MÉS REPRESSIÓ: EL TSJC FIXA UN MÍNIM DEL 25% DE L’ENSENYAMENT DEL CASTELLÀ A CATALUNYA

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs interposat pel Ministeri d’Educació i ha establert un mínim del 25% de l’ensenyament en castellà a Catalunya, tot remarcant que l’ús actual és “residual”.

La sala declara l’obligació de la Generalitat d’adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els alumnes rebin de manera “efectiva i immediata” l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini, “que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas”. El tribunal remarca que a més de l’assignatura de castellà, cal fer en aquest idioma una altra matèria no lingüística de caràcter troncal.

El Ministeri, a través de l’Advocacia de l’Estat, havia presentat un recurs contra diverses resolucions del Departament d’Educació en matèria d’ús de les llengües vehiculars en l’ensenyament. El tribunal conclou que de la documentació aportada i de la prova practicada “es desprèn que, en conjunt, l’ús vehicular de la llengua castellana en el sistema d’ensenyament de Catalunya és residual, o almenys així és en una part significativa de centres i grups docents”. Això suposa, continua, una “infracció del marc jurídic vigent”.

El tribunal constata que correspon fixar un ús vehicular mínim de les llengües oficials que “permetin redreçar l’actual situació contrària a l’ordenament”, i fixa el mínim en el 25%, el que implica fer una assignatura troncal en castellà al marge de la pròpia de llengua castellana.

Desestima canviar els impresos de la preinscripció

El Ministeri també reclamava que es modifiquessin els impresos de preinscripció escolar perquè els pares tinguessin acreditat que el castellà seria vehicular en tots els cursos. La sala desestima aquest petició perquè considera que amb el percentatge mínim del 25% ja s’estaria complint l’ús de les dues llengües. A més, remarca que el principi de no discriminació dels alumnes per raó de la llengua establert a l’Estatut imposa un sistema d’una única línia bilingüe, un sistema que “exclou per la seva pròpia naturalesa la llibertat d’opció per part dels usuaris”. Així doncs, el fet que les inscripcions no incloguin l’opció de llengua vehicular no pot ser considerat il·legal.
Per la seva part, Educació defensa que la Llei Celaá deixarà sense efecte la resolució sobre l’ensenyament en castellà.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-12-2020)

311 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: