SET FEDERACIONS BASQUES DEMANEN LA INTEGRACI√ď A LES FEDERACIONS INTERNACIONALS

Set fede¬≠ra¬≠ci¬≠ons espor¬≠ti¬≠ves bas¬≠ques ‚Äďles de nataci√≥, pirag√ľisme, esquaix, esgrima, ten¬≠nis de taula, escacs i auto¬≠mo¬≠bi¬≠lisme‚Äď ‚Äúhan sol¬∑lici¬≠tat de manera for¬≠mal la seva inte¬≠graci√≥ ofi¬≠cial a les seves res¬≠pec¬≠ti¬≠ves fede¬≠ra¬≠ci¬≠ons inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nals‚ÄĚ. Aques¬≠tes peti¬≠ci¬≠ons s‚Äôemmar¬≠quen en la ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva Bas¬≠que Sport impul¬≠sada per la Uni√≥ de Fede¬≠ra¬≠ci¬≠ons Espor¬≠ti¬≠ves Bas¬≠ques (UFDV) i pre¬≠sen¬≠tada aquest dijous a Bil¬≠bao en un acte en qu√® han par¬≠ti¬≠ci¬≠pat el direc¬≠tor d‚ÄôActi¬≠vi¬≠tat F√≠sica i Esport del Govern Basc, Gorka Itur¬≠ri¬≠aga, aix√≠ com √Āngel Gur¬≠rut¬≠xaga i Leire Gere¬≠na¬≠bar¬≠rena, pre¬≠si¬≠dent i gerent, res¬≠pec¬≠ti¬≠va¬≠ment, de la UFDV.

Aques¬≠tes set asso¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons se sumen a les de mun¬≠ta¬≠nya, surf, hal¬≠te¬≠rof√≠lia, boxa, esport rural, pilota basca i fut¬≠bol, ‚Äúque ja ho van fer ante¬≠ri¬≠or¬≠ment‚ÄĚ, i a dis¬≠ci¬≠pli¬≠nes com el caiac surf, en qu√® la selecci√≥ basca com¬≠pe¬≠teix ofi¬≠ci¬≠al¬≠ment i √©s a m√©s cam¬≠pi¬≠ona del m√≥n. Itur¬≠ri¬≠aga ha avan√ßat que aques¬≠tes noves peti¬≠ci¬≠ons ‚Äús√≥n nom√©s el prin¬≠cipi d‚Äôun llarg cam√≠ que no fa sin√≥ res¬≠pon¬≠dre a la demanda d‚Äôuna part molt impor¬≠tant de la soci¬≠e¬≠tat basca de la volun¬≠tat de tenir repre¬≠sen¬≠taci√≥ al con¬≠cert inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nal amb la pr√†ctica espor¬≠tiva‚ÄĚ. `

De fet, tant la pilota basca com el surf ja van esgar­ra­par al govern espa­nyol l’ofi­ci­a­li­tat, empa­rant-se en la nova llei de l’esport i en base a cri­te­ris iden­ti­ta­ris i d’arre­la­ment social obvis en el cas de la pilota i, en el cas del surf, per haver tin­gut abans fede­ració pròpia i rela­ci­ons amb la inter­na­ci­o­nal.

El res¬≠pon¬≠sa¬≠ble d‚ÄôActi¬≠vi¬≠tat F√≠sica i Esport de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu basc ha recal¬≠cat, a m√©s, que les sol¬∑lici¬≠tuds ‚Äúno van con¬≠tra ning√ļ, sin√≥ a favor del nos¬≠tre esport i dels nos¬≠tres espor¬≠tis¬≠tes‚ÄĚ.

‚ÄúEl proc√©s d‚Äôinter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠lit¬≠zaci√≥ del nos¬≠tre esport ja estava en marxa i el Govern Basc acom¬≠pa¬≠nyar√† en aquest cam√≠ les nos¬≠tres fede¬≠ra¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ, ha postil¬∑lat.

Per part seva, Gur¬≠rut¬≠xaga ha recal¬≠cat que l‚Äôobjec¬≠tiu de la UFDV amb aquesta ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva √©s ‚Äúcom¬≠plir‚ÄĚ amb la Llei Basca de l‚ÄôEsport que recull l‚Äôobli¬≠gaci√≥‚ÄĚ de la Uni√≥ de Fede¬≠ra¬≠ci¬≠ons Espor¬≠ti¬≠ves Bas¬≠ques de ‚Äúrecol¬≠zar i impul¬≠sar el nai¬≠xe¬≠ment i desen¬≠vo¬≠lu¬≠pa¬≠ment de les selec¬≠ci¬≠ons espor¬≠ti¬≠ves bas¬≠ques i la seva par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ en com¬≠pe¬≠ti¬≠ci¬≠ons naci¬≠o¬≠nals i inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nals.

Gere¬≠na¬≠bar¬≠rena, final¬≠ment, ha subrat¬≠llat que la ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva ‚ÄôBas¬≠que Sport‚Äô ‚Äú√©s bona per a l‚Äôesport basc‚ÄĚ i tamb√© per als espor¬≠tis¬≠tes perqu√® ‚Äúper a la gran majo¬≠ria‚ÄĚ supo¬≠sa¬≠ria ‚Äúla pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de viure experi√®ncies espor¬≠ti¬≠ves inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nals que per la gran com¬≠pet√®ncia exis¬≠tent en les moda¬≠li¬≠tats no seria pro¬≠ba¬≠ble‚ÄĚ.

Informa:L’ESPORTIU.CAT (24-XI-2022)

34 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: