ÒMNIUM ES QUERELLA CONTRA JUAN CALOS I PER CORRUPCIÓ, FRAU I BLANQUEIG

El vice­pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, ha anun­ciat aquest diven­dres que l’enti­tat ha pre­sen­tat una que­re­lla cri­mi­nal davant el Tri­bu­nal Suprem (TS) con­tra el rei emèrit pels delic­tes de cor­rupció, frau fis­cal i blan­queig de capi­tals.

🔴 @mar­cel­mauri: “És la pri­mera vegada que es pre­senta una que­re­lla con­tra Joan Car­les I men­tre la fis­ca­lia està inves­ti­gant indi­cis de delicte. El Suprem no ho tindrà fàcil per dene­gar-la i dema­nem que s’accepti Òmnium Cul­tu­ral com a acu­sació popu­lar”

— Òmnium Cul­tu­ral (@omnium) July 3, 2020
En roda de premsa, Òmnium ha pre­sen­tat la cam­pa­nya ‘Fem-la caure’ que pretén denun­ciar la monar­quia espa­nyola després que la Fis­ca­lia del Suprem hagi assu­mit la inves­ti­gació per la cons­trucció de l’AVE de la Meca i els nego­cis de Joan Car­les I.

L’enti­tat ha pre­sen­tat un informe davant el govern suís perquè blo­quegi els fons en comp­tes ban­ca­ris del rei emèrit d’acord amb una llei fede­ral de 2016 que habi­lita con­ge­lar valors patri­mo­ni­als d’un ori­gen “pre­sump­ta­ment il·lícit”.
Informa:ELNACIONAL.CAT 3-7-2020)

260 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: