LA SITUACI√ď DELS PRESOS OBRE UNA ESCLETXA AL SOBIRANISME

( FRANCESC ESPIGA – BARCELONA )
Les visi¬≠ons con¬≠tra¬≠po¬≠sa¬≠des que des de fa temps man¬≠te¬≠nen les dife¬≠rents bran¬≠ques de l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme sobre q√ľesti¬≠ons pol√≠tiques m√©s o menys de fons es van tor¬≠nar a visu¬≠a¬≠lit¬≠zar ahir de manera des¬≠a¬≠com¬≠ple¬≠xada a l‚Äôhora de valo¬≠rar la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ peni¬≠tenci√†ria ator¬≠gada als pre¬≠sos pol√≠tics. ERC, for¬≠maci√≥ que t√© sota la seva tutela el Depar¬≠ta¬≠ment de Just√≠cia, va optar per un dis¬≠curs de prud√®ncia. En decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons al Par¬≠la¬≠ment, el vice¬≠se¬≠cre¬≠tari gene¬≠ral de comu¬≠ni¬≠caci√≥ i estrat√®gia dels repu¬≠bli¬≠cans, Sergi Sabri√†, va mos¬≠trar-se res¬≠pectu√≥s, des del punt de vista t√®cnic, amb la reso¬≠luci√≥ de les res¬≠pec¬≠ti¬≠ves jun¬≠tes de trac¬≠ta¬≠ment, i va expli¬≠car que encara estan estu¬≠di¬≠ant si recor¬≠ren con¬≠tra la pro¬≠posta de segon grau ‚Äďel fet que les dife¬≠rents reso¬≠lu¬≠ci¬≠ons no hagin estat un√†nimes ente¬≠nen que els dona base per apel¬∑lar‚Äď o b√© si ja tre¬≠ba¬≠llen per sol¬∑lici¬≠tar l‚Äôacti¬≠vaci√≥ d‚Äôaltres mesu¬≠res regla¬≠ment√†ries, com l‚Äôarti¬≠cle 100.2, que per¬≠me¬≠tria als reclu¬≠sos sor¬≠tir unes hores cada dia per anar a tre¬≠ba¬≠llar o fer tas¬≠ques de volun¬≠ta¬≠riat. Sabri√†, per√≤, va voler insis¬≠tir que no tras¬≠lla¬≠da¬≠ran la ‚Äúpressi√≥‚ÄĚ cap als fun¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ris, perqu√® la decisi√≥ a pren¬≠dre √©s ‚Äúestric¬≠ta¬≠ment t√®cnica‚ÄĚ. Tamb√© va ser molt emf√†tic a l‚Äôhora de voler des¬≠vin¬≠cu¬≠lar aquesta dis¬≠cussi√≥ de les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons per la inves¬≠ti¬≠dura de Pedro S√°nchez.

Per con¬≠tra, la lec¬≠tura que es va fer ahir des de JxCat, soci de govern d‚ÄôERC al govern de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, era radi¬≠cal¬≠ment dife¬≠rent. El vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment i dipu¬≠tat de la for¬≠maci√≥, Josep Costa, va expres¬≠sar la seva dis¬≠con¬≠for¬≠mi¬≠tat amb el r√®gim assig¬≠nat, ja que, a parer seu, es dona¬≠ven els requi¬≠sits per con¬≠ce¬≠dir el ter¬≠cer grau als con¬≠dem¬≠nats. ‚ÄúEns hau¬≠ria agra¬≠dat una altra decisi√≥. Estem dece¬≠buts‚ÄĚ, va dir Costa, que va res¬≠sal¬≠tar la cir¬≠cumst√†ncia que el mana¬≠ment de la junta no es prengu√©s per una¬≠ni¬≠mi¬≠tat. ‚ÄúDavant del dubte, s‚Äôhau¬≠ria d‚Äôoptar per l‚Äôopci√≥ menys per¬≠ju¬≠di¬≠cial per als pre¬≠sos‚ÄĚ, va sen¬≠ten¬≠ciar, alhora que va denun¬≠ciar que hi ha una ‚Äúpressi√≥ pol√≠tica i medi√†tica‚ÄĚ a l‚ÄôEstat espa¬≠nyol perqu√® la manera de com¬≠plir les penes sigui un c√†stig afe¬≠git per als l√≠ders inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes.

