PUIGDEMONT INICIA LA BATALLA PER LA IMMUNITAT A LUXEMBURG

(NAZARET GONZ√ĀLEZ ROMERO – BRUSSEL¬∑LES )
Nova bata­lla judi­cial dels euro­di­pu­tats de Junts a Europa. Car­les Puig­de­mont, Toni Comín i Clara Pon­satí bus­quen en una doble vista avui i demà a Luxem­burg recu­pe­rar la immu­ni­tat plena després que l’Euro­cam­bra els aixequés la pro­tecció. El Tri­bu­nal Gene­ral de la Unió Euro­pea (TGUE) aborda en les ses­si­ons els recur­sos que van pre­sen­tar el maig del 2021 con­tra la decisió de l’Euro­cam­bra de dei­xar-los sense immu­ni­tat com havia dema­nat el magis­trat del Tri­bu­nal Suprem Pablo Lla­rena.

La vista d‚Äôavui fa refer√®ncia a un afer col¬∑late¬≠ral: la demanda pre¬≠sen¬≠tada per l‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tada d‚ÄôERC Diana Riba, en nom de Puig¬≠de¬≠mont i Com√≠n, per la decisi√≥ de l‚Äôales¬≠ho¬≠res pre¬≠si¬≠dent, David Sas¬≠soli, de dene¬≠gar la tra¬≠mi¬≠taci√≥ de la petici√≥ de pro¬≠tecci√≥ de la seva immu¬≠ni¬≠tat. Els euro¬≠di¬≠pu¬≠tats ente¬≠nen que Sas¬≠soli no va pro¬≠te¬≠gir la seva pro¬≠tecci√≥ par¬≠la¬≠ment√†ria. Ara b√©, el gruix de la q√ľesti√≥ s‚Äôabor¬≠dar√† dem√†, quan s‚Äôentri de ple en el recurs dels euro¬≠di¬≠pu¬≠tats. En la sessi√≥, els repre¬≠sen¬≠tants legals de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra, l‚ÄôEstat i els euro¬≠di¬≠pu¬≠tats expo¬≠sa¬≠ran els seus argu¬≠ments. Per defen¬≠sar la revo¬≠caci√≥ del supli¬≠ca¬≠tori, la defensa dels euro¬≠di¬≠pu¬≠tats argu¬≠men¬≠tar√† que la petici√≥ de Lla¬≠rena √©s per sedici√≥, un delicte que no est√† penat en altres estats mem¬≠bres, com ara Ale¬≠ma¬≠nya, on la just√≠cia ja va deter¬≠mi¬≠nar que els fets no eren cons¬≠ti¬≠tu¬≠tius de delicte quan es va dema¬≠nar extra¬≠dir Puig¬≠de¬≠mont per sedici√≥. Un altre punt que la defensa ha sumat a la llista √©s la pro¬≠posta de reforma del Codi Penal pel que fa al delicte de sedici√≥. L‚Äôequip legal con¬≠si¬≠dera que aix√≤, i algu¬≠nes decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons poste¬≠ri¬≠ors del govern espa¬≠nyol dient que podria faci¬≠li¬≠tar l‚Äôextra¬≠dici√≥, refor¬≠cen l‚Äôargu¬≠ment que el supli¬≠ca¬≠tori es va dema¬≠nar com a part d‚Äôuna ‚Äúper¬≠se¬≠cuci√≥ pol√≠tica‚ÄĚ. El fet d‚Äôhaver-los dema¬≠nat per rebel¬∑li√≥, despr√©s per sedici√≥ i que ara s‚Äôeli¬≠mini el delicte demos¬≠tra la moti¬≠vaci√≥ pol√≠tica, afir¬≠men. Al¬∑lega¬≠ran tamb√© la manca d‚Äôimpar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat en el proc√©s que ente¬≠nen que ha tin¬≠gut el pre¬≠si¬≠dent del comit√® d‚ÄôAfers Jur√≠dics, l‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tat de Cs Adri√°n V√°zquez.

Les vis­tes no can­vi­a­ran la situ­ació de Puig­de­mont, Comín i Pon­satí, que man­te­nen la pro­tecció par­la­mentària. Si bé l’Euro­cam­bra els la va aixe­car, la justícia euro­pea els la va retor­nar en no poder des­car­tar la pos­si­bi­li­tat que puguin ser detin­guts. La pro­tecció la tenen ara com a mesura cau­te­lar, però el pro­nun­ci­a­ment de fons serà el que arribi del TGUE després de les vis­tes. La decisió, això sí, encara podrà ser objecte de recurs al TJUE, la instància supe­rior.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (24-XI-2022)

54 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: