LA MALA SALUT DE LA LLENGUA: JO MANTINC EL CATALÀ

“Mantinc el catal√†”.
(MIQUEL RIERA )
Dada pre¬≠o¬≠cu¬≠pant en l‚Äô√ļltim Infor¬≠me¬≠CAT 2022 sobre la salut del catal√†, fet p√ļblic ahir per la Pla¬≠ta¬≠forma de la Llen¬≠gua: una mica m√©s de la mei¬≠tat dels cata¬≠la¬≠no¬≠par¬≠lants a Cata¬≠lu¬≠nya cre¬≠uen que la sub¬≠missi√≥ ling√ľ√≠stica no √©s una amena√ßa per a la llen¬≠gua. √Čs a dir, la majo¬≠ria d‚Äôaquells que par¬≠len catal√† no hi veuen cap pro¬≠blema, a can¬≠viar al cas¬≠tell√†, quan al davant hi tenen un inter¬≠lo¬≠cu¬≠tor que els sem¬≠bla que no ent√©n la nos¬≠tra llen¬≠gua. De fet, m√©s del 40% dels cata¬≠la¬≠no¬≠par¬≠lants es diri¬≠gei¬≠xen direc¬≠ta¬≠ment en cas¬≠tell√† als des¬≠co¬≠ne¬≠guts que cre¬≠uen que no s√≥n cata¬≠lans, segons l‚Äôenquesta.

No anem b√©, cer¬≠ta¬≠ment, amb aques¬≠tes cons¬≠tants en l‚Äô√ļs social del catal√†, que, com b√© des¬≠taca l‚Äôinforme, ‚Äút√© una relaci√≥ directa amb l‚Äôacti¬≠tud dels seus par¬≠lants‚ÄĚ. Com diuen la mateixa Pla¬≠ta¬≠forma i enti¬≠tats com Man¬≠tinc el Catal√†, la vita¬≠li¬≠tat de la llen¬≠gua va amunt si els par¬≠lants ens man¬≠te¬≠nim de manera gene¬≠ra¬≠lit¬≠zada en l‚Äô√ļs de la llen¬≠gua.

Man¬≠tinc el Catal√† , que es pre¬≠senta com un grup de per¬≠so¬≠nes pre¬≠o¬≠cu¬≠pa¬≠des per l‚Äôestat actual del catal√†, demana, ‚Äúsem¬≠pre des del res¬≠pecte‚ÄĚ, man¬≠te¬≠nir el catal√† a les con¬≠ver¬≠ses amb per¬≠so¬≠nes no cata¬≠la¬≠no¬≠par¬≠lants, quan es veu que aques¬≠tes ente¬≠nen el catal√†.

Amb aquesta pre­missa pro­po­sen ini­ciar les con­ver­ses en català, tant orals com escri­tes, man­te­nir-les en la nos­tra llen­gua sem­pre que l’inter­lo­cu­tor ens enten­gui i adreçar-se sem­pre en català als comerços, a les empre­ses, a les enti­tats i asso­ci­a­ci­ons i a les dife­rents admi­nis­tra­ci­ons.

Sem¬≠bla sen¬≠zill, per√≤, malau¬≠ra¬≠da¬≠ment, tots sabem que no ho √©s. Els casos de menys¬≠preu cap a l‚Äô√ļs del catal√† s√≥n cada cop m√©s habi¬≠tu¬≠als i, sovint, fer un ‚Äúman¬≠tinc el catal√†‚ÄĚ pot com¬≠por¬≠tar estr√®s afe¬≠git. Podem, per√≤, els cata¬≠la¬≠no¬≠par¬≠lants per¬≠me¬≠tre‚Äôns que la llen¬≠gua vaig m√©s pel pedre¬≠gar? La res¬≠posta no pot ser una altra que el no. Man¬≠te¬≠nir el catal√† √©s un requi¬≠sit indis¬≠pen¬≠sa¬≠ble per millo¬≠rar-ne l‚Äô√ļs social.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-XI-2022)

30 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: