LA NOTA D’HUMOR: EL CONSELLER D’EDUCACIÓ DIU QU ES FARÀ UN ESTUDI SOBRE L’ABSÈNCIA DEL CATALÀ ALS INSTITUTS

Josep González Cambrai és el nou conseller d’Educació. El diari Ara li ha fet una entrevista sobre la situació de l’educació al nostre país. Reprodueixo el tros de l’entrevista pel que fa al catala a les escoles:

Com sap, hi ha una preocupació molt estesa sobre l’ús del català entre els joves i, en molts casos, l’escola és l’únic contacte amb el català de molts nanos catalans. Això és un pes suplementari que han de portar? I com el pensen portar?

— És un àmbit que ens preocupa i ens ocupa. L’escola a Catalunya, en català. És l’única manera d’igualar-nos, ens dona equitat i ens dona igualtat d’oportunitats. Aquesta escola és un model d’èxit, però té raó que amb el tema de l’ús social ens hi hem de posar. Hem de dotar els nostres professionals de les eines perquè també puguin fer aquest acompanyament, amb unitats didàctiques, amb els professionals de llengua i cohesió social molt orientats a aquest àmbit, a partir d’aquest curs.

L’escola en català és un èxit a tots els nivells? Vull dir: ¿infantil i primària és una cosa i els instituts en són una altra? ¿Està segur que tots els professors d’ESO i batxillerat fan el 100% de les classes en català?

— No les hi fan, no. I, per tant, el que hem de fer és actuar fent l’acompanyament perquè els nostres professionals imparteixin les seves classes en la llengua vehicular del sistema educatiu català, que és el català. Ens cal, abans, disposar de tota la informació per prendre les millors decisions. Li deia que tenim la impressió que no està passant que tots els nostres professionals imparteixin les classes en català i, per tant, ens cal veure què està passant, fer un diagnòstic de la situació i, a partir d’aquí, prendre decisions.

Per què no passa? Perquè els nois no els entenen, perquè són instituts en barris on hi ha hagut l’última fornada d’immigració?

— Precisament aquesta és la feina que hem de fer ja, identificar quins són els elements que fan que tinguem marge de millora i actuar. Estem dissenyant un projecte perquè aquest any puguem començar a fer aquest acompanyament, disposar de tota la informació i després estructurar i crear un mètode per arribar als centres on més es requereixi.
Informa:ARA.CAT(12-IX-2021)

383 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: