L’OBRA CULTURAL BALEAR POSA EN MARXA LA BÚSTIA DELS DRETS LINGÜÍSTICS

rintMás grandeMás grande
En el marc de la ‘Setmana pels dret lingüístics’, l’Obra Cultural Balear ha posat a disposició de tota la ciutadania de les Illes Balears un nou servei anomenat Bústia dels Drets Lingüístics . Segons han informat, la Bústia dels Drets Lingüístics és un servei que ha de servir «per a la defensa i protecció dels drets lingüístics de la ciutadania» de les Illes Balears.

Bústia dels Drets Lingüístics

L’entitat ha informat que vetllarà pel compliment i l’aplicació de la normativa legal sobre l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears. Assessorarà en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament jurídic i canalitzarà les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que hi arribin a través del formulari.

Funcionament
S’ha habilitat un telèfon (971 723 299) i un formulari al web per a consultes i denúncies. L’equip de la Bústia dels Drets Lingüístics integrat per voluntaris, planificadors lingüístics i assessors legals, es posa en contacte amb la persona que ha fet la denúncia o la consulta. Si es tracta d’una consulta es resolen els dubtes. Si es tracta d’una denúncia es consensua amb el denunciant les properes passes a seguir. Finalment, es comproven i contrasten totes les denúncies i fa els tràmits oportuns per assegurar que no es tornen a repetir els actes denunciats.

Els drets lingüístics

L’OCB ha recordat que els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració universal dels drets humans (1948) i, més especialment, d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració universal dels drets lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional.

En el cas de les Illes Balears l’Estatut d’autonomia, de 1983, declara que el català és la llengua oficial i pròpia de l’arxipèlag; i la Llei 3/1986, de normalització lingüística (aprovada per unanimitat), estableix que el dret d’usar el català «implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació».
Informa:DBALEARS.CAT (22-7-2020)

249 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: