L’ANC I √íMNIUM RESPONEN AL DECEPCIONANT DISCURS DE NADAL DEL REI

El vice¬≠pre¬≠si¬≠dent de l‚ÄôANC, Pep Cru¬≠a¬≠nyes, ha afir¬≠mat aquest dime¬≠cres a rei que ‚Äúla pre¬≠o¬≠cu¬≠paci√≥ de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ √©s ‚Äúque es vul¬≠ne¬≠rin els drets fona¬≠men¬≠tals i no es res¬≠pecti el dret a sufragi‚ÄĚ, i per aix√≤ ha asse¬≠nya¬≠lat que Cata¬≠lu¬≠nya vol ser ‚Äúple¬≠na¬≠ment sobi¬≠rana‚ÄĚ i exer¬≠cir el seu ‚Äúdret a deci¬≠dir‚ÄĚ.

En el seu tra¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal mis¬≠satge de Nadal, Felip VI va recon√®ixer aquest dimarts la ‚Äúseri¬≠osa‚ÄĚ pre¬≠o¬≠cu¬≠paci√≥ que per a Espa¬≠nya suposa la situ¬≠aci√≥ a Cata¬≠lu¬≠nya i ha ani¬≠mat a man¬≠te¬≠nir-se units, a l‚Äôentesa i a resol¬≠dre difer√®ncies amb res¬≠pecte a la Cons¬≠ti¬≠tuci√≥.

En decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons als peri¬≠o¬≠dis¬≠tes despr√©s de par¬≠ti¬≠ci¬≠par en la tra¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal ofrena flo¬≠ral davant la tomba de l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat Fran¬≠cesc Maci√†, Cru¬≠a¬≠nyes ha asse¬≠gu¬≠rat que els cata¬≠lans volen -com va voler Maci√†- ‚Äúcon¬≠que¬≠rir la lli¬≠ber¬≠tat‚ÄĚ, √©s a dir, acon¬≠se¬≠guir ‚Äúla inde¬≠pend√®ncia‚ÄĚ.

‚ÄúDavant la tomba de Maci√† rati¬≠fi¬≠quem avui els nos¬≠tres objec¬≠tius pol√≠tics, que eren els seus: per la lli¬≠ber¬≠tat dels pre¬≠sos i pre¬≠ses pol√≠tiques, pel retorn dels exi¬≠li¬≠ats i la fi de la repressi√≥, que √©s incom¬≠pa¬≠ti¬≠ble amb una soci¬≠e¬≠tat democr√†tica‚ÄĚ, ha apun¬≠tat.

Cru¬≠a¬≠nyes ha afe¬≠git que ‚Äúno pot haver neu¬≠tra¬≠li¬≠tat de les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons en la den√ļncia de vul¬≠ne¬≠raci√≥ dels drets humans‚ÄĚ, cosa que segons la seva opini√≥ passa a l‚ÄôEstat, i ha lloat la mem√≤ria de Maci√†, que ‚Äúva fer un acte de sobi¬≠ra¬≠nia i, per tant, uni¬≠la¬≠te¬≠ral ‚Äú.

També Òmnium
El vice¬≠pre¬≠si¬≠dent d‚Äô√ímnium, Mar¬≠cel Mauri, ha res¬≠post al rei Felip IV que les seves apel¬∑laci¬≠ons al di√†leg no tenen ‚Äúcap cre¬≠di¬≠bi¬≠li¬≠tat‚ÄĚ des de l‚Äô1-O perqu√® va deci¬≠dir ‚Äúpren¬≠dre par¬≠tit‚ÄĚ i ser ‚Äúpart del con¬≠flicte‚ÄĚ con¬≠tra la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia de Cata¬≠lu¬≠nya. ‚ÄúQual¬≠se¬≠vol cosa que digui el rei fins que no assu¬≠meixi que els poders de l‚ÄôEstat s√≥n els cau¬≠sants de tant dolor i repressi√≥ a Cata¬≠lu¬≠nya far√† impos¬≠si¬≠ble avan√ßar en la reso¬≠luci√≥ del con¬≠flicte‚ÄĚ, ha pre¬≠ci¬≠sat en decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons poste¬≠ri¬≠ors a l‚Äôofrena a la tomba de Maci√†. Mauri tamb√© s‚Äôha refe¬≠rit a la imatge que el l√≠der de l‚Äôenti¬≠tat, Jordi Cui¬≠xart, ha pen¬≠jat aquesta nit a Twit¬≠ter on se‚Äôl veu pin¬≠tant una pe√ßa de cer√†mica a la pres√≥ de Lle¬≠do¬≠ners.

Mauri ha recor¬≠dat la ‚Äúcon¬≠nexi√≥ molt espe¬≠cial‚ÄĚ que Cui¬≠xart t√© amb una part de la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia cata¬≠lana i reco¬≠neix que, quan es pot veure una imatge seva pro¬≠voca ‚Äúemoci√≥‚ÄĚ i ha rei¬≠te¬≠rat en dema¬≠nar el seu alli¬≠be¬≠ra¬≠ment.

Alhora, ha recla¬≠mat de nou el dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ i la lli¬≠ber¬≠tat com a pre¬≠mis¬≠ses per a la reso¬≠luci√≥ d‚Äôun con¬≠flicte pol√≠tic, que ‚Äúnom√©s es resoldr√† amb di√†leg‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-12-2019)

185 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: