OFENSIVA JUDICIAL CONTRA MERIDIANA RESISTEIX

(JORDI PANYELLA -)
Qua¬≠tre ciu¬≠ta¬≠dans van com¬≠par√®ixer ahir amb la con¬≠dici√≥ d‚Äôinves¬≠ti¬≠gats al jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ n√ļmero 30 de Bar¬≠ce¬≠lona, que ha obert un nou front judi¬≠cial con¬≠tra el movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista. Els acti¬≠vis¬≠tes estan acu¬≠sats dels delic¬≠tes de desor¬≠dres p√ļblics, atemp¬≠tat i lesi¬≠ons. Tots qua¬≠tre van com¬≠par√®ixer ahir i, o b√© es van negar a decla¬≠rar, o van expli¬≠car que no eren a la pro¬≠testa de l‚Äôavin¬≠guda Meri¬≠di¬≠ana quan van pas¬≠sar els fets.

El que inves¬≠tiga el jutge va suc¬≠ceir la tarda del 12 de febrer d‚Äôaquest any, el pri¬≠mer dia en qu√® el govern de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat havia pro¬≠hi¬≠bit expres¬≠sa¬≠ment el tall de la Meri¬≠di¬≠ana que es feia des que es va fer p√ļblica la sent√®ncia del Tri¬≠bu¬≠nal Suprem con¬≠tra els l√≠ders del proc√©s. En pro¬≠testa per la pro¬≠hi¬≠bici√≥, aquell dia a l‚Äôavin¬≠guda hi havia milers de per¬≠so¬≠nes que van plan¬≠tar cara als Mos¬≠sos i van dur a terme el tall. Entre les que hi van anar a donar suport hi havia Laura Borr√†s.

En un moment del tall hi va haver tensió entre els Mos­sos i un grup de mani­fes­tants, qua­tre dels quals van saber temps més tard que se’ls acu­sava de diver­sos delic­tes. En almenys un cas, l’acu­sació va venir per una iden­ti­fi­cació feta em com­pa­rar unes imat­ges gra­va­des aquell dia amb els fit­xers poli­ci­als.

Dos dels inves­ti­gats ja tenen altres cau­ses judi­ci­als per acci­ons de pro­testa inde­pen­den­tis­tes. Un dels casos és el d’un veí de Tar­ra­gona a qui s’inves­tiga per una mani­fes­tació que hi va haver el 15 d’octu­bre del 2019 a la seva ciu­tat. L’altre inves­ti­gat té un judici pen­dent per un inci­dent amb un agent de la Policía Naci­o­nal de paisà.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-IX-2022)

34 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: