La veu crítica de la independència 🎗
PER FI, ELS DRACS CATALANS DE PERPIGNÀ TORNEN A TV3

PER FI, ELS DRACS CATALANS DE PERPIGNÀ TORNEN A TV3

Després de l'èxit d'audiència de la primera retransmissió a la plataforma digital de l'Équipe el passat dijous, els Dracs Catalans han arribat a un nou acord d'emissió amb TV3. La cadena catalana ha arribat a un acord amb la Superlliga i IMG per a la retransmissió dels partits dels Dracs Catalans a …
TV3 TRACTA EL CATALÀ AMB MOLT POCA CONSIDERACIÓ

TV3 TRACTA EL CATALÀ AMB MOLT POCA CONSIDERACIÓ

"TV3 i la llengua" (JOSEP-LLUÍS CAROD ROVIRA «TV3 tracta el català amb tan poca consideració que fa impensable un tracte semblant amb el francès, l’anglès o l’espanyol en les televisions públiques d'allà». Hi ha articles que produeix una angúnia colossal haver-los d’escriure. Em refereixo a una pere…
QUANT SOBIRANISME POT SUPORTAR BARCELONA ?

QUANT SOBIRANISME POT SUPORTAR BARCELONA ?

"Quant sobiranisme pot suportar Barcelona?" (FRANCESC MAR-ALVARO) l futur nacional de Catalunya passa per la sort de Barcelona, però Barcelona es mira en un mirall on ara Catalunya només hi surt difuminada». Coses que fan rodar el cap: la història del catalanisme és la d’un projecte que no seria res…
L’ANC IMPULSA LA CAMPANYA ” NOSALTRES ACUSEM” PER FORÇAR EL PARLAMENT A INVESTIGAR LA REPRESSIÓ

L’ANC IMPULSA LA CAMPANYA ” NOSALTRES ACUSEM” PER FORÇAR EL PARLAMENT A INVESTIGAR LA REPRESSIÓ

El país s’omplirà aquest cap de set­mana de car­pes amb el segell de l’Assam­blea Naci­o­nal Cata­lana on es reco­lli­ran sig­na­tu­res per fer cos­tat a la cam­pa­nya Nosal­tres Acu­sem. Aquest serà el pri­mer dels dos caps de set­mana on es durà a terme el que l’enti­tat ha bate­jat com a marató d…
ELS CARAMEL·LETS DE LA ROSALIA AMB EL PAÍS

ELS CARAMEL·LETS DE LA ROSALIA AMB EL PAÍS

"Els caramel·lets de la Rosalia" (MONTSERRAT DAMESON) “En el nostre país, tota persona que fa alguna cosa, que va endavant, que es mou, que té una o altra il·lusió, és envejada, odiada, sotmesa a un procés clandestí o públic de tendència implacable, terrible. Això és un fet observable arreu, l’accep…