SOL√Č, CONSELLER D’EXTERIORS: ” LA CAUSA CONTRA ELS INDEPES NO S’ATURA “

El con¬≠se¬≠ller d‚ÄôAcci√≥ Exte¬≠rior, Rela¬≠ci¬≠ons Ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nals i Trans¬≠par√®ncia de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Ber¬≠nat Sol√©, ha lamen¬≠tat aquest diven¬≠dres que la ‚Äúcausa gene¬≠ral con¬≠tra l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme no s‚Äôatura‚ÄĚ. Sol√© ha reac¬≠ci¬≠o¬≠nat aix√≠ a la decisi√≥ del Tri¬≠bu¬≠nal Supe¬≠rior de Just√≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya (TSJC) d‚Äôobrir-li judici oral per deso¬≠bedi√®ncia per la seva par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ en el refer√®ndum de l‚Äô1-O, quan era alcalde d‚ÄôAgra¬≠munt.

En decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons difo¬≠ses aquest diven¬≠dres, el con¬≠se¬≠ller subrat¬≠lla que aquesta ‚Äúcausa gene¬≠ral‚ÄĚ con¬≠tra el movi¬≠ment √©s avui ‚Äúm√©s vigent que mai‚ÄĚ, tot i que asse¬≠gura que ja es pro¬≠du¬≠eix ‚Äúdes de fa molt temps amb la impu¬≠taci√≥ de per¬≠so¬≠nes per defen¬≠sar la democr√†cia‚ÄĚ.

Sol√© ha rei¬≠vin¬≠di¬≠cat que ‚Äúla democr√†cia √©s ple¬≠na¬≠ment leg√≠tima i pac√≠fica‚ÄĚ i, per aquest motiu, el seu com¬≠prom√≠s amb ‚Äúles per¬≠so¬≠nes i el pa√≠s‚ÄĚ √©s avui ‚Äúm√©s ferm que mai‚ÄĚ. ‚ÄúNo renun¬≠ci¬≠a¬≠rem a la defensa de la democr√†cia i els drets fona¬≠men¬≠tals‚ÄĚ, ha reblat.

El titu¬≠lar d‚Äôexte¬≠ri¬≠ors ha defen¬≠sat que l‚Äô1 d‚Äôoctu¬≠bre ‚Äúva ser la m√†xima expressi√≥ de democr√†cia i de par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ ciu¬≠ta¬≠dana‚ÄĚ. A m√©s, ha asse¬≠gu¬≠rat que el refer√®ndum ‚Äúno va ser patri¬≠moni de cap par¬≠tit ni ins¬≠ti¬≠tuci√≥‚ÄĚ, sin√≥ ‚Äúde la gent, de tot el pa√≠s‚ÄĚ.

El repu¬≠blic√† ha asse¬≠gu¬≠rat que ‚Äúl‚Äôanhel de la gent con¬≠ti¬≠nua essent deci¬≠dir el seu futur‚ÄĚ i creu que ‚Äúla democr√†cia i la nego¬≠ci¬≠aci√≥‚ÄĚ s√≥n les ‚Äú√ļniques solu¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ del con¬≠flicte entre Cata¬≠lu¬≠nya i Espa¬≠nya.

‚ÄúLa soluci√≥ d‚Äôaquest con¬≠flicte pol√≠tic nom√©s passa per l‚Äôexer¬≠cici del dret a deci¬≠dir a trav√©s d‚Äôun refer√®ndum i l‚Äôamnis¬≠tia dels nos¬≠tres pre¬≠sos i exi¬≠li¬≠ats pol√≠tics‚ÄĚ, ha sen¬≠ten¬≠ciat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-6-2020)

314 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: