La inversió executada de l’Estat Catalunya durant l’any passat es va situar en un 10,4%, xifra que suposa el percentatge més baix des del 2015, quan va ser del 8,4%, segons dades del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i del Ministeri d’Hisenda. En els anys 2016 i 2017, aquests índex es van situar en el 10,5% i el 13,2%, respectivament. En total, la inversió de l’Estat al llarg de l’any passat va ser de 757 milions d’euros respecte els 7.241 milions d’euros del total regionalitzat.

Concretament, les inversions realitzades a l’Administració General de l’Estat van sumar 133 dels 186 MEUR pressupostats (71,6%), els organismes autònoms 40 MEUR i la major partida va ser per a empreses públiques, amb 583 milions d’euros però lluny dels 1.124 MEUR pressupostats (51,9%). En resum, el percentatge d’execució en el cas de Catalunya va ser del 57,7% davant el 75,5% de mitjana a totes les comunitats.

D’entre els 133 milions d’euros per a l’Administració General de l’Estat, 119 MEUR van correspondre al Ministeri de Foment, 10 MEUR al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 2 MEUR a Foment; i dels 40 MEUR que van anar per als Organismes Autònoms, 34 van ser per al Consell d’Investigacions Científiques.

Pel que fa les aportacions a les empreses públiques, les majors partides van ser els 101 MEUR per a Adif Alta Velocitat, 106 MEUR per a Adif i 103 MEUR per a Renfe, mentre que les Ports de l’Estat van rebre 69 milions d’euros i la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre en va rebre 89.