Amb mati¬≠sos, tant la CUP com √ímnium van voler evi¬≠tar fer pol√®mica d‚Äôaquest afer. ‚ÄúPer nosal¬≠tres aix√≤ no √©s una q√ľesti√≥ de graus‚ÄĚ, va decla¬≠rar ahir el dipu¬≠tat anti¬≠ca¬≠pi¬≠ta¬≠lista Car¬≠les Riera, que en con¬≠son√†ncia va rebut¬≠jar qual¬≠se¬≠vol uni¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista al Congr√©s dels Dipu¬≠tats ‚Äúque no impli¬≠qui l‚Äôexer¬≠cici del dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥; l‚Äôamnis¬≠tia per a tots els repre¬≠sa¬≠li¬≠ats; la fi de la repressi√≥, i la garan¬≠tia de forma veri¬≠fi¬≠ca¬≠ble de l‚Äôexer¬≠cici ple dels drets soci¬≠als, civils i pol√≠tics‚ÄĚ. A trav√©s d‚Äôuna piu¬≠lada, el pre¬≠si¬≠dent d‚Äô√ímnium empre¬≠so¬≠nat a Lle¬≠do¬≠ners, Jordi Cui¬≠xart, tamb√© va voler tallar d‚Äôarrel la dis¬≠cussi√≥ sobre la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ en graus. ‚ÄúNo cai¬≠guem en pol√®miques est√®rils que nom√©s ser¬≠vei¬≠xen per divi¬≠dir-nos; coher√®ncia, rigor i valen¬≠tia.‚ÄĚ Una estona m√©s tard, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent de l‚Äôenti¬≠tat, Mar¬≠cel Mauri, reblava aquest mis¬≠satge ‚Äď‚Äúno podem dei¬≠xar que aquest debat sobre la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ desvi√Į el focus que hi ha pre¬≠sos pol√≠tics i han d‚Äôestar en lli¬≠ber¬≠tat‚ÄĚ‚Äď al mateix temps que rati¬≠fi¬≠cava que Cui¬≠xart s‚Äôaco¬≠llir√† als drets peni¬≠ten¬≠ci¬≠a¬≠ris que cal¬≠gui, per√≤ sense expres¬≠sar pene¬≠di¬≠ment ‚Äúja que no ha com√®s cap delicte‚ÄĚ.

Als ant√≠podes d‚Äôaquest argu¬≠men¬≠tari es va expres¬≠sar, tamb√© ahir, la l√≠der de Ciu¬≠ta¬≠dans, In√©s Arri¬≠ma¬≠das, que va jut¬≠jar com una ‚Äúano¬≠ma¬≠lia‚ÄĚ que els res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de deci¬≠dir sobre la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ dels pre¬≠sos siguin ‚Äúcom¬≠panys de par¬≠tit d‚ÄôERC i de JxCat‚ÄĚ. En aquesta l√≠nia, va recla¬≠mar el trasp√†s de la com¬≠pet√®ncia a l‚ÄôEstat, perqu√® no hi pugui haver ‚Äúpri¬≠vi¬≠le¬≠gis‚ÄĚ.

Les diferències s’estenen també entre els advocats

La classificaci√≥ penitenci√†ria dels presos pol√≠tics no nom√©s ha aixecat discrep√†ncies entre els partits, sin√≥ tamb√© entre les diferents defenses. I ahir, es va poder constatar. Despr√©s de visitar Jordi Turull, Jordi S√†nchez i Josep Rull a Lledoners, l‚Äôadvocat Jordi Pina es va mostar conven√ßut de tenir ‚Äúla certesa i els arguments per esperar que Just√≠cia pugui fer una classificaci√≥ inicial en tercer grau‚ÄĚ, atenent a criteris ja exposats amb anterioritat com el pron√≤stic de reinserci√≥ social i laboral dels condemnats, el tipus de delicte com√®s o perqu√® no hi ha possibilitat de reiteraci√≥. Pina tamb√© va recalcar que les diverg√®ncies que hi pugui haver en aquesta mat√®ria no s‚Äôhan d‚Äôinterpretar ‚Äúcom una guerra entre partits‚ÄĚ. Per la seva banda el lletrat d‚ÄôOriol Junqueras i Ra√ľl Romeva, Andreu van den Eynde, va qualificar de previsible el pronunciament de les juntes de tractament, i alhora va mostrar les seves reserves a presentar un recurs a la decisi√≥ si no hi ha possibilitats, reals, de guanyar-lo.
Informa:AVUI.CAT (12-12-2019)

239 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: