PALUZIE: ” ELS DARRERS INCIDENTS HAN POSAT CATALUNYA A LA PREMSA INTERNACIONAL “

La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, ha afir­mat que els inci­dents al car­rer dels dar­rers dies han fet visi­ble el con­flicte i que sigui pre­sent a la premsa inter­na­ci­o­nal “de manera con­ti­nu­ada”. En una entre­vista a ’Els Matins de TV3’, Palu­zie ha afe­git que aixĂČ pot tenir aspec­tes posi­tius i nega­tius i que, de moment, les enques­tes del 10-N no indi­quen que els alda­rulls hagin de res­tar suports a l’inde­pen­den­tisme.
“PerĂČ el prin­ci­pal res­pon­sa­ble Ă©s la violĂšncia de l’Estat, que ha con­dem­nat un movi­ment pacĂ­fic a penes de presĂł de dos dĂ­gits”, ha defen­sat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-10-2019)

N.de la R.
Aquestes declaracions han aixecat molta polseguera en els mitjans unionistes, especialment a La Vanguardia. HipĂČcrites! Com Ă©s que no s’ha condemnat els aldarulls al carrer a França, Hong kong, Equador,Xile, LĂ­ban… i, en canvi aquĂ­ sĂ­ quan en la majoria d’aquests paĂŻsos hi ha hagut morts? GrĂ cies a les protestes,sĂ­, bona part del mĂłn s’ha assabentat que aquĂ­ tenim un problema polĂ­tic.Curiosament, Espanya Ă©s l’Ășnic Estat del mĂłn que no ha sabut trobar una sortida a les protestes actuals.Vegem-ho: França ha cedit molt amb les armilles grogues; Equador no ha incrementat els presus dels carburs; Xile no augmentarĂ  el preu del metro; Hong Kong no extraditarĂ  ningĂș a Xina i el LĂ­ban no augmentarĂ  els preus de les trucades telefĂČniques. I Espanya? BĂ©,grĂ cies.Vol dir aixĂČ que les protestes han sigut massa suaus?

237 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: