PALUZIE I BAÑOS, CANDIDATS AL SECRETARIAT NACIONAL DE L’ANC

La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, l’exdi­pu­tat de la CUP Anto­nio Baños i 124 altres socis i sòcies de l’enti­tat han estat desig­nats aquest diu­menge per la junta elec­to­ral com a can­di­dats pro­vi­si­o­nals a les elec­ci­ons al Secre­ta­riat Naci­o­nal . Després d’haver fina­lit­zat el període de reco­llida d’avals, l’òrgan ha fet pública la llista de per­so­nes que con­cor­ren als comi­cis interns per l’òrgan de govern de l’enti­tat que se cele­bra­ran entre el 10 i 13 de juny.
A banda de Palu­zie i Baños, també han estat desig­nats com a can­di­dats pro­vi­si­o­nals altres socis com Adrià Alsina, Albert Donaire, David Fernández, Roger Here­dia o Biel López. El 29 de maig es farà pública la llista defi­ni­tiva i del 30 al 9 de juny se cele­brarà la cam­pa­nya.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-5-2020)

159 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: