“PIRATES” DENUNCIA A LA CE LA POLITITZACI√ď DEL SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL

( ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
Nou front obert con¬≠tra la just√≠cia espa¬≠nyola. Pira¬≠tes de Cata¬≠lu¬≠nya va pre¬≠sen¬≠tar ahir una den√ļncia a la Comissi√≥ Euro¬≠pea con¬≠tra l‚ÄôEstat espa¬≠nyol pel seu poli¬≠tit¬≠zat pro¬≠ce¬≠di¬≠ment d‚Äôelecci√≥ del Con¬≠sell Gene¬≠ral del Poder Judi¬≠cial, l‚Äô√≤rgan de govern dels jut¬≠ges ‚Äďi, per extensi√≥, de tot el sis¬≠tema, inclo¬≠sos magis¬≠trats i secre¬≠ta¬≠ris judi¬≠ci¬≠als‚Äď,i tamb√© de la Junta Elec¬≠to¬≠ral Cen¬≠tral. Els denun¬≠ci¬≠ants, que han incor¬≠po¬≠rat a √ļltima hora com a exem¬≠ple de les males pr√†cti¬≠ques la inter¬≠lo¬≠cut√≤ria del Tri¬≠bu¬≠nal Suprem que des¬≠a¬≠fia el Tri¬≠bu¬≠nal de Just√≠cia de la UE i nega a Oriol Jun¬≠que¬≠ras la seva immu¬≠ni¬≠tat com a euro¬≠di¬≠pu¬≠tat, s‚Äôempa¬≠ren en la nova direc¬≠tiva comu¬≠nit√†ria 2019/1937 de pro¬≠tecci√≥ de les per¬≠so¬≠nes que infor¬≠men sobre infrac¬≠ci¬≠ons del dret de la Uni√≥, que va entrar en vigor tot just al desem¬≠bre i que tamb√© con¬≠sa¬≠gra que cor¬≠res¬≠pon a la Comissi√≥ ‚Äďen aquest cas al comis¬≠sari de Just√≠cia‚Äď el deure de garan¬≠tir els drets dels ciu¬≠ta¬≠dans de tots els estats mem¬≠bres, en par¬≠ti¬≠cu¬≠lar a la tutela judi¬≠cial efec¬≠tiva i a un jutge impar¬≠cial. ‚ÄúNo hi pot haver jut¬≠ges desig¬≠nats per √≤rgans pol√≠tics‚ÄĚ, resu¬≠mia ahir l‚Äôadvo¬≠cat Josep Jover. Ser√† de fet la pri¬≠mera den√ļncia con¬≠tra una just√≠cia d‚Äôun estat mem¬≠bre que s‚Äôempara en aquesta nova nor¬≠ma¬≠tiva.

Els denun¬≠ci¬≠ants recla¬≠men al govern de la UE que obri un pro¬≠ce¬≠di¬≠ment d‚Äôinfracci√≥ con¬≠tra l‚ÄôEstat, i ins¬≠ten com a ‚Äúmesura pro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nal√≠ssima‚ÄĚ la ‚Äúinter¬≠venci√≥ imme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ del CGPJ per la Comissi√≥, pel ‚Äúrisc per a la segu¬≠re¬≠tat jur√≠dica‚ÄĚ que com¬≠porta la situ¬≠aci√≥ actual i els ‚Äúmili¬≠o¬≠na¬≠ris per¬≠ju¬≠di¬≠cis econ√≤mics‚ÄĚ que se‚Äôn poden deri¬≠var. Igual¬≠ment, els Pira¬≠tes li recla¬≠men que tras¬≠lladi l‚Äôafer al TJUE si l‚ÄôEstat no solu¬≠ci¬≠ona ‚Äúd‚Äôimme¬≠diat‚ÄĚ les irre¬≠gu¬≠la¬≠ri¬≠tats denun¬≠ci¬≠a¬≠des, per la qual cosa con¬≠si¬≠de¬≠ren que el govern espa¬≠nyol ja s‚Äôhau¬≠ria de com¬≠pro¬≠me¬≠tre a impul¬≠sar una ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva legis¬≠la¬≠tiva per can¬≠viar el nome¬≠na¬≠ment del poder judi¬≠cial. En tot cas, ja avi¬≠sen que seran ells matei¬≠xos els que, si no han rebut cap res¬≠posta en el ter¬≠mini de dos mesos, inter¬≠po¬≠sa¬≠ran un pro¬≠ce¬≠di¬≠ment ‚Äúper omissi√≥‚ÄĚ davant del Tri¬≠bu¬≠nal de Luxem¬≠burg.

La den√ļncia tamb√© es fona¬≠menta en diver¬≠sos infor¬≠mes d‚Äôava¬≠lu¬≠aci√≥ recents del Grup d‚ÄôEstats con¬≠tra la Cor¬≠rupci√≥ del Con¬≠sell d‚ÄôEuropa (Greco), que han lamen¬≠tat que els √ļltims anys s‚Äôhagi ‚Äúper¬≠dut l‚Äôopor¬≠tu¬≠ni¬≠tat de solu¬≠ci¬≠o¬≠nar‚ÄĚ la poli¬≠tit¬≠zaci√≥ de la judi¬≠ca¬≠tura espa¬≠nyola, que con¬≠si¬≠dera el seu ‚Äútal√≥ d‚ÄôAquil¬∑les‚ÄĚ, i ha recor¬≠dat que la cre¬≠aci√≥ de con¬≠sells del poder judi¬≠cial ‚Äút√© per objec¬≠tiu, en gene¬≠ral, garan¬≠tir millor la seva inde¬≠pend√®ncia, en apa¬≠ren√ßa i en la pr√†ctica‚ÄĚ, i en canvi a l‚ÄôEstat el resul¬≠tat ‚Äúcon¬≠ti¬≠nua sent el con¬≠trari‚ÄĚ. ‚ÄúAny rere any, han fet o√Įdes sor¬≠des a les reco¬≠ma¬≠na¬≠ci¬≠ons del Greco diri¬≠gi¬≠des a des¬≠man¬≠te¬≠llar el con¬≠trol ideol√≤gic i pol√≠tic del CGPJ‚ÄĚ, lamen¬≠ten en la den√ļncia; en qu√® tamb√© con¬≠si¬≠de¬≠ren que l‚ÄôEstat espa¬≠nyol √©s ‚Äúnot√≤ria¬≠ment rebel‚ÄĚ tant amb les sent√®ncies del TJUE com amb els drets reco¬≠ne¬≠guts als seus ciu¬≠ta¬≠dans en els trac¬≠tats, i apun¬≠ten espec√≠fica¬≠ment con¬≠tra el CGPJ i con¬≠tra la JEC, que ha ‚Äúesde¬≠vin¬≠gut de cop jut¬≠jat, sense ser-ho‚ÄĚ, i que amb la seva actu¬≠aci√≥ podria estar incor¬≠rent en pr√†cti¬≠ques ‚Äúsus¬≠cep¬≠ti¬≠bles de cor¬≠rupci√≥‚ÄĚ. Els denun¬≠ci¬≠ants cons¬≠ta¬≠ten que, tret de Pol√≤nia, en tots els pa√Įsos de la UE el poder judi¬≠cial √©s del tot inde¬≠pen¬≠dent.

√ąxits pel Tsu¬≠nami i l‚Äô1-O

Una den√ļncia de Pira¬≠tes a la Comissi√≥ Euro¬≠pea, que con¬≠ti¬≠nua el seu curs, ja va acon¬≠se¬≠guir fa uns mesos que de manera cau¬≠te¬≠lar es deix√©s de blo¬≠car l‚Äôapli¬≠caci√≥ del Tsu¬≠nami Democr√†tic des de ser¬≠vi¬≠dors estran¬≠gers, amb l‚Äôexcusa que estava empa¬≠rant acti¬≠vi¬≠tats ter¬≠ro¬≠ris¬≠tes, com pre¬≠te¬≠nia la Gu√†rdia Civil. Pira¬≠tes ja va acon¬≠se¬≠guir tamb√© dupli¬≠car des de l‚Äôestran¬≠ger webs de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat que havien estat blo¬≠que¬≠jats per l‚Äô1-O, per la qual cosa se‚Äôls va obrir un pro¬≠ce¬≠di¬≠ment judi¬≠cial que s‚Äôha aca¬≠bat arxi¬≠vant.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-1-2020)

231 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: