QUATRE NOUS MORTS A IGUALADA PEL VIRUS

El Depar­ta­ment de Salut informa que en les últi­mes hores han mort qua­tre per­so­nes amb el coro­na­vi­rus SARS-Cov-2 rela­ci­o­na­des amb el brot d’Igua­lada. Es tracta d’una dona, de 71 anys, una de 77; un home de 92 i un altre de 71 anys, tots ells amb fac­tors de risc asso­ciat. Des que va començar la pandèmia, són 12 les per­so­nes que han mort a Cata­lu­nya amb la Covid-19, set de les quals a Igua­lada.

Pel que fa als nous casos de coro­na­vi­rus, en les últi­mes hores s’han diagnos­ti­cat 188 nous posi­tius, que fa ele­var el nom­bre total d’infec­tats a 903. Del nom­bre total d’afec­tats arreu del país, 72 són pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris i 52 per­so­nes estan greus.

Pel que fa a Igua­lada, Salut con­firma un total de 70 posi­tius de coro­na­vi­rus SARS-CoV-2 des que es va decla­rar el brot. Tres per­so­nes estan greus i 7 amb pato­lo­gies prèvies han mort amb la Covid-19. Del nom­bre total de casos del brot d’Igua­lada, 41 són pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-3-2020)

225 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: