L’ANC VALORA CELEBRAR LA VIII ASSEMBLEA VIRTUALMENT PEL VIRUS

El diumenge 22 de març està previst celebrar la VIII Assemblea General de l’Assemblea Nacional Catalana a l’Hospitalet de Llobregat. Degut a l’evolució del coronavirus, així com per responsabilitat amb la salut pública i amb les nostres sòcies i socis, i tenint en compte que els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’entitat preveuen la possibilitat de celebrar una assemblea general presencial o de forma virtual, s’està avaluant la possibilitat de canviar-ne el format i celebrar l’Assemblea General de forma virtual.

Els Estatuts i, principalment l’article 7.1.3 del Reglament de Règim Intern de l’Assemblea, preveuen que l’Assemblea General es podrà celebrar amb de manera presencial o virtual. En aquest segon cas, la Comissió Organitzadora de l’Assemblea General crearà un comitè tècnic pel desenvolupament correcte d’aquesta des d’un punt de vista informàtic.

A més, seguint l’exemple de Suïssa, França, Alemanya o Itàlia, que han prohibit els actes que agrupin més d’un miler de persones per evitar la propagació del virus, i malgrat que a Catalunya actualment encara no s’ha aplicat aquesta mesura, tenint en compte que l’Assemblea General de l’entitat és un acte on precisament se supera amb escreix aquesta xifra, s’està valorant i preparant la possibilitat de realitzar l’Assemblea General de forma virtual.

Així doncs, l’Assemblea seguirà amb atenció l’evolució dels esdeveniments a la vegada que ja està treballant amb la hipòtesi de realitzar una Assemblea General Virtual. Aquest canvi de model és una oportunitat per modernitzar i ser exemple de cercar un model d’Assemblea General que faciliti encara més la participació entre els seus membres de ple dret.

Informa:ASSEMBLEA.CT (10-3-2020)

172 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: