LLUM VERD DE L’EUROCAMBRA PER REACTIVAR EL SUPLICATORI DE PUIGDEMONT

( N.SEGURA RAVENT√ďS – BRUSSEL¬∑LES )
El Par­la­ment Euro­peu dona llum verd per reac­ti­var el supli­ca­tori con­tra els euro­di­pu­tats de Junts Car­les Puig­de­mont, Toni Comín i Clara Pon­satí, para­lit­zat des de fa mesos per la pandèmia. Segons va avançar ahir El Mundo i ha con­fir­mat El Punt Avui, els ser­veis jurídics de la cam­bra ava­len la cele­bració de l’audiència a distància, però pre­fe­rei­xen que sigui en for­mat semi­pre­sen­cial.

Apro­fi­tant l’endu­ri­ment de les res­tric­ci­ons aquesta set­mana, la pre­sidència del comitè d’Afers Legals, en mans de Ciu­ta­dans, ha pro­po­sat que la vista sigui total­ment remota. Segons ha pogut saber El Punt Avui, s’espera que dilluns al ves­pre la pro­posta tiri enda­vant. La defensa de Puig­de­mont està en con­tra del movi­ment. Des de l’inici de la pandèmia l’Euro­cam­bra tre­ba­lla de manera semi­pre­sen­cial, però el comitè d’Afers Jurídics no s’havia atre­vit fins ara a con­vo­car les audiències del supli­ca­tori perquè el regla­ment exi­geix la con­fi­den­ci­a­li­tat de la sessió, que es rea­litza a porta tan­cada nor­mal­ment. Veient l’aug­ment dels con­ta­gis, el pre­si­dent del comitè, Adrián Vázquez (Cs), va pre­gun­tar a prin­ci­pis d’octu­bre als ser­veis jurídics com des­en­ca­llar el procés que pot aca­bar amb l’aixe­ca­ment de la immu­ni­tat de Puig­de­mont, Comín i Pon­satí.

Dimarts pas¬≠sat els lle¬≠trats li van donar l‚Äôescut legal per reac¬≠ti¬≠var-lo en for¬≠mat ‚Äúh√≠brid‚ÄĚ o ‚Äúvir¬≠tual‚ÄĚ. ‚ÄúLes reu¬≠ni¬≠ons h√≠bri¬≠des s√≥n un for¬≠mat ade¬≠quat per com¬≠plir el deure de trac¬≠tar assump¬≠tes d‚Äôimmu¬≠ni¬≠tat en les cir¬≠cumst√†ncies actu¬≠als cau¬≠sa¬≠des per la pand√®mia‚ÄĚ, diu el docu¬≠ment dels lle¬≠trats al qual ha tin¬≠gut acc√©s El Punt Avui. Per tant, reco¬≠ma¬≠nen pre¬≠fe¬≠rent¬≠ment el for¬≠mat semi¬≠pre¬≠sen¬≠cial, amb con¬≠ne¬≠xi¬≠ons d‚Äôaquells que no esti¬≠guin a Brus¬≠sel¬∑les des de les ofi¬≠ci¬≠nes del Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu als estats. La idea √©s que all√† es pugui con¬≠tro¬≠lar millor els par¬≠ti¬≠ci¬≠pants. Tan¬≠ma¬≠teix, tamb√© dimarts el pre¬≠si¬≠dent de la cam¬≠bra, David Sas¬≠soli, va sus¬≠pen¬≠dre gai¬≠reb√© totes les ses¬≠si¬≠ons semi¬≠pre¬≠sen¬≠ci¬≠als. Per aix√≤, V√°zquez ha pro¬≠po¬≠sat direc¬≠ta¬≠ment rea¬≠lit¬≠zar les vis¬≠tes vir¬≠tu¬≠al¬≠ment. S‚Äôestal¬≠vi¬≠a¬≠ria aix√≠ el ‚Äúcirc medi√†tic‚ÄĚ entorn el cas Puig¬≠de¬≠mont que sem¬≠pre ha vol¬≠gut evi¬≠tar.

Els ser¬≠veis jur√≠dics tamb√© ho auto¬≠rit¬≠zen, si hi ha ‚Äúgaran¬≠ties addi¬≠ci¬≠o¬≠nals‚ÄĚ, per√≤ nom√©s pro¬≠po¬≠sen dues mesu¬≠res: enviar els docu¬≠ments sota encrip¬≠taci√≥ i recor¬≠dar als par¬≠ti¬≠ci¬≠pants les res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats penals. Tamb√© donen via lliure per limi¬≠tar la pres√®ncia d‚Äôasses¬≠sors pol√≠tics, que nor¬≠mal¬≠ment tin¬≠drien dret d‚Äôassis¬≠tir-hi. √Čs pre¬≠vist que el comit√® d‚ÄôAfers Legals apro¬≠var√† dilluns la rea¬≠lit¬≠zaci√≥ de les vis¬≠tes de forma remota i, per tant, que es podran comen√ßar a con¬≠vo¬≠car en les pr√≤ximes set¬≠ma¬≠nes, segons fonts pr√≤ximes.

Fonts de la defensa de Junts diuen que no estan con­for­mes amb aquesta moda­li­tat. De fet, sem­pre han avi­sat que poden recórrer con­tra el procés als tri­bu­nals de la UE.

Marlaska veu ‚Äúideal i desitjable‚ÄĚ tenir-lo a Espanya

Fernando Grande-Marlaska √©s el ministre de l‚ÄôInterior d‚Äôun president espanyol que va prometre en la campanya electoral del novembre del 2019 que portaria Carles Puigdemont a Madrid per tal d‚Äôasseure‚Äôl davant la just√≠cia espanyola. Quan ahir li van demanar pel 130√® president i ara eurodiputat de JxCat contra el qual el jutge Pablo Llarena ha fracassat en cada euroordre, el ministre de l‚ÄôInterior va ser clar sobre on el vol veure: ‚ÄúRespecte a la situaci√≥ del senyor Puigdemont, evidentment el que seria m√©s desitjable, el que seria desitjable, √©s que el senyor Puigdemont fos capa√ß d‚Äôassumir les responsabilitats que sobre la seva persona hi ha avui dia i que es resolguin en els termes que procedeixi aqu√≠ a Espanya. L‚Äôideal seria aix√≤, evidentment‚ÄĚ. Pel que fa a l‚Äôoperaci√≥ Volhov, Marlaska √©s m√©s esquiu: ‚ÄúNo procedeix que jo hi faci cap refer√®ncia ni cap comentari, son fets que estan judicialitzats per un jutge concret a Barcelona‚ÄĚ.
Informa: ELPUNTAVUI.CAT (31-10-2020)

195 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: