Amb les eleccions al Parlament Europeu sorgeixen encara més dubtes. Per a què serveix la Unió Europea? Quants organismes hi ha? Què fan exactament? Què triaran exactament els 420 ciutadans que estan cridats a les urnes aquest diumenge?

La Comissió Europea com a tal es va fundar l’any 1958 i té la seva seu a Brussel·les. Està composada per 28 comissaris, un per cada estat membre. Entre els seves funcions, destaquen la de proposar lleis al Parlament i al Consell, gestiona polítiques europees i assigna fons de la UE. A més, també garanteix el compliment de la legislació i representa a la UE al món.

Però què es vota en aquestes eleccions? En principi es triaran els diferents eurodiputats que ocuparan un seient al Parlament Europeu. Aquest té dues seus, una a Brussel·les i una altra a Estrasburg, on es fan els plens. Està composat per 751 diputats. I les funcions que té són, bàsicament, l’aprovació de la legislació de la UE, juntament amb el Consell de la UE, supervisar i controlar les institucions i aprovar els pressupostos de la Unió. Al costat del Parlament Europeu hi ha dos òrgans més que, a banda de portar confusió, també prenen decisions. Aquests són el Consell Europeu i el Consell de la Unió Europea.

 

El Consell Europeu va ser fundat fa 27 anys, l’any 1992 i es troba a Brussel·les. Està compost per caps d’Estat i govern. Entre les principals funcions en destaca la de decidir l’orientació i les prioritats polítiques de la UE i estableix la política exterior i de seguretat. El Consell s’ocupa de les qüestions de més importància dins de la UE.

Per altra banda, el Consell de la Unió Europea va fundar-se l’any 1958 i té la seva seu a Brussel·les. I qui en forma part? En el Consell hi participen ministres de cada Estat de la UE, que tenen la tasca de negociar i acceptar la legislació de la UE, al costat del Parlament Europeu. A més, també desenvolupa la política exterior i de seguretat i celebra acords entre la UE i altres països i organitzacions internacionals. A aquests tres òrgans analitzats fins ara cal afegir-hi també el Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea té la seva seu a Luxemburg i es va fundar l’any 1952. Cada país designa un jutge i 11 advocats generals (Tribunal de Justícia) i 56 jutges (Tribunal General). I, tenint cada país un sistema judicial, què fa exactament aquest alt tribunal? Bàsicament, entre les seves tasques hi figuren les d’interpretar la legislació europea per als tribunals nacionals, aplica la legislació comunitària, sanciona institucions europees i fins i tot anul·la normes europees si contradiuen els tractats o drets fonamentals de la UE.

 

Pixabay

L’any 1996 va fundar-se el Banc Central Europeu, que té seu a Frankfurt. Està compost per governadors de bancs centrals, president i vicepresident del BCE. Amb una moneda comuna, el BCE encara té més feina. Ha de regular els tipus d’interès de l’eurozona, supervisa mercats i bancs, garanteix la solidesa del sistema bancari i vigila la inflació.

I, finalment, el Tribunal de Comptes Europeu que va fundar-se l’any 1997 amb seu a Luxemburg. Comprova que els fons de la UE es reben i es fan servir correctament i millora la gestió financera de la UE i cada país en designa un membre. A més a més, també informa sobre sospites de frau, corrupció i altres activitats il·legals a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau.

Hi ha altres organismes que també treballen frec a frec amb les òrgans europeus descrits. Precisament aquest és el cas de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau es dedica a investigar el frau al pressupost de la UE, la corrupció i les faltes greus a les institucions europees. I elabora també la política de lluita contra el frau per a la Comissió Europea. També mereix una menció especial el Servei d’Acció Exterior de la UE. El que fa és bàsicament gestionar les relacions diplomàtiques de la UE amb altres països fora del territori de la UE. A més, dirigeix la política exterior de la Unió i la seguretat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (25-5-2019)