QUIM TORRA DEMANA PER CARTA AL GOBIERNO ALLIBERAR ELS PRESOS POL√ćTICS

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha enviat una carta al cap del govern espa¬≠nyol en fun¬≠ci¬≠ons, Pedro S√°nchez, per dema¬≠nar que empren¬≠gui les ‚Äúacci¬≠ons necess√†ries‚ÄĚ per alli¬≠be¬≠rar els pre¬≠sos inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes. Torra tamb√© li reclama que obri una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per ‚Äúdepu¬≠rar res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats‚ÄĚ, i l‚Äôinsta a com¬≠plir la comu¬≠ni¬≠caci√≥ del grup de tre¬≠ball de l‚ÄôONU. La con¬≠se¬≠llera de Pre¬≠sid√®ncia, Merit¬≠xell Bud√≥, ha expli¬≠cat -en una roda de premsa al Palau de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, aquest diven¬≠dres al mat√≠, i despr√©s del Con¬≠sell Exe¬≠cu¬≠tiu extra¬≠or¬≠di¬≠nari monogr√†fic- que el Govern tamb√© ha sol¬∑lici¬≠tat a la Fis¬≠ca¬≠lia Gene¬≠ral de l‚ÄôEstat que reco¬≠ne¬≠gui el dret efec¬≠tiu dels pre¬≠sos pol√≠tics d‚Äôobte¬≠nir una indem¬≠nit¬≠zaci√≥ i altres repa¬≠ra¬≠ci¬≠ons.

‚ÄúEl govern de l‚ÄôEstat est√† inter¬≠pel¬∑lat a dur a terme el que la comu¬≠ni¬≠caci√≥ del grup de tre¬≠ball de l‚ÄôONU demana: la lli¬≠ber¬≠tat dels pre¬≠sos pol√≠tics i, de forma exten¬≠siva, a la resta de per¬≠so¬≠nes pri¬≠va¬≠des de lli¬≠ber¬≠tat per aquests motius‚ÄĚ, diu la carta que Torra ha enviat aquest mat√≠ a la Mon¬≠cloa. Segons la mis¬≠siva, el govern espa¬≠nyol estar√† deses¬≠ti¬≠mant les seves obli¬≠ga¬≠ci¬≠ons com a poder p√ļblic si no com¬≠pleix les con¬≠si¬≠de¬≠ra¬≠ci¬≠ons de l‚Äôinforme de les Naci¬≠ons Uni¬≠des. La con¬≠se¬≠llera Bud√≥ ha adver¬≠tit S√°nchez que si obvia el dic¬≠ta¬≠men, l‚ÄôONU prendr√† les ‚Äúmesu¬≠res per¬≠ti¬≠nents‚ÄĚ i l‚Äôinforme arri¬≠bar√† al Con¬≠sell i a l‚ÄôAlt Comis¬≠si¬≠o¬≠nat dels Drets Humans.

Torra tamb√© demana a S√°nchez que insti la Fis¬≠ca¬≠lia Gene¬≠ral de l‚ÄôEstat i l‚ÄôAdvo¬≠ca¬≠cia de l‚ÄôEstat a empren¬≠dre les ‚Äúacci¬≠ons necess√†ries‚ÄĚ perqu√® els res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de la ‚Äúvul¬≠ne¬≠raci√≥ fla¬≠grant‚ÄĚ dels Drets Humans res¬≠pon¬≠guin pels seus actes. ‚ÄúCal una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per a depu¬≠rar les res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats‚ÄĚ, subrat¬≠lla el pre¬≠si¬≠dent al text. A la roda de premsa, Bud√≥ ha afe¬≠git que el Govern tamb√© insta S√°nchez a dema¬≠nar que Fis¬≠ca¬≠lia i Advo¬≠ca¬≠cia donin un com¬≠pli¬≠ment ‚Äúefec¬≠tiu‚ÄĚ a les deman¬≠des d‚Äôalli¬≠be¬≠rar els ‚Äúpre¬≠sos pol√≠tics‚ÄĚ que fa el grup de l‚ÄôONU, i a recon√®ixer el seu dret a ser indem¬≠nit¬≠zats i repa¬≠rats.

La llibertat “immediata”

La con¬≠se¬≠llera tamb√© ha des¬≠ta¬≠cat que Torra ha recla¬≠mat que S√°nchez rea¬≠litzi una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ ‚Äúexhaus¬≠tiva i inde¬≠pen¬≠dent‚ÄĚ de les cir¬≠cumst√†ncies al vol¬≠tant de la pri¬≠vaci√≥ ‚Äúarbitr√†ria‚ÄĚ de la lli¬≠ber¬≠tats dels diri¬≠gents empre¬≠so¬≠nats, a m√©s d‚Äôins¬≠tar el pre¬≠si¬≠dent espa¬≠nyol en fun¬≠ci¬≠ons a difon¬≠dre la comu¬≠ni¬≠caci√≥ sobre l‚Äôinforme de l‚ÄôONU ‚Äúper tots els mit¬≠jans pos¬≠si¬≠bles‚ÄĚ.

El Govern tamb√© ha comu¬≠ni¬≠cat al minis¬≠teri de Just√≠cia l‚Äôacord de Govern pres aquest mat√≠, sobre la petici√≥ a la Fis¬≠cal Gene¬≠ral de l‚ÄôEstat de pro¬≠moure davant el Suprem la lli¬≠ber¬≠tat ‚Äúimme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ dels pre¬≠sos.

Torra va anun¬≠ciar dime¬≠cres a la tarda que el Govern ins¬≠ta¬≠ria avui diven¬≠dres la fis¬≠cal gene¬≠ral de l‚ÄôEstat, a trav√©s del fis¬≠cal supe¬≠rior de Cata¬≠lu¬≠nya, a reti¬≠rar totes les acu¬≠sa¬≠ci¬≠ons con¬≠tra els pre¬≠sos pol√≠tics i a dema¬≠nar-ne la lli¬≠ber¬≠tat ‚Äúimme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ, despr√©s de l‚Äôinforme de l‚ÄôONU. El pre¬≠si¬≠dent va subrat¬≠llar que Espa¬≠nya ‚Äúdila¬≠pida tota cre¬≠di¬≠bi¬≠li¬≠tat democr√†tica‚ÄĚ amb l‚Äô√ļs ‚Äúindis¬≠cri¬≠mi¬≠nat i par¬≠cial‚ÄĚ de les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons i poders de l‚ÄôEstat, en un com¬≠por¬≠ta¬≠ment que, segons va dir, ‚Äúm√©s d‚Äôhora que tard‚ÄĚ li pas¬≠sar√† fac¬≠tura als tri¬≠bu¬≠nals inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nals. Torra final¬≠ment tamb√© ha apos¬≠tat per enviar aquesta carta a S√°nchez.

 

 

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (31-5-2019)
382 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: