L’EUROCAMBRA ES TREU DE SOBRE EL CAS PUIGDEMONT

“L‚Äôeurocambra es treu de sobre el cas Puigdemont ”
“Els eurodiputats electes de JxCat i ERC posen contra les cordes el proc√©s espanyol per adquirir l‚Äôacta ”
” L‚Äôaparell del Parlament Europeu nega que hi hagi ‚Äúun marc europeu‚ÄĚ per resoldre el problema ”

( NATÀLIA SEGURA РBRUSSEL·LES )
M√©s de dos mili¬≠ons de per¬≠so¬≠nes van voler que Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont, Oriol Jun¬≠que¬≠ras i Toni Com√≠n els repre¬≠sen¬≠tes¬≠sin a l‚Äô√ļnica ins¬≠ti¬≠tuci√≥ esco¬≠llida democr√†tica¬≠ment a la Uni√≥ Euro¬≠pea en les pas¬≠sa¬≠des elec¬≠ci¬≠ons euro¬≠pees del 26-M. La seva par¬≠ti¬≠cu¬≠lar i pol√®mica situ¬≠aci√≥ judi¬≠cial ha fet aflo¬≠rar una pro¬≠blem√†tica que posa con¬≠tra les cor¬≠des el sis¬≠tema per triar els mem¬≠bres de l‚Äôeuro¬≠cam¬≠bra i, en espe¬≠cial, el pro¬≠ce¬≠di¬≠ment espa¬≠nyol per pro¬≠cla¬≠mar els repre¬≠sen¬≠tants esco¬≠llits a les urnes.

En el cas de Jun­que­ras, el Tri­bu­nal Suprem ha de deci­dir pri­mer si el dei­xarà anar a reco­llir l’acta, com ja va fer després de les elec­ci­ons espa­nyo­les, i si podrà par­ti­ci­par en la sessió de cons­ti­tució del Par­la­ment Euro­peu del 2 de juliol a Estras­burg. Per a Puig­de­mont i Comín el pro­blema és que la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) sosté que han d’anar pre­sen­ci­al­ment a Madrid a jurar la Cons­ti­tució per poder assu­mir el man­dat. Una mesura que els dos impli­cats rebut­gen al·legant la impre­cisió de la llei elec­to­ral espa­nyola i també perquè el procés per aga­far l’acta és dife­rent del d’altres estats de la Unió Euro­pea (UE).

Pilota a Madrid

Des de l‚Äôapa¬≠rell de l‚Äôeuro¬≠cam¬≠bra s‚Äôinsis¬≠teix que ells no tenen res a veure amb aquest embo¬≠lic perqu√® les elec¬≠ci¬≠ons euro¬≠pees se cele¬≠bren per ‚Äúenc√†rrec‚ÄĚ als estats mem¬≠bres. Fa poc el por¬≠ta¬≠veu de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥, Jaume Duch, defen¬≠sava que tot ‚Äúes juga a Madrid‚ÄĚ i que ‚Äúno hi ha marc euro¬≠peu‚ÄĚ per resol¬≠dre aquesta q√ľesti√≥. ‚ÄúNo entrar√© en infor¬≠mes, o tri¬≠bu¬≠nals de just√≠cia, o qui pot fer qu√®, perqu√® no dep√®n del Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu i no hi ha posici√≥ que jo pugui expres¬≠sar‚ÄĚ, va dir.

√Čs cert que cada estat de la UE orga¬≠nitza les elec¬≠ci¬≠ons regint-se pels seus marcs elec¬≠to¬≠rals, per√≤ exis¬≠teix, de fet, una ‚Äúllei elec¬≠to¬≠ral‚ÄĚ euro¬≠pea del 1979, que va ser refor¬≠mada en diver¬≠ses oca¬≠si¬≠ons, en la qual s‚Äôesta¬≠bleix un con¬≠junt de ‚Äúregles comu¬≠nes‚ÄĚ per efec¬≠tuar els comi¬≠cis arreu del bloc.

Mal¬≠grat llen√ßar la pilota a les auto¬≠ri¬≠tats espa¬≠nyo¬≠les, l‚Äôencara pre¬≠si¬≠dent de la cam¬≠bra, el popu¬≠lar Anto¬≠nio Tajani, es va pren¬≠dre la mol√®stia abans de les elec¬≠ci¬≠ons d‚Äôencar¬≠re¬≠gar un informe sobre aquesta pro¬≠blem√†tica al juris¬≠con¬≠sult de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥. En les con¬≠clu¬≠si¬≠ons del docu¬≠ment s‚Äôasse¬≠gura que ‚Äúla pres√®ncia a Madrid √©s necess√†ria‚ÄĚ per adqui¬≠rir l‚Äôacta. ‚ÄúSi ell fos arres¬≠tat fent aix√≤, les auto¬≠ri¬≠tats espa¬≠nyo¬≠les encara li podrien donar perm√≠s per fer-ho‚ÄĚ, deia l‚Äôinforme que en cap moment men¬≠ci¬≠o¬≠nava el nom de Puig¬≠de¬≠mont o de Com√≠n.

Tant la figura del juris¬≠con¬≠sult autor del text d‚Äôaquest informe com la del secre¬≠tari gene¬≠ral de l‚Äôeuro¬≠cam¬≠bra que va vetar l‚Äôentrada com a euro¬≠di¬≠pu¬≠tats elec¬≠tes a l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent i excon¬≠se¬≠ller el 29 de maig, van ser cri¬≠ti¬≠ca¬≠des per la seva vin¬≠cu¬≠laci√≥ pol√≠tica amb el Par¬≠tit Popu¬≠lar Euro¬≠peu. Tres dels catorze vice¬≠pre¬≠si¬≠dents de la mesa de l‚Äôeuro¬≠cam¬≠bra van dema¬≠nar p√ļbli¬≠ca¬≠ment expli¬≠ca¬≠ci¬≠ons a Tajani per una decisi√≥ que √©s in√®dita a la cam¬≠bra i que el pre¬≠si¬≠dent va pren¬≠dre de com√ļ acord amb Klaus Welle, secre¬≠tari gene¬≠ral del Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu i mem¬≠bre de la CDU ale¬≠ma¬≠nya.

LA DATA
17.6.2019
és la data de la convocatòria perquè els eurodiputats electes vagin a Madrid a jurar la Constitució

Tornarà la pilota a Luxemburg?

El que no aclareix l‚Äôinforme de l‚Äôeurocambra sobre la immunitat i l‚Äôadquisici√≥ de l‚Äôacta √©s quines s√≥n les opcions que el Tribunal de Just√≠cia de la Uni√≥ Europea es pronunci√Į eventualment sobre aquest cas. Si tots tres presenten recurs a decisions de la JEC que els impedeixin estar el 2 de juliol a l‚Äôeurocambra, podrien demanar als tribunals espanyols que es plantegi una q√ľesti√≥ prejudicial a aquest alt tribunal amb seu a Luxemburg per considerar que el cas planteja dubtes sobre si la JEC aplica la llei electoral espanyola respectant els principis que marca la normativa europea. Els tribunals d‚Äô√ļltima inst√†ncia estan obligats a sol¬∑licitar aquesta pregunta prejudicial al TJUE, si aquest no s‚Äôha pronunciat ja sobre el mateix cas.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-6-2019)

416 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: