SENYORS D’ERC: CAL UN GOVERN FORT I NO NOVES ELECCIONS A CATALUNYA

“La resposta ”
( XEVI XIRGO )
‚ÄúDe veri¬≠tat que anar a elec¬≠ci¬≠ons √©s la res¬≠posta a la sent√®ncia de l‚Äô1-O?”
No deixa de ser curi√≥s: men¬≠tre que a Espa¬≠nya a l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu de Pedro S√°nchez no paren de dir que no volen unes noves elec¬≠ci¬≠ons el 10-N amb l‚Äôargu¬≠ment que els cal un govern esta¬≠ble (i no pas en fun¬≠ci¬≠ons) si hi ha sent√®ncia de l‚Äô1-O a la tar¬≠dor, a Cata¬≠lu¬≠nya, en canvi, cada cop pren m√©s for√ßa la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat que la res¬≠posta a una sent√®ncia con¬≠dem¬≠nat√≤ria de l‚Äô1-O sigui jus¬≠ta¬≠ment una con¬≠vo¬≠cat√≤ria elec¬≠to¬≠ral. L‚Äôexdi¬≠pu¬≠tat d‚ÄôERC Joan Tard√† ho pro¬≠po¬≠sava aquest cap de set¬≠mana fent una piu¬≠lada (que √©s com ara es pro¬≠po¬≠sen les coses): ‚ÄúDavant la sent√®ncia del TS: 1. Una res¬≠posta popu¬≠lar amb mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons mas¬≠si¬≠ves i 2. Una res¬≠posta ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal, a trav√©s de la con¬≠vo¬≠cat√≤ria d‚Äôelec¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ, deia Tard√†. I ahir el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent Pere Ara¬≠gon√®s, en una entre¬≠vista a Cata¬≠lu¬≠nya R√†dio, tamb√© con¬≠si¬≠de¬≠rava les elec¬≠ci¬≠ons una pos¬≠si¬≠ble res¬≠posta a la sent√®ncia.
Jo, qu√® volen que els digui, no acabo de veure quin tipus de res¬≠posta seria aix√≤ de con¬≠vo¬≠car unes noves elec¬≠ci¬≠ons. Per qu√®? Per demos¬≠trar que l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme con¬≠ti¬≠nua sumant? Aix√≤ ja ho v√†rem demos¬≠trar el 21-D, i a les espa¬≠nyo¬≠les, i a les euro¬≠pees… Per m√©s que hi insis¬≠tei¬≠xin, l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme hi √©s i ha vin¬≠gut per que¬≠dar-s‚Äôhi. I si hi √©s i t√© una majo¬≠ria clara al Par¬≠la¬≠ment, quina res¬≠posta √©s posar-la en risc i anar a unes noves elec¬≠ci¬≠ons? Pot¬≠ser el que cal √©s fer-la ser¬≠vir, aquesta majo¬≠ria, no? Una altra cosa, que em sem¬≠bla que √©s la que √©s, √©s que a ERC li con¬≠vin¬≠gui anar ara a unes elec¬≠ci¬≠ons perqu√®, ara s√≠, sem¬≠bla que en sor¬≠ti¬≠ria com la for¬≠maci√≥ m√©s votada i amb pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tats clares de pre¬≠si¬≠dir la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. Per√≤ una cosa √©s que hi hagi elec¬≠ci¬≠ons perqu√® les for¬≠ma¬≠ci¬≠ons inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes mesu¬≠rin les seves for¬≠ces (entre elles, √©s clar), i l‚Äôaltra √©s que unes noves elec¬≠ci¬≠ons siguin la res¬≠posta a una sent√®ncia de l‚Äô1-O.
No sé què pro­po­sarà el pre­si­dent Torra com a res­posta un cop hagi enlles­tit la roda de con­ver­ses que està fent. Si con­voca elec­ci­ons, hi ani­rem i la suma tor­narà a sumar. Però hi tor­narà a haver un govern inde­pen­den­tista que alguna decisió haurà de pren­dre en relació amb la sentència, no? O sim­ple­ment hau­rem fet unes elec­ci­ons i pas­sat tres mesos? A Espa­nya que facin el que cre­guin, però jo el que vol­dria és un govern fort i unit que lideri la res­posta política però també ciu­ta­dana. I no que com a res­posta entri en una cam­pa­nya elec­to­ral.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-7-2019)

355 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: