LES UNIVERSITATS CATALANES REFORCEN EL COMPROMÍS AMB L’ÚS NORMAL I MAJORITARI DEL CATALÀ

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), integrada pel Govern i les dotze universitats catalanes, ha aprovat un acord on es mostren “plenament compromeses” amb l’impuls i el foment del català com a llengua docent i administrativa d’ús normal i majoritari. L’acord estableix que les universitats es comprometen a mantenir la llengua de docència indicada en els plans i guies docents dels estudis oficials, per garantir els drets lingüístics d’estudiants i professors. En cas que, per causes excepcionals justificades, s’hagi de canviar de la llengua de docència inicialment prevista, les universitats estan “obligades” a informar l’estudiant amb antelació suficient i, si és possible, oferir-li alternatives.

El text considera que el coneixement previ per part de l’estudiantat de la llengua en què s’imparteix l’assignatura que vol cursar és un principi bàsic per garantir tant la transparència com la seguretat lingüística d’estudiants i professors. Aquesta informació s’indica en els plans i guies docents dels estudis universitaris, que es poden consultar abans de matricular-se.

L’acord també contempla que en cas que l’alumne consideri que s’han vulnerat els seus drets lingüístics, per un canvi de llengua de docència per exemple, les universitats disposen de reglaments d’usos lingüístics i protocols d’actuació ja establerts per donar-hi resposta. En aquests casos, l’estudiant ha de fer arribar la seva queixa a la seva universitat a través del canal intern corresponent. Les queixes han de ser ateses i resoltes “amb rapidesa”.

El CIC ha assolit aquest acord després de la polèmica sorgida a l’inici de curs sobre el canvi de llengua vehicular, del català al castellà, en algunes assignatures de determinades universitats. El CIC ha assegurat que l’abast real de les incidències que s’han produït per aquest motiu “és reduït i afecta només un percentatge molt petit dels milers d’assignatures que s’imparteixen en català a les universitats”. El text assegura que la llengua catalana té avui en dia “un ús majoritari a la docència universitària”.

Segones les darreres estadístiques facilitades per la Secretaria d’Universitats, s’ha produït un increment del 18,6% de les assignatures impartides en llengua catalana a les set universitats públiques respecte a cinc anys abans. Ha defensat també que la forta internacionalització de la universitat catalana, amb un augment de l’oferta en castellà i en altres llengües, “no ha provocat malgrat tot la reducció del nombre d’assignatures que s’imparteixen en català”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-4-201)

242 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: