MADRID HA REBUT MÉS INVERSIÓ REAL QUE CATALUNYA DURANT CINC ANYS

“Madrid ha rebut més inversió real que Catalunya els últims cinc anys ”
( EDUARDO MAGALLÓN )
La inversió executada a Catalunya es va situar per sota de la de Madrid els últims cinc anys comptabilitzada de totes les maneres possibles. Va ser inferior en valor absolut, en relació amb el total, en relació amb el PIB de cada comunitat i amb la població del territori. I això que Catalunya té un nombre més gran d’habitants i el seu PIB (tot el que es produeix en un any) en tres dels cinc exercicis va ser superior al de Madrid.

Les xifres d’execució real que mostren que Madrid supera Catalunya contrasten amb les que fixen els pressupostos de l’ Estat, en què sempre es preveu el contrari. De fet entre el 2005 i el 2019, Catalunya sobre el paper havia de gaudir d’una inversió més gran que Madrid. La realitat mostra que ha estat al revés.

L’impacte de la Covid-19 en l’execució pressupostària pot retallar-la entre un 20% o un 25%

Les dades corresponen a l’estadística sobre inversions que es poden regionalitzar per comunitats autònomes. L’any passat, l’ Estat a Catalunya va executar inversions per valor de 812 milions euros, cosa que representa un 10,8% de tots els recursos que es poden regionalitzar. Aquesta quantitat equival a 106 euros per habitant i al 0,4% del PIB de la comunitat. Com s’aprecia al gràfic adjunt, en el cas de Madrid l’any passat la inversió liquidada per l’ Estat va ser de 1.106 milions, cosa que equival a un 14,7% del total. Aquests recursos equivalen a 166 euros per habitant o al 0,5% del seu PIB. Les dades s’extreuen de l’ IGAE ( Intervenció General de l’ Administració de l’ Estat).

El director del servei d’estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, explica que Madrid rep més inversió pel pes dels ministeris i de l’ Administració de l’ Estat a la capital. Rovira afegeix que les xifres demostren la importància de la descentralització, ja que si l’ Administració estatal estigués més repartida per les comunitats els territoris rebrien més recursos. És un exemple de les conseqüències positives que té l’efecte seu o efecte capitalitat per a Madrid, que aconsegueix atreure més volum de recursos públics destinats a inversió ja siguin per a infraestructures o altres qüestions com compra de material informàtic, per exemple.

Si es pren el període de cinc anys analitzat (2014-2019), Catalunya va rebre inversions reals per valor de 3.850 milions mentre Madrid va obtenir 5.365 milions, cosa que representa 1.500 milions més.

L’anàlisi de l’execució pressupostària per comunitats de l’exercici 2019 no permet analitzar el grau de compliment del pressupost, ja que els comptes de l’any passat estaven prorrogats, per la qual cosa no hi ha una memòria en què es detallés prèviament la destinació d’aquests recursos.

El que sí que es pot analitzar és que els esmentats 812 milions d’inversions de l’ Estat a Catalunya són un nivell baix, similar al del 2013. Per tant, Catalunya no s’ha beneficiat de la millora de la situació econòmica dels últims anys abans que esclatés la pandèmia.

Pel que fa al percentatge d’inversió, un 10,8% del total regionalitzable malgrat ser quatre dècimes superior al del 2018 es queda molt lluny del pes de Catalunya respecte al PIB de tot Espanya: 16,8%. També queda per sota del seu pes en la població total espanyola, que se situa en un 19%.

Les dades agregades de l’ IGAE mostren que l’execució de l’ Estat va ser superior a la de les empreses públiques i els organismes autònoms. Tenint en compte que a Catalunya les empreses públiques executen més inversió que l’ Estat, s’estima que el grau d’execució serà inferior al de la mitjana espanyola, que es va situar el 2019 en un 70,5%.

Sobre el que passarà aquest any amb l’execució pressupostària de l’ Estat a Catalunya i la resta de comunitats hi ha molts dubtes. Salvador Guillermo, de Foment del Treball, afirma que l’activitat al conjunt d’ Espanya caurà entre un 20% i un 25%. Joan Ramon Rovira afegeix que “aquest any hi ha una part de la inversió que no s’ha fet i que ja no es podrà recuperar”. L’economista de la Cambra, tot i això, confia que la inversió es pugui recuperar l’any vinent.
Informa:LAVANGUARDIA.COM( 6-7-2,020)

225 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: