QUE SULFATIN MADRID!

“Que sulfatin Madrid!”
No s√© si serveix contra el virus, per√≤ el rei, la Robles i l‚ÄôAyuso tindrien fotos ‚Äėchachi piruli‚Äô
(JOAN VALL CLARA )
Què se n’ha fet, dels sul­fa­ta­dors i les sul­fa­ta­des? No tro­ba­ven una sin­gu­lar gràcia estètica en aquells sol­dats tots de blanc entrant en for­mació en un aero­port o un estadi? L’àvia Neus desin­fec­tava el galli­ner a cons­ci­en­cia amb Zotal periòdica­ment. Com un rellotge. No és estra­nya la des­a­pa­rició d’aque­lles uni­tats mili­tars que durant les pri­me­res set­ma­nes deien que eren clau? A veure si només era per a la foto­gra­fia? Ara que això de Madrid fa la fila que fa, que no saben com posar-s’hi, que es pas­sen la pilota de l’un a l’altre i que al final han deci­dit que ja s’hi posa­ran dilluns, quan tor­nin de cap de set­mana, és el moment de Robles i Felipe.

Que mobi¬≠lit¬≠zin tot uni¬≠for¬≠mat dis¬≠po¬≠ni¬≠ble i que sul¬≠fa¬≠tin tot Madrid. Jo s√≠, tu! Ho dic de veri¬≠tat, de la de deb√≤. No s√© si ser¬≠veix con¬≠tra el virus, per√≤ l‚ÄôAyuso, la Robles i el rei tin¬≠drien fotos chachi piruli. Dis¬≠cul¬≠pin el to per a una pesta que ha pro¬≠vo¬≠cat els 53.000 morts de m√©s que ja hi ha aquest 2020 sobre la mit¬≠jana de mor¬≠ta¬≠li¬≠tat dels √ļltims qua¬≠tre anys. Estic molt empre¬≠nyat i d‚Äôalguna manera m‚Äôhe de des¬≠fo¬≠gar.

Ens trac¬≠ten d‚Äôimb√®cils amb desim¬≠bol¬≠tura. Heu escol¬≠tat el con¬≠se¬≠ller de Just√≠cia des¬≠men¬≠tint el de Sani¬≠tat? Diu que no con¬≠fi¬≠nen, que la paraula con¬≠fi¬≠na¬≠ment pro¬≠voca ‚Äúzozo¬≠bra‚ÄĚ i que no con¬≠fi¬≠na¬≠ran. ‚ÄúLimi¬≠ta¬≠rem la mobi¬≠li¬≠tat.‚ÄĚ Ho va avan√ßar Lamb√°n, el pre¬≠si¬≠dent d‚ÄôArag√≥, al juliol. ‚ÄúLa temp¬≠taci√≥ de con¬≠fi¬≠nar hi ser√†, per√≤ arru√Įnaria defi¬≠ni¬≠ti¬≠va¬≠ment aquest pa√≠s.‚ÄĚ Ens esta¬≠ca¬≠ran a casa, per√≤ no esta¬≠rem con¬≠fi¬≠nats.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-9-2020)

310 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: