LA MAJORIA D’ESPANYOLS VOLEN UN GOVERN ENTRE EL PSOE I PODEMOS SENSE INDEPENDENTISTES

Un 45% dels espa­nyols con­si­de­ren que cal for­mar un govern de coa­lició a l’Estat entre diver­sos par­tits després del resul­tat del 28-A, segons el CIS. L’opció pre­fe­rida entre els que apos­ten per una coa­lició és, amb un 34,1%, un pacte entre PSOE i Uni­des Podem amb suport dels par­tits naci­o­na­lis­tes no inde­pen­den­tis­tes. La segona opció de govern amb més suports és un govern entre PSOE i Cs, amb un 24,5%. El baròmetre del CIS del mes de maig també apunta que un 38,2% dels espa­nyols con­si­dera que ha de gover­nar el par­tit més votat i un 5,5% aposta per repe­tir elec­ci­ons. A banda, segons el CIS, el PSOE es manté com a opció pre­fe­rida amb un 36,5% de la intenció de vot, un per­cen­tatge supe­rior al suport obtin­gut el 28-A, i a molta diferència de la segona força. Cs se situa en segona posició amb un 16,3% i supera el PP en intenció de vot. Els popu­lars se situ­a­rien com a quarta força amb un 11,4% per dar­rere d’Uni­des Podem amb un 12,3%. El CIS publi­cat aquest dijous dona a Vox un 5,3% de la intenció de vot, un 4% a ERC i un 1,2% a JxCat.

Enques­tats a Cata­lu­nya

 

A Cata­lu­nya, un 54,7% dels enques­tats defen­sen que cal una coa­lició entre diver­sos par­tits i l’opció de govern espa­nyol pre­fe­rida és amb un 49,4% un govern del PSOE amb Uni­des Podem i també els par­tits inde­pen­den­tis­tes. Un 27,2% pre­fe­reix la coa­lició només dels soci­a­lis­tes i la for­mació lila. La coa­lició entre PSOE i Cs és la pre­fe­rida per un 10%.

L‚Äô√ļnic l√≠der que aprova la valo¬≠raci√≥ dels espa¬≠nyols √©s Pedro S√°nchez amb una nota mit¬≠jana de 5,1. El pit¬≠jor valo¬≠rat √©s el l√≠der de Vox, San¬≠ti¬≠ago Abas¬≠cal, amb un 2,6. El segon m√©s ben valo¬≠rat √©s Pablo Igle¬≠sias amb un 4,2, seguit d‚ÄôAlbert Rivera amb un 4. Pablo Casado √©s pun¬≠tuat amb un 3,2.

Pel que fa a la cam­pa­nya elec­to­ral del 28-A, un 34,9% dels enques­tats con­si­dera que va haver molta agres­si­vi­tat i insults, i cre­uen que els can­di­dats que ho han estat més són els del PP seguits de Vox i Cs.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-5-2019)

374 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: