POLICIES NACIONALS DIUEN QUE “MARTE” VA ORDENAR LES C√ÄRREGUES DE L’1-O

Qua¬≠tre coman¬≠da¬≠ments de la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal que han decla¬≠rat aquest dijous al jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ 7 de Bar¬≠ce¬≠lona han dit que ‚ÄėMarte‚Äô va ser el supe¬≠rior que va orde¬≠nar inter¬≠ve¬≠nir l‚Äô1-O a par¬≠tir de les vuit del mat√≠, abans de l‚Äôober¬≠tura dels col¬∑legis. Aquest √©s el pri¬≠mer cop que coman¬≠da¬≠ments poli¬≠ci¬≠als espa¬≠nyols que van actuar per evi¬≠tar el refer√®ndum de l‚Äô1-O reco¬≠nei¬≠xen que un coman¬≠da¬≠ment supe¬≠rior va donar l‚Äôordre d‚Äôactuar. Aquesta afir¬≠maci√≥ es con¬≠tra¬≠diu amb les parau¬≠les de Diego P√©rez de los Cobos, que va dir que no es va donar cap ordre con¬≠creta d‚Äôactu¬≠aci√≥.

Segons Ana√Įs Fran¬≠quesa, una de les advo¬≠ca¬≠des de l‚Äôacu¬≠saci√≥, ‚Äúels caps han dit que esta¬≠ven mobi¬≠lit¬≠zats a l‚Äôespera de rebre ordre d‚Äôinici i que la van rebre de la supe¬≠ri¬≠o¬≠ri¬≠tat, i han expli¬≠cat que era ‚ÄėMarte‚Äô, el cap de la Uni¬≠tat d‚ÄôInter¬≠venci√≥ Poli¬≠cial‚ÄĚ.

De les parau¬≠les dels poli¬≠cies es despr√®n que ‚Äúhi havia un res¬≠pon¬≠sa¬≠ble que donava l‚Äôordre de comen√ßar i de reti¬≠rada‚ÄĚ ha afe¬≠git Fran¬≠quesa. M√©s enll√† d‚Äôaques¬≠tes dues ordres, en tot moment se‚Äôls hau¬≠ria dema¬≠nat d‚Äôactuar ‚Äúamb pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠li¬≠tat i d‚Äôacord amb els prin¬≠ci¬≠pis b√†sics d‚Äôactu¬≠aci√≥ que s√≥n la con¬≠gru√®ncia, neces¬≠si¬≠tat, i us pro¬≠gres¬≠siu de la for√ßa‚ÄĚ.

A part d‚Äôaques¬≠tes dues ordres, els agents havien estat con¬≠vo¬≠cats un o dos dies abans de l‚Äô1 d‚Äôoctu¬≠bre del 2017 a un bri¬≠e¬≠fing on se‚Äôls van donar llis¬≠tats d‚Äôesco¬≠les. Fonts de l‚Äôacu¬≠saci√≥ apun¬≠ten que ‚ÄėMarte‚Äô es podria cor¬≠res¬≠pon¬≠dre al comis¬≠sari Jos√© Miguel Ruiz Iguz¬≠quiza, que era el cap de la UIP.

Els qua¬≠tre coman¬≠da¬≠ments que han decla¬≠rat aquest dijous durant dues hores i mitja nom√©s han res¬≠post a les pre¬≠gun¬≠tes del jutge, el fis¬≠cal i l‚Äôadvo¬≠ca¬≠cia de l‚ÄôEstat. El pri¬≠mer que ha par¬≠lat √©s un cap ope¬≠ra¬≠tiu que era el cap de nuclis de les esco¬≠les de l‚ÄôEixam¬≠ple. Els altres tres eren el coman¬≠da¬≠ment que va inter¬≠ve¬≠nir a les esco¬≠les Tibi¬≠dabo, Aigua Marina i √Ägora, el que va estar a Mare Nos¬≠trum i el de Pau Cla¬≠ris. Dilluns vinent han de decla¬≠rar el que va actuar al cen¬≠tre edu¬≠ca¬≠tiu Joan Fus¬≠ter, el que ho va fer a Trini Jove i Estel, el de Pro¬≠jecte Mont¬≠serd√† i Infant Jes√ļs i final¬≠ment el que va inter¬≠ve¬≠nir a l‚Äôescola Els Horts i l‚ÄôIns¬≠ti¬≠tut Joan Bosc√†.

Fonts jurídiques han afe­git que els agents han expo­sat que l’ordre d’actuar arriba per la inacció per part dels Mos­sos d’Esqua­dra. Segons aquests caps poli­ci­als, per comu­ni­car-se amb els seus supe­ri­ors del Cecor els coman­da­ments ho feien amb una ràdio però han expo­sat que aquest mitjà es va satu­rar i per això també van fer ser­vir el telèfon. L’advo­cat Robert Sabata ha indi­cat que els agents han reve­lat que exis­tei­xen imat­ges de tot l’ope­ra­tiu poli­cial en una cadena de custòdia poli­cial que no han estat lliu­ra­des mal­grat que els han dema­nat.

El jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ n√ļmero 7 de Bar¬≠ce¬≠lona va citar a decla¬≠rar com a inves¬≠ti¬≠gats els vuit coman¬≠da¬≠ments poli¬≠ci¬≠als res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de l‚Äôope¬≠ra¬≠tiu de l‚Äô1-O en els 27 cen¬≠tres de votaci√≥ de la capi¬≠tal cata¬≠lana on hi va haver c√†rre¬≠gues poli¬≠ci¬≠als. La decisi√≥ del jutge va arri¬≠bar despr√©s que l‚ÄôAudi√®ncia de Bar¬≠ce¬≠lona deman√©s al febrer que ‚Äús‚Äôapro¬≠fund√≠s en la inves¬≠ti¬≠gaci√≥‚ÄĚ per esbri¬≠nar ‚Äúles ordres con¬≠cre¬≠tes que van ser eme¬≠ses pels res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de l‚Äôope¬≠ra¬≠tiu‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-12-2019)

194 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: