L’OBRA CULTURAL BALEAR PROPOSA 10 MESURES URGENTS A FAVOR DEL CATALÀ A L’ESCOLA

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha emès un comunicat proposant 10 mesures urgents a favor del català a l’escola davant l’aprovació imminent al Parlament de la Llei d’educació. L’entitat ha declarat que, tot i que aquesta «dona continuïtat al model lingüístic educatiu balear i blinda el contingut del Decret de mínims», «aquest marc normatiu no basta».

En aquest sentit, i en vista de la situació de fragilitat en què es troba avui la llengua
catalana, l’OCB «entén que són les institucions pròpies les que han de liderar la defensa de la llengua». Per això, «i atès que l’escola, per a molts d’infants, és l’únic medi que els posa en contacte amb el català», l’entitat ha redactat diferents accions per a reforçar i protegir el català a l’escola.

En primer lloc, l’Obra exigeix que el català sigui la «llengua vehicular», ja que «la consolidació del marc legal del català a l’ensenyament», i han de ser els centres el que optin «per aplicar programes d’immersió lingüística». I, respecte al Decret de mínims, han reclamat que una «Inspecció Educativa el faci complir i apliqui les mesures correctores que pertoqui en cas d’incompliment».

Sobre la competència oral, el comunicat especifica que «cal una avaluació clara de l’assoliment de totes les competències lingüístiques en acabar cada etapa educativa, acompanyades d’un pla de xoc per corregir les deficiències». Així com, per tal d’assolir aquesta competència, «establir mecanismes d’avaluació dels projectes lingüístics del centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, per revisar-los i adequar-los».

Per altra banda, pensant en els docents, l’OCB considera que «l’administració educativa ha de prestar l’assessorament i el suport necessaris als equips directius i la comunitat educativa». L’entitat vol «garantir l’ús del català com a llengua administrativa i de comunicació», així com aconseguir que «els professors puguin ser un bon model lingüístic», oferint-los formacions, recuperant el Servei d’Ensenyament del Català, recursos i materials. A més a més, consideren que el Govern «ha de facilitar l’edició de recursos multimèdia amb aplicació escolar i extraescolar perquè els infants trobin la seva llengua també en aquest àmbit».

Finalment, per al suport i l’acolliment lingüístic, han exigit «més recursos humans i materials per destinar a programes d’acolliment lingüístic per a alumnes d’incorporació tardana» i dinamitzadors lingüístics. També, cursos de català per a famílies per tal de «facilitar interacció de les famílies amb els centres i que puguin ajudar els seus fills en les tasques escolars», han afegit.

Per a tot això, l’OCB «demana un calendari d’aplicació d’aquestes mesures, que es preparin des d’ara mateix i que s’activin, sense dilació, el mateix dia de la publicació de la Llei d’educació al BOIB». Consideren «insatisfactori» el balanç fet després dels anys de ‘Pacte de progrés’ respecte a la situació del català i, per això, «cal una rectificació urgent per part del Govern», ha conclòs el comunicat.
Informa:DBALEARS.CAT (15-2-2022)

67 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: