difondre avisos massius a la població en cas d’emergència.
–També cal posar en marxa un pla de cooperació territorial per a la implementació de la plena digitalització dels centres i la connectivitat de l’alumnat, amb una aportació pressupostària equivalent al nombre de centres sostinguts amb fons públics i el seu alumnat.
–També s’ha d’activar un pla de cooperació territorial per a la contractació del personal PAS, laboral i docent necessari per a la implementació en el curs 2020-2021 de les mesures sanitàries i de prevenció obligades de la COVID19, amb una aportació pressupostària equivalent al nombre de centres sostinguts amb fons públics i el seu alumnat.
–I també exigim suport econòmic per a la implementació de mesures especifiques per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la crisi econòmica i social conseqüència de la COVID19, amb una aportació pressupostària distribuïda amb criteris corresponents al nombre de nous aturats i ERTOs.
–Ara més que mai, cal revertir el dèficit d’aportació als equipaments culturals catalans. Una promesa permanent d’aquest govern de Pedro Sánchez i dels anteriors ha estat millorar les aportacions als consorcis dels grans equipaments cultural catalans. La realitat, però, és que aquestes aportacions en general s’han anat reduint fins a crear situacions clarament discriminatòries com les que mostren els Pressupostos Generals prorrogats per al 2020, on per exemple el MNAC rebrà una aportació de 2,2 M€ mentre que el Museu del Prado en rebrà una de 15,3 M€ , o pel que fa als museus d’art modern, el MACBA rebrà 1,2 M€ mentre que el Reina Sofia rebrà 26,7 M€.
–Un dels col·lectius que està patint més la crisi és el dels artistes, músics, actors i els dels tècnics del món de les arts escèniques. Estan patint perquè la seva activitat s’ha vist dramàticament tallada i han quedat sense ingressos per la pandèmia, però estan patint també per la incapacitat durant anys del govern espanyol de tirar endavant un Estatut de l’artista que hauria regulat de manera clara la seva situació i no hauria ocasionat que tants treballadors i treballadores quedessin ara fora dels àmbits de protecció sociolaboral. Cal impulsar de manera urgent aquesta protecció especial dels artistes, músics, actors i dels tècnics del món de les arts escèniques.
–Cal regularitzar de manera estable la situació de persones treballadores en la campanya agrària d’estiu. Les mesures preses pel govern espanyol de regularitzar aquest conjunt de persones per després tornar-los a abocar a una situació d’irregularitat els aboca a una vulnerabilitat constant i permanent.
–Demanem que s’habiliti un paquet d’ajudes al sector de la flor i la planta ornamental ja que és un dels sector més afectats per la COVID-19 i que menys atenció ha rebut per part del govern espanyol.
–per a mesures com la verema en verd i la destil·lació amb l’objectiu de retirar litres del mercat i poder repercutir positivament en els preus de la verema.
–Demanem també la modificació a la baixa dels mòduls d’IRPF al sector de la fruita dolça per compensar la crisi de preus.
–I també és imprescindible la posada en marxa de préstecs als sectors cunícola i aviram per l’aturada dels canals.
–Demanem al govern espanyol que posi tots els recursos necessaris per assegurar el retorn de tots els ciutadans catalans que encara es troben atrapats a l’estranger a causa de les limitacions de mobilitat causades per la pandèmia.
–Demanem que es facin públics els índexs i els indicadors que fan canviar de fase de desescalada. És informació rellevant i que actualment és opaca.
–També demanem que des del govern espanyol es facilitin a la Generalitat les dades dels ciutadans catalans a l’estranger registrats als consolats i ambaixades.
–En matèria de Justícia, demanem que es reverteixi la poca receptivitat en plantejar aspectes com la desjudicialització i perspectiva de cohesió social davant el col·lapse judicial dels jutjats. Així mateix, necessitem incrementar els recursos destinats a la digitalització als equipaments judicials, així com per adaptar-los a la situació que resulti de la crisi actual.
–Finalment, demanem la derogació del decret llei 14/2019 de 31 de octubre, de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, conegut com a “Decretazo Digital”. Aquest decret prohibeix el desplegament d’identitats digitals i especialment limita les competències i autonomia de la Generalitat per desplegar serveis d’identitat digital.
Informa:ELNACIONAL.CAT (24-5-2020)

221 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: