QUÈ DIU EL DECRET APROVAT PEL GOVERN PER FER FRONT AL 25% DE CASTELLÀ ?

(JOAN ANTONI GUERRERO)
El Govern ha aprovat aquest dilluns, en una reunió extraordinària del seu consell executiu, el decret [DOC] que ha de servir per afrontar l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà que va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), demà farà 15 dies. El 31 de maig es compleix el termini perquè el Departament d’Educació apliqui a tots els centres del país allò que el tribunal espanyol ha sentenciat. La situació d’incertesa fins ara està causant “neguit” entre directors i docents de centres. El Govern ja ha admès que no hi ha garanties que aquest decret, que entraria en vigor demà, serveixi per satisfer la petició judicial, ja que rebutja de forma explícita les quotes. Les instruccions concretes s’enviaran demà als centres educatius.

El decret consta de quatre articles. En el primer es fixen els objectius de la norma i en el segon els criteris i objectius bàsics, que inclouen “la garantia que l’alumnat assoleixi el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’ensenyament obligatori”, “la necessària anàlisi de l’entorn sociolingüístic dels centres, de l’entorn general i dels objectius de normalització lingüística per garantir l’eficàcia dels projectes educatius i lingüístics”, i la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”.
Com s’elaboren, aproven i revisen els projectes lingüístics, segons el decret

És en el tercer article on es determinen els criteris d’elaboració, aprovació i revisió dels projectes lingüístics. D’acord amb el decret, els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre, amb el contingut previst legalment, mitjançant les estratègies educatives i els recursos didàctics adients per assolir globalment les competències lingüístiques previstes en la normativa aplicable seguint els criteris fixats pel departament competent en matèria d’educació.

Així mateix, l’elaboració i aprovació dels projectes lingüístics s’ha d’adequar als criteris i objectius bàsics previstos en l’article anterior i a les previsions del projecte educatiu de cada centre. El projecte lingüístic ha de tenir en compte les necessitats educatives i la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat per tal d’assolir els objectius de normalització lingüística del català, i de l’aranès a l’Aran, atenent els recursos del centre, inclosos els de caràcter digital.

El decret també estableix que el projecte lingüístic del centre s’ha de revisar i modificar, si s’escau, en funció del coneixement oral i escrit i de l’ús de les llengües que l’alumnat acrediti en les diferents etapes educatives. Aquesta revisió s’ha de fer mitjançant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys.
Com es validen els projectes lingüístics i qui és el responsable legal?

En l’article 4 es fixen els criteris de validació dels projectes lingüístics. El departament competent en matèria d’educació ha de validar en un període no superior als 30 dies que el projecte lingüístic s’adequa a la normativa vigent i instar-ne la modificació en cas contrari. Educació també assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. Els centres, diu el decret, han de col·laborar en el procés de seguiment i avaluació del projecte lingüístic proporcionant els indicadors i la informació que els requereixi el departament competent en matèria d’educació per tal de fer-lo efectiu.
Informa:ELMON.CAT (30-5-2022)

60 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: