SENYORS DEL GOVERN: COORDINEU-VOS A L`HORA D’INFORMAR, SI US PLAU

“Coordinin-se, si us plau! ”
( XEVI XIRGO ) -“A nosaltres ens demanen sacrificis, d’acord; però el que volem del govern són instruccions, poques i clares
No s√© si √©s dema¬≠nar gaire. Per√≤ seria molt com¬≠pli¬≠cat que el govern (el nos¬≠tre sobre¬≠tot, per√≤ posats a fer tamb√© el del cos¬≠tat) ens dones¬≠sin poques ins¬≠truc¬≠ci¬≠ons i clares? No els demano gaire res m√©s, perqu√® tots som cons¬≠ci¬≠ents que la situ¬≠aci√≥ √©s molt com¬≠pli¬≠cada i que all√≤ que ara √©s v√†lid pot¬≠ser no ho ser√† d‚Äôaqu√≠ a uns dies. Per√≤ √©s molt com¬≠pli¬≠cat que el govern trans¬≠meti auto¬≠ri¬≠tat i cre¬≠di¬≠bi¬≠li¬≠tat ‚Äďque √©s el que hau¬≠ria de trans¬≠me¬≠tre‚Äď si cada dia hem d‚Äôestar inter¬≠pre¬≠tant qu√® ha vol¬≠gut dir l‚Äôun i qu√® ha vol¬≠gut dir l‚Äôaltre.

Prou estra¬≠nyes, com¬≠pli¬≠ca¬≠des d‚Äôenten¬≠dre i apa¬≠rent¬≠ment con¬≠tra¬≠dict√≤ries que s√≥n algu¬≠nes de les mesu¬≠res anun¬≠ci¬≠a¬≠des (sen¬≠tia ahir no s√© qui d‚Äôuna uni¬≠ver¬≠si¬≠tat que es lamen¬≠tava que els alum¬≠nes puguin anar al cinema o al tea¬≠tre i no els dei¬≠xin fer clas¬≠ses pre¬≠sen¬≠ci¬≠als), si nosal¬≠tres hem d‚Äôanar al dar¬≠rere amb un manual per inter¬≠pre¬≠tar qu√® han vol¬≠gut dir quan diuen all√≤ que ‚Äúel tema no √©s encara sobre la taula‚ÄĚ (i sem¬≠pre hi acaba estant), encara ens farem un embo¬≠lic. Em poso a la pell del res¬≠tau¬≠ra¬≠dor que ha sen¬≠tit un dia un con¬≠se¬≠ller dient que el toc de queda noc¬≠turn pot¬≠ser li per¬≠metr√† obrir el negoci durant el dia, i l‚Äôendem√† sen¬≠tint-ne un altre dient-li el con¬≠trari, que pot¬≠ser fins i tot l‚Äôhaur√† de man¬≠te¬≠nir tan¬≠cat encara m√©s dies, i, fran¬≠ca¬≠ment, entenc que vagi per¬≠dut. I si una empresa que pot fer tele¬≠tre¬≠ball i no el fa √©s san¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ble, o ho √©s o no ho √©s. O √©s reco¬≠ma¬≠na¬≠ble, com diu un, o √©s san¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ble, com diu l‚Äôaltre.

Ja √©s prou com¬≠pli¬≠cat d‚Äôenten¬≠dre que un dia l‚Äôestat d‚Äôalarma no sigui neces¬≠sari i que l‚Äôendem√† sigui impres¬≠cin¬≠di¬≠ble, perqu√® hi anem afe¬≠gint la inter¬≠pre¬≠taci√≥ de cadasc√ļ. I els en posa¬≠ria uns quants m√©s, d‚Äôexem¬≠ples. Ja ho sabem, que no hem de des¬≠car¬≠tar res (ara √©s la frase de moda), i ja ens ho veiem a venir, que aca¬≠ba¬≠rem de nou tots con¬≠fi¬≠nats, per√≤ una mica m√©s de coor¬≠di¬≠naci√≥ no ens faria cap mal. I si a m√©s a m√©s han d‚Äôapro¬≠fi¬≠tar per anar-se pas¬≠sant fac¬≠tura (vela¬≠da¬≠ment o no) entre els socis de govern, la cosa es com¬≠plica encara m√©s. Jo ja els entenc, ho he dit al prin¬≠cipi, que tot √©s molt com¬≠pli¬≠cat. Per√≤ poques ins¬≠truc¬≠ci¬≠ons (o mol¬≠tes, les que cal¬≠guin), per√≤ clares.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-11-2020)

203 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: