L’AJUNTAMENT D’OLOT MANT√Č EL SEU NO A LES CURSES DE BRAUS

L’Ajun­ta­ment d’Olot no veu pos­si­ble que hi torni a haver acti­vi­tats tau­ri­nes a la plaça de braus de la ciu­tat a curt i mitjà ter­mini, per més que la Fun­dación Toro de Lidia ho vul­gui acon­se­guir a través d’un con­tenciós admi­nis­tra­tiu, la mateixa via judi­cial que va donar la raó a l’asso­ci­ació per recu­pe­rar les cor­ri­das a Villena (Alt Vina­lopó). El con­sis­tori gar­rotxí, gover­nat per JxCat, argu­menta que, d’una banda, la plaça no està en con­di­ci­ons i, de l’altra, que l’opinió majo­ritària dels regi­dors del con­sis­tori i de la ciu­tat en gene­ral és contrària a recu­pe­rar les cor­ri­das i els cor­re­bous.

Pel pri¬≠mer tinent d‚Äôalcalde, Esta¬≠nis Vay¬≠reda, les inver¬≠si¬≠ons que cal¬≠dria fer a les ins¬≠tal¬∑laci¬≠ons per posar-hi al dia la segu¬≠re¬≠tat i els equi¬≠pa¬≠ments sani¬≠ta¬≠ris tin¬≠drien un cost impor¬≠tant i no √©s una inter¬≠venci√≥ que con¬≠si¬≠de¬≠rin pri¬≠o¬≠rit√†ria. ‚ÄúI encara menys en uns moments en qu√® hem de fer front a la crisi de la pand√®mia‚ÄĚ, va subrat¬≠llar ahir. D‚Äôaltra banda, Vay¬≠reda va recor¬≠dar que el 2004 Olot es va decla¬≠rar ‚Äúciu¬≠tat contr√†ria a les cur¬≠ses de braus i amiga dels ani¬≠mals‚ÄĚ. Tam¬≠poc s‚Äôhi poden fer cor¬≠re¬≠bous perqu√® en una con¬≠sulta feta el 2016 es va impo¬≠sar l‚Äôopini√≥ dels que hi esta¬≠ven en con¬≠tra.

La pla√ßa de braus d‚ÄôOlot, inau¬≠gu¬≠rada el 1859 i que √©s la m√©s antiga de les que han sobre¬≠vis¬≠cut a Cata¬≠lu¬≠nya i la segona de l‚ÄôEstat, t√© capa¬≠ci¬≠tat per a 3.000 per¬≠so¬≠nes i √©s pro¬≠pi¬≠e¬≠tat de l‚ÄôAjun¬≠ta¬≠ment. L‚Äô√ļltima cor¬≠rida que s‚Äôhi va fer data del maig del 2005. Des d‚Äôales¬≠ho¬≠res s‚Äôhi orga¬≠nit¬≠zen acti¬≠vi¬≠tats l√ļdiques i cul¬≠tu¬≠rals.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-7-2020)

459 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: