SERÀ VERITAT ? JxCAT ES PROPOSA FER UNA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA MÉS PROFUNDA

( MARTA LASALAS )

JxCat va fer públic aquest dimarts, cinquè dia de campanya, el seu programa electoral. Es tracta d’un document de 342 pàgines, encapçalat per la proposta d’activar la declaració d’independència que es va votar al Parlament el 27-O, junt amb les 50 propostes estrella, essencialment sobre Salut i mesures per remuntar la crisi econòmica, que va anunciar aquest dilluns la candidata, Laura Borràs.

El text va precedit d’una presentació signada per Borràs i el president del partit, Carles Puigdemont, on Junts reivindica la voluntat de representar “la centralitat del país”. “Una centralitat que avui és desacomplexadament i naturalment independentista”, asseguren.

Entre les mesures de govern que s’hi exposen, el programa aborda en diferents capítols la situació del català i planteja propostes per impulsar l’ús de la llengua.

JxCat es compromet a “incentivar i incrementar” l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, “especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i en els espais on és més deficitari (etiquetatge, justícia, producció audiovisual, videojocs, etc)”.

Amb aquest objectiu, el programa no es limita al compromís de garantir l’aplicació de la normativa lingüística i a “blindar” el català com a llengua vehicular a l’ensenyament, sinó que es proposa anar més enllà i anuncia l’impuls d’un gran Pacte Nacional per la Llengua.
Nou procés de normalització

Entre les propostes que haurà d’incloure aquest Pacte Nacional hi figura “iniciar a l’escola un nou procés de normalització que creï les condicions (seguint metodologies ja experimentades, com ara la veritable immersió lingüística) perquè els infants ja de menuts s’acostumin a utilitzar entre ells la llengua catalana”.

També es proposa “assegurar que el català sigui la veritable llengua vehicular i d’educació a tots els nivells i graus escolars, de l’ensenyament infantil, primari, secundari i professional fins als estudis universitaris”.

O bé, “impulsar de la manera més adequada i eficaç possible que el català sigui també la llengua vehicular a les activitats esportives i de lleure infantils i juvenils”.

Entre les propostes que ha de recollir el Pacte Nacional, segons la proposta de Junts, hi figura també l’exigència com a “requisit lingüístic imprescindible” del domini del català als treballador de totes les administracions públiques.

Autocentramet dels mitjans

Els mitjans de comunicació públics figurarien també en aquest Pacte Nacional amb l’objectiu de “recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i dels altres continguts, com en l´ús de la llengua catalana i en la superació de l’actual degradació de la qualitat del català”. Així mateix, s’aposta per “aconseguir d’una vegada” la reciprocitat de les emissions entre mitjans públics dels països de parla catalana.

De fet, també en el capítol dedicat als mitjans públics, JxCat insisteix en la necessitat de reforçar la “missió fundacional” dels mitjans públics catalans pel que fa a la promoció i impuls de la llengua. “Revisarem la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil per reforçar la normalització de la llengua pròpia”, s’inclou entre els compromisos, a més d’insistir en promoure la coordinació audiovisual entre els territoris català, valencià i balear.
Compliment real de la immersió

A banda d’aquest Pacte Nacional, en el capítol dedicat a la llengua, Junts es compromet a “enfortir l’assoliment ple de la immersió lingüística a l’escola”; i que el català sigui “central com a llengua acadèmica” per garantir l’espai que li correspon a tots els nivells universitaris.

Aquesta qüestió apareix també en el capítol dedicat a Educació, on JxCat es compromet a preservar la immersió com a “eina de cohesió, identitat i convivència en la nostra societat, respectant i valorant totes i cadascuna de les llengües que conviuen a l’espai educatiu, dins i fora de l’escola”.

Per aquesta raó, se subratlla que es promourà el compliment real del model d’immersió a totes les escoles i instituts, i es protegirà la immersió “davant les invasions competencials de les lleis estatals”.

El programa es compromet a treballar pel “respecte i no agressió dels drets lingüístics”, així com el seu reconeixement a Europa i als organismes internacionals.

En l’àmbit de les industries culturals s’anuncien incentius addicionals a tots els projectes que incorporin el català en un percentatge superiors al 50% i conclou les propostes sobre llengua amb el compromís de reforçar vincles i impulsar accions concretes entre els territoris de parla catalana per “atorgar de nou visibilitat a la marca Països Catalans”.

El text subratlla el valor cultural clau que aporta la diversitat de llengües que es parlen a Catalunya, com a país receptor de població d’altres països, però adverteix que “aprendre català com a llengua d’adopció i parlar-lo genera cohesió” atès que facilitar la participació social amb igualtat de condicions.
Entreteniment en català

També al capítol dedicat a joventut, hi apareixen propostes relacionades amb la llengua. “Apostarem per l’existència d’un entreteniment en català per als adolescents i joves en els mitjans de comunicació públics, plataformes de contingut audiovisual sigui versió original, doblades o subtitulades, i que siguin exemplars en l’ús del català”, s’afegeix.

En el capítol de justícia, s’insisteix en l’exigència del “ple reconeixement de l’ús del català a les institucions judicials i que el seu coneixement sigui un requisit per poder exercir en l’administració de justícia de Catalunya”. “Exigirem que el català sigui la llengua vehicular de tots els procediments judicials a Catalunya”, se subratlla.

Informa:ELNACIONAL.CAT (3-2-2021)

286 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: