MADRID JA SULFATA,TU !

“Madrid ja sulfata, tu! ”
Però no ruixen rei, jutges, fiscals, empresaris, Moncloa ni Comunitat
( JOAN VALL CLARA )
Tinc un rau-rau a l’estómac, que deia l’àvia Neus. Abans de fer conyeta per dis­ten­dre ens hi hau­rem de mirar molt, perquè t’expo­ses al perill que t’aga­fin al peu de la lle­tra. Dei­xes anar qual­se­vol ocurrència, s’ho cre­uen, foten gas a la burra i ja la ballem. Fa una set­mana m’excla­mava que no s’havia sen­tit més ni gall ni gallina de les sul­fa­ta­des mili­tars al començar el con­fi­na­ment, i que la minis­tra Robles ho havia d’apro­fi­tar, mobi­lit­zar l’exèrcit i sul­fa­tar Madrid.

Ja s‚Äôhi han posat, tu! Al mer¬≠cat cen¬≠tral d‚Äôabas¬≠ta¬≠ments, Mer¬≠ca¬≠ma¬≠drid, que no s√© si √©s el lloc on m√©s neces¬≠si¬≠tats n‚Äôestan, vis¬≠tos els caca¬≠uets que tenen mun¬≠tats els dife¬≠rents engra¬≠nat¬≠ges del poder. No hau¬≠rien de comen√ßar per rui¬≠xar els dos governs (Mon¬≠cloa i Comu¬≠ni¬≠tat), les dues fis¬≠ca¬≠lies (la que pres¬≠si¬≠ona i l‚Äôaltra), els jut¬≠ges melan¬≠gi¬≠o¬≠sos del rei indis¬≠cret, el rei boca¬≠moll mateix i la CEOE i la Cepyme (‚Äúincon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nals‚ÄĚ de Felip)? Rui¬≠xar-los amb altes dosis, perqu√® la suma de des¬≠prop√≤sits iguala r√®cords hist√≤rics. Nom√©s fal¬≠ta¬≠ven els empre¬≠sa¬≠ris, que han mos¬≠trat per escrit el suport incon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal a la Cons¬≠ti¬≠tuci√≥ i la monar¬≠quia i el rebuig m√©s abso¬≠lut al minis¬≠tre Garz√≥n, que busca, segons ells, divi¬≠dir i con¬≠fron¬≠tar la soci¬≠e¬≠tat espa¬≠nyola.

Quina Cons­ti­tució han lle­git? I no només s’exci­ten perquè el pre­si­dent Torra ens reco­mana que no hi anem, sinó que Mon­cloa vol tan­car i la Comu­ni­tat no en vol sen­tir par­lar. O ho rui­xen tot, o no se’n sor­ti­ran. Tenen el corc al cer­vell.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-9-2020)

264 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: