QUÈ COBREN ELS ASSESSORS I ALTS CÀRRECS MUNICIPALS DE BARCELONA ? PER SUCAR-HI PA !

Els assessors i alts càrrecs no electes de l’Ajuntament de Barcelona mantenen una bona nòmina aquest 2021, a la vista del conjunt de retribucions del personal a compte de les arques municipals. El consistori ha publicat aquest febrer les noves taules salarials aprovades el mes passat al ple, que actualitzen la gran varietat de sous i complements que poden percebre els diferents col·lectius de treballadors municipals.

El sou del personal de confiança o “eventual”, així com el dels gerents polítics, s’estableix de forma separada al complex sistema de retribucions del funcionariat. Poden ser contractats –i acomiadats– en qualsevol moment, a diferència dels funcionaris, però a canvi no han de passar un procés de selecció estricte com unes oposicions.

En el cas dels assessors polítics, que cada partit tria per formar el seu equip de treball, s’estableixen 9 nivells de sou. Els qui més cobren són els assessors de rang 1: un total de 5.977,24 euros bruts mensuals. Els de rang 2 queden més enrere: 4.588,69 euros. De la categoria 3 a la 6 són tresmileuristes, mentre que el rang més baix de tots, el d’assessor de nivell 9, cobra 1.709,76 euros bruts al mes.

Retribució dels assessors municipals aprovada per al 2021 / Ajuntament de Barcelona
Retribució dels assessors municipals aprovada per al 2021 / Ajuntament de Barcelona

Com es reparteixen

La quantitat d’assessors, així com el seu grau, forma part cada inici de mandat de les negociacions del cartipàs. Els partits al govern solen quedar-se els rangs màxims, perquè s’entén que els seus assessors tenen més responsabilitat, mentre que els grups de l’oposició disposen de personal de rangs diversos en funció del nombre de regidors aconseguits a les urnes i del poder de negociació en la investidura.

Segons el Portal de Transparència municipal, els 7 partits amb representació es reparteixen actualment uns 100 càrrecs en el capítol de ‘personal eventual’. Hi consten el nom, currículum, dedicació i sou brut anual de cada un, així com aquells que s’adhereixen al topall màxim salarial del codi ètic dels comuns. Del centenar total, 63 treballen per al bipartit del govern i els 37 restants són per als 5 partits de l’oposició.

La meitat del total d’assessors són de nivell 3. De nivell 1 només hi ha una persona –la directora d’Alcaldia– i al nivell 2 n’hi ha menys d’una vintena. Al grup 5 hi ha vint persones més, al sisè només 6 i al vuitè, una. No consta cap assessor amb rang 7 ni 9.

Gerències que superen l’Alcaldia

Les gerències –els directius no electes– piloten les grans àrees de l’Ajuntament i els deu districtes. També tenen una escala salarial per nivells, 12 concretament. Els dos primers sobrepassen els 7.000 euros bruts mensuals. Els rangs del 3 al 9 són sismileuristes, mentre que els nivells 10 i 11 són cincmileuristes. La gerència més econòmica per a l’erari municipal és la de rang 12, establerta en 4.421,80 euros al mes. Els comissionats, amb funcions similars a un regidor però no electes, en reben 4.857,14.

Retribució dels gerents municipals aprovada per al 2021 / Ajuntament de Barcelona
Retribució dels gerents municipals aprovada per al 2021 / Ajuntament de Barcelona

El Portal de Transparència també permet posar nom i cognoms a aquesta taula de retribucions. Al capítol de gerències municipals hi consten 39 persones. Dotze d’elles són centmileuristes. És més, n’hi ha 4 que cobren una mica més de 100.000 euros bruts anuals, és a dir, que superen el sou assignat a l’alcalde o alcaldessa. Uns altres 26 tenen nòmines que superen els 80.000 euros bruts anuals i només una persona en cobra 60.000. A banda hi ha 25 gerents i directors generals d’empreses, consorcis, associacions i fundacions vinculades al consistori però de funcionament independent​, entre els que hi ha uns altres 7 centmileuristes.

Aquests nivells salarials no són novetat d’enguany. Després d’una retallada en les nòmines gerencials i en el nombre total d’assessors el 2015, quan Ada Colau va arribar a l’alcaldia, la taula retributiva s’ha mantingut força estable. Per exemple, el TOT Barcelona ha comparat les de 2019, de 2020 i de 2021 i ha comprovat que en dos anys s’ha aplicat un increment lineal del 5,49% tant als assessors com al sou base dels funcionaris, mentre que els gerents han guanyat un 3,18% més.

Informa:ELMON.CAT (12-2-2021)

280 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: